Forumet - Akut piller

Akut piller

902 0 3
Hej! Jag var på um igår och fick ett akut piller vid namn ellaone. Jag tog pillret igår och när jag vakna idag mådde jag sjukt dåligt. Har haft feber, frossa, ont i hals och öron, varit extremt trött och har haft ont i typ alla muskler i kroppen. Jag har aldrig tagit ett akut piller förut och jag undrar är detta normalt och isåfall hur länge kommer dessa biverkningar vara?
du kände inte att du kunde ringt um i dag och talat med dem.

fass säger

"4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan ellaOne orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Frekvensen av de eventuella biverkningar som listas nedan definieras enligt följande konvention:

vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100)

mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1 000)

sällsynta (drabbar 1 till 10 användare av 10 000)

Vanliga biverkningar:

illamående, magsmärtor, smärtor i den övre delen av magen, obehag i magen, kräkningar

huvudvärk, yrsel

smärtsamma menstruationer, smärtor i bäckenet, ömhet i brösten

trötthet

humörsvängningar

muskelsmärtor, ryggont


Mindre vanliga biverkningar:

smärtor i den nedre delen av magen, diarré, muntorrhet, förstoppning, halsbränna, tarmgaser

onormal vaginal blödning och menstruationsrubbningar (långvariga menstruationer, lindrig oväntad vaginal blödning, vaginal blödning, kraftiga/långvariga menstruationer, premenstruellt syndrom)

inflammation i vagina, vaginal flytning

värmevallningar

urinvägsinfektion

infektion i näsa/svalg, influensa, feber, frossbrytningar

smärta, illamående

aptitförändringar, emotionella störningar, ångest, oro, sömnsvårigheter, sömnighet, irritabilitet, minskad/ökad libido

akne, hudbesvär, klåda

migrän

synstörningar


Sällsynta biverkningar:

genital klåda, smärtor vid samlag, bristning av en befintlig äggstockscysta, genital smärta, onormal känsla vid menstruation, onormalt lindriga menstruationer, bäckeninflammation

sjukdomar i urinvägarna, färgad urin, njursten, smärtor i njurar och urinblåsa

sura uppstötningar, tandvärk

bristande uppmärksamhet, yrsel (svindel), skakningar, förvirring, förändrad upplevelse av smak och lukt, dålig sömnkvalitet, svimning

onormal känsla i ögonen, röda ögon, ljuskänslighet hos ögonen, ögoninfektion, vagel

obehagskänsla i bröstet, inflammation, känsla av törst

svullnad i näsa och svalg, hosta, svalgtorrhet, uttorkning

näsblod

nässelfeber

blödning

smärtor i armar/ben, ledsmärta


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, vårdpersonal eller apotekspersonal."