Forumet - Alarmerande skillnader i skolresultat mellan inrikes- och utrikesfödda elever

Alarmerande skillnader i skolresultat mellan inrikes- och utrikesfödda elever

15909 0 33
Statistik från SCB visar att det bland inrikesfödda (inte endast etniska svenskar utan även andra generationens invandrare) niondeklassare under perioden 2007-2011 var 9% som inte uppnådde gymnasiebehörighet, medan siffran för utrikesfödda under samma period var 27%. Sämst går det tydligen för elever från Afrika och Asien, medan det går betydligt bättre för utrikesfödda från Norden och Europa. Parat med den oroväckande segregeringen av den svenska skolan - elever som presterar dåligt buntas i fattiga/utsatta områden där skolorna är undermåliga ihop och tenderar därför att presterar ännu sämre, medan elever som presterar bra i rikare områden där skolorna är bra tenderar att inte få tillräckligt med stimulans - så bådar detta väldigt illa.

Vad man än tycker i invandrings- och integrationsfrågor i övrigt, så kan man inte blunda för det här. Det vore direkt farligt att låtsas om att det här problemet inte är allvarligt. Vad orsakar dessa skillnader och hur kan/bör de åtgärdas?

(Statistiken finns i denna rapport)

kakakaka: Har för mig att svenska skolor klättrade upp i ngn topplista i b.la matte o naturämnen pga fler invandrare i skolor. Stämmer d?
Av den senaste PISA-undersökningen kan man utläsa att poängskillnaden i resultaten av matematikproven mellan inrikes- och utrikesfödda är 80 poäng. Snittet för OECD-länderna är 45 poängs skillnad och det enda landet som har större klyftor än Sverige i detta hänseende är Frankrike, där skillnaden är 85 poäng. Artikeln jag återger de här siffrorna ifrån (finns i senaste numret av Forskning & Framsteg) är inte så tydlig med åt vilket håll skillnaden går, hur poängskillnaden ska tolkas eller vad man nu ska säga, men det verkar som att slutsatsen blir att utrikesfödda elever tvärtom presterar sämre än inrikesfödda i matematik. Tycker inte det är OT, snarare väldigt relevant väl?


Spana också in:


Feberyra:
Av den senaste PISA-undersökningen kan man utläsa att poängskillnaden i resultaten av matematikproven mellan inrikes- och utrikesfödda är 80 poäng. Snittet för OECD-länderna är 45 poängs skillnad och det enda landet som har större klyftor än Sverige i detta hänseende är Frankrike, där skillnaden är 85 poäng. Artikeln jag återger de här siffrorna ifrån (finns i senaste numret av Forskning & Framsteg) är inte så tydlig med åt vilket håll skillnaden går, hur poängskillnaden ska tolkas eller vad man nu ska säga, men det verkar som att slutsatsen blir att utrikesfödda elever tvärtom presterar sämre än inrikesfödda i matematik. Tycker inte det är OT, snarare väldigt relevant väl?


Intressant. Undrar vad det beror på. Kan vara så att logik, matte etc anses vara viktigare att studera i t.ex m.ö men nåt mer måste ligga bakom.

Tycker att man borde satsa mer på moderspråkslärandet här. Ju mer ngn behärskar sitt hemspråk desto snabbare lär man sig andra språk
Tre saker att konstatera. 

1. Det är inte konstigt att personer som nyss kommit till Sverige eller de som under lång tid bott i utanförskap med arbetslösa föräldrar avskärmade från samhället, presterar mycket sämre i skolan än inrikesfödda elever. 

2. En stor del av Sveriges katastrofala skolresultat kan kopplas till faktumet att vi har rekordmånga av dessa lågpresterande elever i skolan.

3. Sverige kan omöjligt fortsätta föra denna katastrofala invandringspolitik. Vi måste minska invandringen för att se till att människor kommer in i samhället, både vad gäller vuxna som får jobb, men också vad gäller elever i skolan. Utanförskapet påverkar så många områden i samhället negativt. Skolan, arbetslösheten, bostadspolitiken, välfärden. Saker som slutar med enorma kostnader för samhället. För att utrikesfödda elever överhuvudtaget ska få en chans att komma ikapp i skolan kan vi inte hela tiden fylla på utanförskapet. 
Lite av grejen är att där många invandrarelever tillkommer från start så flyr även svenska barn då deras föräldrar vill sätta sina egna barn i en bättre miljö som stimulerar deras inlärning och en mindre stökig tillvaro som ofta blir konsekvensen med många invandrarbarn och när den stenen är satt i rullning så pågår den också ett tag, tills de som saknat samma alternativ är kvar - invandrarna och sämre bemedlade svenskar tillsammans i en skola av andrarang. Vad man skulle kunna göra för att lösa det här.. ptja, håller man upp med invandringen till att börja med får ju problemområdena en möjlighet att återhämta sig.

N.W: För att utrikesfödda elever överhuvudtaget ska få en chans att komma ikapp i skolan kan vi inte hela tiden fylla på utanförskapet.
Om man endast är intresserad av att snygga till Sveriges placering i nästa PISA-undersökning så fungerar det säkert att göra som du föreslår, men för de människor som därmed nekas en chans att leva ett drägligt liv och åtminstone få en grundläggande utbildning är det ju mindre kul. Målet borde förstås vara att öka utbildningsspridningen och utbildningsnivån globalt sett, vilket knappast uppnås genom att utsatta människor i fattiga länder som är helt renons på både utbildningstradition och fungerande skolväsen (tänk Somalia) nekas en chans att tillgodogöra sig en grundläggande utbildning i rika och stabila länder; det torde tvärtom resultera i att situationen försämras ytterligare. Problemet är inte och har aldrig varit att Sverige tar emot ett visst antal flyktingar, utan snarare att andra länder inte tar sitt ansvar - och det gäller både de korrupta regimerna som styr de länder dessa människor flyr ifrån och de rika och stabila länder som inte gör tillräckligt för att förbättra deras situation.

Misstänker i och för sig att du inte kunde bry dig mindre om hur det går för människor i extremt fattiga och/eller konflikt- och krigshärjade länder, men det kanske bara är mina fördomar som talar?

Weeaboo: Vad man skulle kunna göra för att lösa det här.. ptja, håller man upp med invandringen till att börja med får ju problemområdena en möjlighet att återhämta sig.
Eller så kan man återförstatliga skolan, skrota det fria skolvalet och sprida ut de utrikesfödda familjerna mer jämnt över landets kommuner (alternativt se till att de rika kommunerna tar emot fler invandrare). Men visst, gillar man kortsiktiga lösningar så kan man ju förespråka ett invandringsstopp...

Weeaboo: Lite av grejen är att där många invandrarelever tillkommer från start så flyr även svenska barn då deras föräldrar vill sätta sina egna barn i en bättre miljö som stimulerar deras inlärning och en mindre stökig tillvaro som ofta blir konsekvensen med många invandrarbarn och när den stenen är satt i rullning så pågår den också ett tag, tills de som saknat samma alternativ är kvar - invandrarna och sämre bemedlade svenskar tillsammans i en skola av andrarang. Vad man skulle kunna göra för att lösa det här.. ptja, håller man upp med invandringen till att börja med får ju problemområdena en möjlighet att återhämta sig.
Precis!

presidente: Det är väl bättre om föräldrarna bestämmer vilken skola som passar barnet bäst en att staten väljer?
Även om det leder till att skolgången och resultaten blir sämre för alla (inkl. de högpresterande eleverna)? Vilket ju är precis vad det verkar ha gjort, kanske inte ensamt men tillsammans med andra faktorer...

Feberyra:
Om man endast är intresserad av att snygga till Sveriges placering i nästa PISA-undersökning så fungerar det säkert att göra som du föreslår, men för de människor som därmed nekas en chans att leva ett drägligt liv och åtminstone få en grundläggande utbildning är det ju mindre kul. Målet borde förstås vara att öka utbildningsspridningen och utbildningsnivån globalt sett, vilket knappast uppnås genom att utsatta människor i fattiga länder som är helt renons på både utbildningstradition och fungerande skolväsen (tänk Somalia) nekas en chans att tillgodogöra sig en grundläggande utbildning i rika och stabila länder; det torde tvärtom resultera i att situationen försämras ytterligare. Problemet är inte och har aldrig varit att Sverige tar emot ett visst antal flyktingar, utan snarare att andra länder inte tar sitt ansvar - och det gäller både de korrupta regimerna som styr de länder dessa människor flyr ifrån och de rika och stabila länder som inte gör tillräckligt för att förbättra deras situation.

Misstänker i och för sig att du inte kunde bry dig mindre om hur det går för människor i extremt fattiga och/eller konflikt- och krigshärjade länder, men det kanske bara är mina fördomar som talar?
Jag är intresserad av att i första hand skapa ett tryggt och välfungerande samhälle för samtliga svenska medborgare, oavsett vilken bakgrund människor har. Grunden till att ett mångetniskt samhälle ska vara fungerande är att det finns en sammanhållning och en gemenskap. När invandringen är för stor klarar samhällets naturliga integrering inte av att få in de nya människorna i samhället och istället skapas utanförskapsområden och splittring i samhället. Denna splittring syns både vad gäller fientlighet mellan grupper, skolresultat, arbetslöshet, trygghet, brottslighet och dessutom i direkta kostnader.

För att skolan ska fungera kan vi inte årligen ta in massvis med underpresterande och resurskrävande elever samtidigt som vi redan idag har massvis med elever som behöver hjälp. Resultatet blir, som weeaboo va inne på, att välpresterande elever flyr dessa skolor samtidigt som lågpresterande invandrarelever samlas i samma skolor, vilket försämrar skolresultaten för dessa elever ännu mer och dessutom bara leder till mer utanförskap. I det stora hela blir det ännu sämre resultat och ännu större kostnader för det svenska samhället. Lösningen är verkligen inte att tvinga svenska elever att gå i invandrartäta otrygga mångkulturella skolor med låga resultat, att överhuvudtaget föreslå något sådant är nästan direkt inhumant mot våra elever. Lösningen är naturligtvis att se till att vi kan ta emot så många människor vi klarar av att integrera in i vårt samhälle. Vi måste minska invandringen. Det säger sig självt att skolresultaten blir lidande för alla parter i en klass där en stor majoritet är nytillkomna lågpresterande elever. 

När det gäller flyktingpolitiken och biståndspolitik i stort så måste fokuset ligga på katastrofhjälp och i längden att länderna bygger upp sina egna fungerande samhällen. Hela världens skolelever med låg kvalité på sin utbildning kan varken komma till Europa eller framförallt inte till Sverige. Hela världens flyktingar kan definitivt inte komma till Sverige eller Europa. Det ruinerar våra länder och det är ingen hållbar lösning i framtiden.

Sedan så är det naturligtvis så att jag prioriterar Sveriges välmående framför andra länders välmående, jag är nationalist. Första prioritet är att göra Sverige till ett så tryggt och välmående land som möjligt, och då är det första jag konstaterar att vi inte kan göra det med dagens invandringspolitik. Sedan får man i andra hand se hur man istället kan hjälpa människor runt om i världen utan invandringen och då är det faktiskt så att vi exempelvis kan hjälpa fler flyktingar genom bistånd än vad gör genom invandring. Jag bryr mig otroligt mycket över ifall människor lider runt om i världen och jag tycker att vi absolut ska göra allt vi kan, men det får inte gå ut över vårt egna lands välmående. 
min första tanke är att om undervisningen generellt blir sämre (vilket den uppenbarligen måste blivit på grund av vårt resultat) är det inte så konstigt om klyftorna mellan de barn som presterar bra och de som presterar dåligt ökar. för att prestera bra krävs i så fall antingen att barnet är väldigt lättlärt/har pushande föräldrar/är ambitiöst typ då dålig undervisning gör att mer ansvar läggs på barnet och dennes familj.

om ett barn har ett annat modersmål och dessutom föräldrar som har ett annat modersmål och inte kan hjälpa barnet med skolarbete på samma sätt är det inte så konstigt om undermålig undervisning leder till att barn emd invandrarbakgrund hamnar efter. 

tror att mycket skulle bli bättre bara undervisningen överlag blev bättre. exakt hur detta ska göras är jag inte tillräckligt insatt för att kunna säga, men en bra början vore ju att införa möjligheten till läxhjälp åt alla barn, så att även de som inte har någon hemma som kan eller vill hjälpa dem kan få hjälp emd sina läxor (detta gynnar ju dessutom alla "svaga" barn)

Feberyra: Eller så kan man återförstatliga skolan
Helt klart för. Men det är inte grundproblemet till att invandrare och svenskar presterar så olika i våra skolor.

Feberyra: skrota det fria skolvalet
Tråkigt förslag. Man måste kunna säga ifrån när man inte tycker att ens barns skolgång håller måttet.

Feberyra: sprida ut de utrikesfödda familjerna mer jämnt över landets kommuner
Problem som tillkommer är dock att när vissa invandrarfamiljer fått en fot in i landet så väljer man ändå att flytta dit ens landsmän finns. Det är exempelvis ingen slump att många syrianer finns i södertälje eller albaner i landskrona, araber i malmö. Det är inte så att kommuner blir erbjudna särskilda nationaliteter utan de samlar sig i enklaver naturligt efterhand. Hur ska man åtgärda det?

Feberyra: Även om det leder till att skolgången och resultaten blir sämre för alla (inkl. de högpresterande eleverna)? Vilket ju är precis vad det verkar ha gjort, kanske inte ensamt men tillsammans med andra faktorer...
Hur tar de högpresterande eleverna skada av att komma till en bättre studiemiljö menar du?

N.W: 1. Det är inte konstigt att personer som nyss kommit till Sverige eller de som under lång tid bott i utanförskap med arbetslösa föräldrar avskärmade från samhället, presterar mycket sämre i skolan än inrikesfödda elever.
Väljer du medvetet att misstolka ts? Han beskriver tydligt att det handlar om invandrare uppväxta i Sverige och inte nyanlända. 

sudd:
Väljer du medvetet att misstolka ts? Han beskriver tydligt att det handlar om invandrare uppväxta i Sverige och inte nyanlända. 
Vad TS skrev påverkar inte mitt inlägg. Jag skrev upp tre saker jag konstaterar angående den svenska skolan och invandringspolitiken. Att jag eventuellt nämner problem som TS inte nämner förändrar inte saken.

N.W: Vad TS skrev påverkar inte mitt inlägg. Jag skrev upp tre saker jag konstaterar angående den svenska skolan och invandringspolitiken. Att jag eventuellt nämner problem som TS inte nämner förändrar inte saken.
Du förvrider det hela, igen.  Ts snackade tydligt om andra generationens invandrare, men istället börjar du propagera angående problem som överhuvudtaget inte har med trådstarten att göra. Om du inte kan hålla dig ot, så låt bli att skriva.