Forumet - Alarmerande skillnader i skolresultat mellan inrikes- och utrikesfödda elever

Alarmerande skillnader i skolresultat mellan inrikes- och utrikesfödda elever

14137 0 33
sudd:
Du förvrider det hela, igen.  Ts snackade tydligt om andra generationens invandrare, men istället börjar du propagera angående problem som överhuvudtaget inte har med trådstarten att göra. Om du inte kan hålla dig ot, så låt bli att skriva.
Nej. TS "snackade" tydligt om både invandrare och andra generationens invandrare och deras problem i skolan. Notera orden "utrikesfödda" och "inrikesfödda". 

Statistik från SCB visar att det bland inrikesfödda (inte endast etniska svenskar utan även andra generationens invandrare) niondeklassare under perioden 2007-2011 var 9% som inte uppnådde gymnasiebehörighet, medan siffran för utrikesfödda under samma period var 27%. Sämst går det tydligen för elever från Afrika och Asien, medan det går betydligt bättre för utrikesfödda från Norden och Europa. Parat med den oroväckande segregeringen av den svenska skolan - elever som presterar dåligt buntas i fattiga/utsatta områden där skolorna är undermåliga ihop och tenderar därför att presterar ännu sämre, medan elever som presterar bra i rikare områden där skolorna är bra tenderar att inte få tillräckligt med stimulans - så bådar detta väldigt illa. 
Utrikesfödda, inrikesfödda, invandrare, segregering, handlar trådstarten om. Och det enda jag diskuterat är invandring, skola och segregation, vilket ju precis tråden handlar om?

Ett av de mest bisarra försök till att sätta dit mig jag någonsin varit med om. Du får nog öva lite till innan du försöker igen. Politiska diskussioner kanske inte är till för dig överhuvudtaget? 

N.W:
För att skolan ska fungera kan vi inte årligen ta in massvis med underpresterande och resurskrävande elever samtidigt som vi redan idag har massvis med elever som behöver hjälp. Resultatet blir, som weeaboo va inne på, att välpresterande elever flyr dessa skolor samtidigt som lågpresterande invandrarelever samlas i samma skolor, vilket försämrar skolresultaten för dessa elever ännu mer och dessutom bara leder till mer utanförskap. I det stora hela blir det ännu sämre resultat och ännu större kostnader för det svenska samhället. Lösningen är verkligen inte att tvinga svenska elever att gå i invandrartäta otrygga mångkulturella skolor med låga resultat, att överhuvudtaget föreslå något sådant är nästan direkt inhumant mot våra elever. Lösningen är naturligtvis att se till att vi kan ta emot så många människor vi klarar av att integrera in i vårt samhälle. Vi måste minska invandringen. Det säger sig självt att skolresultaten blir lidande för alla parter i en klass där en stor majoritet är nytillkomna lågpresterande elever. 

[...]

När det gäller flyktingpolitiken och biståndspolitik i stort så måste fokuset ligga på katastrofhjälp och i längden att länderna bygger upp sina egna fungerande samhällen. Hela världens skolelever med låg kvalité på sin utbildning kan varken komma till Europa eller framförallt inte till Sverige. Hela världens flyktingar kan definitivt inte komma till Sverige eller Europa. Det ruinerar våra länder och det är ingen hållbar lösning i framtiden.
Fast problemet ligger ju inte i att Sverige tar emot ett visst antal flyktingar från länder med ingen eller ytterst bristfällig grundläggande utbildning, utan just i att de i så stor utsträckning hamnar i utsatta och fattiga områden/kommuner, något som du faktiskt antyder själv. Minskad flyktinginvandring i sig självt löser inte det problemet, men jag medger att det kan göra situationen mer hanterbar - dock, vilket jag var inne på tidigare, bör man väga detta mot det akuta behovet hos de människor som i så fall nekas asyl här, vilka därmed förvägras möjligheten till ett drägligt liv och åtminstone en chans att utbilda sig.  Bistånd är jävligt viktigt det också, men det tar ett antal generationer innan effekten verkligen märks. Fast du kanske tycker att vi ska förhålla oss kalla till människor med akuta behov?

Skulle du möjligen kunna ge några förslag på åtgärder för integration avseende utbildning, utöver den magiska universallösningen "minska invandringen ordentligt!"?

(Jag har för övrigt aldrig hävdat att all världens flyktingar ska komma till Sverige och Europa, bara så att vi är på det klara med det. Det handlar om utspridning där också, eller att fler länder tar sitt ansvar, och att det kommer att leda till en bättre situation för alla...)

presidente: Vad finns det för belägg på att det fria skolvalet är en av de faktorerna?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5456437Weeaboo:
Helt klart för. Men det är inte grundproblemet till att invandrare och svenskar presterar så olika i våra skolor.

Tråkigt förslag. Man måste kunna säga ifrån när man inte tycker att ens barns skolgång håller måttet.

Problem som tillkommer är dock att när vissa invandrarfamiljer fått en fot in i landet så väljer man ändå att flytta dit ens landsmän finns. Det är exempelvis ingen slump att många syrianer finns i södertälje eller albaner i landskrona, araber i malmö. Det är inte så att kommuner blir erbjudna särskilda nationaliteter utan de samlar sig i enklaver naturligt efterhand. Hur ska man åtgärda det?

Hur tar de högpresterande eleverna skada av att komma till en bättre studiemiljö menar du?
Nej, grundproblemet är att de lågpresterande utrikesfödda grupperna kommer från länder som saknar de mest grundläggande former av utbildning. Det är nog ingen som motsätter sig det.

Jo, men samtidigt har det fria skolvalet uppenbarligen fått oönskade effekter. Vad ska man göra åt dem, tycker du?

Hur man ska motverka att invandrare väljer att flytta dit där deras landsmän finns, eller om det är ett så stort problem som du menar, vet jag ärligt talat inte... får återkomma på den punkten.

Angående högpresterande elever tänker jag argument i stil med dessa: http://ekonomistas.se/2013/12/30/gynnar-en-segregerad-skola-starka-elever/

(Ledsen att jag inte citerade dig på ett optimalt sätt, det strular när jag ska citera vissa stycken och jag orkar inte med att klippa och klistra och grejer...)

Spana också in:


sudd: Ts snackade tydligt om andra generationens invandrare, men istället börjar du propagera angående problem som överhuvudtaget inte har med trådstarten att göra. Om du inte kan hålla dig ot, så låt bli att skriva.
Jag pratar inte endast om andra generationens invandrare i trådstarten. Möjligen uttryckte jag mig något oklart. Läs artikeln jag utgår från i diskussionen istället: http://fof.se/tidning/2014/7/artikel/skolans-vaxande-kunskapsklyftor

Feberyra:
Fast problemet ligger ju inte i att Sverige tar emot ett visst antal flyktingar från länder med ingen eller ytterst bristfällig grundläggande utbildning, utan just i att de i så stor utsträckning hamnar i utsatta och fattiga områden/kommuner, något som du faktiskt antyder själv. Minskad flyktinginvandring i sig självt löser inte det problemet, men jag medger att det kan göra situationen mer hanterbar - dock, vilket jag var inne på tidigare, bör man väga detta mot det akuta behovet hos de människor som i så fall nekas asyl här, vilka därmed förvägras möjligheten till ett drägligt liv och åtminstone en chans att utbilda sig.  Bistånd är jävligt viktigt det också, men det tar ett antal generationer innan effekten verkligen märks. Fast du kanske tycker att vi ska förhålla oss kalla till människor med akuta behov?

Skulle du möjligen kunna ge några förslag på åtgärder för integration avseende utbildning, utöver den magiska universallösningen "minska invandringen ordentligt!"?

(Jag har för övrigt aldrig hävdat att all världens flyktingar ska komma till Sverige och Europa, bara så att vi är på det klara med det. Det handlar om utspridning där också, eller att fler länder tar sitt ansvar, och att det kommer att leda till en bättre situation för alla...)
Problemet är att vi tar emot människor från svårintegrerade kulturer, men väldigt låg eller ingen som helst utbildning. Detta tillsammans med en för stor invandringspolitik och en aktiv uppmuntran från politiker att behålla sina gamla kulturer, leder till utanförskapet. Problemet är den katastrofala ansvarslösa invandringspolitiken av personer som kräver mycket resurser, resultatet blir utanförskap, brottslighet, arbetslöshet, sämre resultat i skolan och enorma kostnader. Det handlar inte heller bara om flyktinginvandring utan även anhöriginvandring.

Invandringen i stort måste i vilket fall som helst minska, det är prioritet ett för att överhuvudtaget sedan kunna prata om att kunna börja integrera in människor i det svenska samhället. Detta är den enskilt största integrationspolitiska åtgärden vi kan göra i Sverige. Vi skulle gå från att öka på utanförskapet med 50.000 årligen, till att nästan helt bromsa den utvecklingen. Det är ingen "magisk lösning" utan rent vett. Tar man årligen emot 100.000 människor från avlägsna kulturer när man redan har ett utanförskap på en halv miljon, då fungerar inte integrationen.

Vi ska inte ha några diskriminerande integrationsåtgärder, vilket regeringen fört igenom, som instegsjobb exempelvis. Detta kostar pengar för svenska folket och är dessutom diskriminerande. Svensken har redan betalat tillräckligt för den urspårade invandringen. Vi ska ha en så stor invandring att integrationen i princip fungerar av sig själv, precis som vi hade innan 80-talet. Integrationspolitik är nämligen något vi kommit på under 90-talet och 00-talet, det var först då man var i behov av sådan specifik politik, vet du varför?, jo juste, Sverige började ta emot otroligt mycket fler invandrare. Sedan ska vi naturligtvis ställa krav på framtida invandrare att de accepterar våra lagar och värderingar, att det kan vårt språk och att de vet hur vårt samhälle fungerar. Detta tillsammans med en minskning av invandringen är det bästa och enda vi kan göra för att lösa segregationen, både vad gäller det sociala, bostadssegregationen och skolan.

Du verkar inte heller inte fortfarande först poängen med bistånd före invandring, trots att jag försökt förklara det flera gånger. Flyktinghjälp är INTE synonymt med invandring. Genom Sveriges flyktinginvandring hjälper vi ett fåtal privilegierade flyktingar som haft möjligheten att ta sig runt halva jordklotet, detta till ett otroligt högt pris ekonomiskt och socialt. Genom att satsa bråkdelen av de pengar som invandringen kostar på flyktingbistånd hade vi kunnat hjälpa många fler, de värst drabbade och dessutom till ett lägre pris. Att ta emot en flykting i Sverige kostar flera tusen kronor per dag. Att rädda en flykting i närområdet kostar runt 10 kronor per dag. Varje krona gör alltså otroligt mycket mer nytta i närområdena.

Du anklagar mig för att förhålla mig kall till människor med akuta behov när min politik är den mest humana. Förklara vad det är som är kallt med att vilja prioritera att rädda livet på hundratusentals extremt utsatta flyktingar framför att vilja ta emot ett fåtal privilegierade flyktingar till Sverige till ett högre pris? Menar du att det är mer värt att höja 10.000 privilegierade flyktingar till svensk levnadsstandard än att rädda livet på hundratusentals extremt utsatta flyktingar i närområdet?


N.W:
Problemet är att vi tar emot människor från svårintegrerade kulturer, men väldigt låg eller ingen som helst utbildning. Detta tillsammans med en för stor invandringspolitik och en aktiv uppmuntran från politiker att behålla sina gamla kulturer, leder till utanförskapet. Problemet är den katastrofala ansvarslösa invandringspolitiken av personer som kräver mycket resurser, resultatet blir utanförskap, brottslighet, arbetslöshet, sämre resultat i skolan och enorma kostnader. Det handlar inte heller bara om flyktinginvandring utan även anhöriginvandring.

[...]

Vi ska inte ha några diskriminerande integrationsåtgärder, vilket regeringen fört igenom, som instegsjobb exempelvis. Detta kostar pengar för svenska folket och är dessutom diskriminerande.

Det är alltså de utsatta människorna i sig, samt det faktum att vi tar emot dem och försöker hjälpa dem, som är problemet och inte deras utsatthet och de förhållanden som ligger bakom den, eller? Alltså du tänker ju lite konstigt här och jag förstår att det inte är så du menar egentligen, men enligt det resonemanget skulle ju svårigheterna dessa människor har i skolan försvinna om alla som är villiga att hjälpa och försöka undervisa dem bara gav upp och vi istället skickade tillbaka dem till deras hemländer. Vilket ju inte direkt vore humant.

Men visst, jag håller helt med om att integrationen och den integrationspolitik som Sverige har fört de senaste åren är väldigt naiv och ogenomtänkt och att den har lett till ett enormt utanförskap. Det beror dock inte på att fler flyktingar har tillkommit, utan på att de åtgärder som satts in för att hjälpa dem att komma till rätta här uppenbarligen är otillräckliga. De människor som har flytt hit de senaste säg 10-15 åren har i en helt annan utsträckning än de människor som flydde hit under tidigare årtionden saknat den mest grundläggande utbildning. Det är detta och den segregation av samhället i allmänhet och skolan i synnerhet som vi ser speglad i statistiken. Politikerna har helt enkelt inte tagit hänsyn till eller velat erkänna att dessa människor är svårare att integrera än säg de flyktingar som kom hit från Balkan under 90-talet eller Chile under 70-talet.

Du gör det väldigt enkelt för dig när du helt sonika avfärdar åtgärder som du felaktigt benämner som diskriminerande - det är ju precis sådana åtgärder, riktade direkt mot de aktuella grupperna och områdena, som behövs för att lösa problemen! Sett i det ljuset är den inrikespolitiska åtgärd du föreslår inget annat än en magisk universallösning, som på sin höjd angriper symptomen och inte roten av problemen.

N.W:
Du verkar inte heller inte fortfarande först poängen med bistånd före invandring, trots att jag försökt förklara det flera gånger. Flyktinghjälp är INTE synonymt med invandring. Genom Sveriges flyktinginvandring hjälper vi ett fåtal privilegierade flyktingar som haft möjligheten att ta sig runt halva jordklotet, detta till ett otroligt högt pris ekonomiskt och socialt. Genom att satsa bråkdelen av de pengar som invandringen kostar på flyktingbistånd hade vi kunnat hjälpa många fler, de värst drabbade och dessutom till ett lägre pris. Att ta emot en flykting i Sverige kostar flera tusen kronor per dag. Att rädda en flykting i närområdet kostar runt 10 kronor per dag. Varje krona gör alltså otroligt mycket mer nytta i närområdena.

Jag har heller aldrig hävdat att flyktinghjälp endast är synonymt med invandring, utan att det är en rimlig åtgär om man faktiskt vill hjälpa utsatta människor. Vi borde både hjälpa till genom invandring (med integrationsinsatser som faktiskt fungerar, märk väl!) och genom ett ytterst generöst bistånd - det är på intet sätt åtgärder som utesluter varandra.

Vilka belägg har du förresten för att dessa människor är privilegierade? Om de vore det, hade det då inte varit mycket enklare för dem att anpassa sig till det svenska samhället i och med att de då med all sannolikhet hade haft en utbildning? Jag tror inte att du inser hur illa ställt dessa människor som tvingas att fly från sina hemländer egentligen har det, eller så inser du det och skiter i det...

N.W:
Du anklagar mig för att förhålla mig kall till människor med akuta behov när min politik är den mest humana. Förklara vad det är som är kallt med att vilja prioritera att rädda livet på hundratusentals extremt utsatta flyktingar framför att vilja ta emot ett fåtal privilegierade flyktingar till Sverige till ett högre pris? Menar du att det är mer värt att höja 10.000 privilegierade flyktingar till svensk levnadsstandard än att rädda livet på hundratusentals extremt utsatta flyktingar i närområdet?

Men snälla du, det kvittar hur många gånger du upprepar att den politik du och SD vill genomföra är den mest humana - det kommer ändå inte att förvandla detta uppenbart falska påstående till en sanning! Ett parti som lite grovt uttryckt vill att vi ska göra betydligt mindre än vad vi gör i dag för att hjälpa utsatta människor kan hur man än vrider och vänder på det inte utgöra det mest humana alternativet - det är en uppenbar motsägelse. Alltså ser du inte själv hur jävla uppenbart det är att du försöker skönmåla partiet genom att dra till med rena lögner?

Exakt hur mycket bistånd vill SD ska gå till UNHCR, jämfört med hur mycket som i dag går till Sida? Jag hittar inga tillförlitliga uppgifter om det... du har liksom inte utvecklat det ett dugg utan tycks förvänta dig att jag utan att ifrågasätta det ska svälja att det minsann är mycket effektivare och att det kommer att hjälpa fler människor totalt sett. Tills vidare betraktar jag det som ett ruttet försök att fiska röster bland människor som faktiskt tycker att det är viktigt att hjälpa utsatta människor som råkar ha ett annat ursprung än det svenska.

---

Tror vi har spårat ur lite... tråden är tänkt att behandla den svenska skola och integration och invandring i förhållande till den. Inte allmänt om integration och invandring. Ha gärna det i åtanke när du svarar på detta inlägg.

Feberyra:
Det är alltså de utsatta människorna i sig, samt det faktum att vi tar emot dem och försöker hjälpa dem, som är problemet och inte deras utsatthet och de förhållanden som ligger bakom den, eller? Alltså du tänker ju lite konstigt här och jag förstår att det inte är så du menar egentligen, men enligt det resonemanget skulle ju svårigheterna dessa människor har i skolan försvinna om alla som är villiga att hjälpa och försöka undervisa dem bara gav upp och vi istället skickade tillbaka dem till deras hemländer. Vilket ju inte direkt vore humant.

Men visst, jag håller helt med om att integrationen och den integrationspolitik som Sverige har fört de senaste åren är väldigt naiv och ogenomtänkt och att den har lett till ett enormt utanförskap. Det beror dock inte på att fler flyktingar har tillkommit, utan på att de åtgärder som satts in för att hjälpa dem att komma till rätta här uppenbarligen är otillräckliga. De människor som har flytt hit de senaste säg 10-15 åren har i en helt annan utsträckning än de människor som flydde hit under tidigare årtionden saknat den mest grundläggande utbildning. Det är detta och den segregation av samhället i allmänhet och skolan i synnerhet som vi ser speglad i statistiken. Politikerna har helt enkelt inte tagit hänsyn till eller velat erkänna att dessa människor är svårare att integrera än säg de flyktingar som kom hit från Balkan under 90-talet eller Chile under 70-talet.

Du gör det väldigt enkelt för dig när du helt sonika avfärdar åtgärder som du felaktigt benämner som diskriminerande - det är ju precis sådana åtgärder, riktade direkt mot de aktuella grupperna och områdena, som behövs för att lösa problemen! Sett i det ljuset är den inrikespolitiska åtgärd du föreslår inget annat än en magisk universallösning, som på sin höjd angriper symptomen och inte roten av problemen.

Jag har heller aldrig hävdat att flyktinghjälp endast är synonymt med invandring, utan att det är en rimlig åtgär om man faktiskt vill hjälpa utsatta människor. Vi borde både hjälpa till genom invandring (med integrationsinsatser som faktiskt fungerar, märk väl!) och genom ett ytterst generöst bistånd - det är på intet sätt åtgärder som utesluter varandra.

Vilka belägg har du förresten för att dessa människor är privilegierade? Om de vore det, hade det då inte varit mycket enklare för dem att anpassa sig till det svenska samhället i och med att de då med all sannolikhet hade haft en utbildning? Jag tror inte att du inser hur illa ställt dessa människor som tvingas att fly från sina hemländer egentligen har det, eller så inser du det och skiter i det...

Men snälla du, det kvittar hur många gånger du upprepar att den politik du och SD vill genomföra är den mest humana - det kommer ändå inte att förvandla detta uppenbart falska påstående till en sanning! Ett parti som lite grovt uttryckt vill att vi ska göra betydligt mindre än vad vi gör i dag för att hjälpa utsatta människor kan hur man än vrider och vänder på det inte utgöra det mest humana alternativet - det är en uppenbar motsägelse. Alltså ser du inte själv hur jävla uppenbart det är att du försöker skönmåla partiet genom att dra till med rena lögner?

Exakt hur mycket bistånd vill SD ska gå till UNHCR, jämfört med hur mycket som i dag går till Sida? Jag hittar inga tillförlitliga uppgifter om det... du har liksom inte utvecklat det ett dugg utan tycks förvänta dig att jag utan att ifrågasätta det ska svälja att det minsann är mycket effektivare och att det kommer att hjälpa fler människor totalt sett. Tills vidare betraktar jag det som ett ruttet försök att fiska röster bland människor som faktiskt tycker att det är viktigt att hjälpa utsatta människor som råkar ha ett annat ursprung än det svenska.

---

Tror vi har spårat ur lite... tråden är tänkt att behandla den svenska skola och integration och invandring i förhållande till den. Inte allmänt om integration och invandring. Ha gärna det i åtanke när du svarar på detta inlägg.
En stor anledning till problemen i skolan är att vi har för många resurskrävande elever, vilket i sin tur beror på att vi haft för stor invandring. Vi ska inte skicka tillbaka någon, det är direkt inhumant. Men vi måste inse att vi inte kan fortsätta föra en ansvarslös invandring för att dessa människor ska kunna komma in i samhället, inklusive skolan.

Integrationslösningar är i sig fel. Svenska samhället ska inte anpassa sig utefter människor som ska flytta hit. Vi ska inte betala dyra integrationslösningar, som ännu inte haft någon som helst bra effekt. Svensken har redan betalat tillräckligt för den urspårade invandringen. Och du verkar fortfarande glömma bort att det inte ens finns någon poäng i att ha invandring. 

Nej, invandringen är inte en rimlig åtgärd för att hjälpa utsatta människor. Det hjälper ett fåtal människor, till ett högt pris. Varje krona som satsas här på invandrare hade kunnat hjälpa otroligt många fler i närområdet. De flyktingar som haft möjlighet att ta sig runt halva jordklotet är de privilegierade. En sådan flyktingbiljett kostar nämligen upp mot 100.000 kronor. De som inte har råd, eller helt enkelt inte vill flytta så långt från sitt hem, blir kvar i närområdena. Där bortprioriteras människorna till förmån för dyr invandring i Sverige. Helt fel.

Som jag sagt från första början: SD har den mest humana flyktingpolitiken genom att satsa mer pengar än de övriga partierna på UNHCRs flyktinghjälp där fler utsatta människor är och där det är billigare att hjälpa. SD vill lägga 4 extra miljarder jämfört med regeringen under mandatperioden. SD vill totalt dra ner på biståndet till 0.75% av BNPn, framförallt då biståndet till SIDA. 

"Bevis" för att SD vill göra detta finns på deras hemsida. Om du vill ifrågasätta hela grundresonemanget får du ju gå in i detalj och beskriva vad det är du anser är osannolikt. Att det är dyrare att höja flyktingarna till svensk levnadsstandard än vad det är att hjälpa dem i närområden? Eller vad är det du exakt misstror? 

N.W: Nej. TS "snackade" tydligt om både invandrare och andra generationens invandrare och deras problem i skolan. Notera orden "utrikesfödda" och "inrikesfödda".


N.W: Utrikesfödda, inrikesfödda, invandrare, segregering, handlar trådstarten om. Och det enda jag diskuterat är invandring, skola och segregation, vilket ju precis tråden handlar om?

Ett av de mest bisarra försök till att sätta dit mig jag någonsin varit med om. Du får nog öva lite till innan du försöker igen. Politiska diskussioner kanske inte är till för dig överhuvudtaget?

Läste du överhuvudtaget ens rapporten?

Jahapp. Jag får väl ta det hela från början.

I och med att  jag skrev andra generationens invandrare,  åsyftade jag en grupp mskor uppväxta i Sverige och genomlevt sveriges normer/traditioner. Rapporten tydliggör att ju längre invandrare är bosatta i Sverige, desto bättre resultat i skolan lär invandrare ha. Invandrare uppväxta i Sverige, fast med utländska vårdnadshavare, har minimala skillnader inom resultat jmf med svenskar.   

Att du sedan drar helt irreleventa ämnen utom min kritik, det ger jag inte mycket för. sudd: Läste du överhuvudtaget ens rapporten?

Jahapp. Jag får väl ta det hela från början.

I och med att  jag skrev andra generationens invandrare,  åsyftade jag en grupp mskor uppväxta i Sverige och genomlevt sveriges normer/traditioner. Rapporten tydliggör att ju längre invandrare är bosatta i Sverige, desto bättre resultat i skolan lär invandrare ha. Invandrare uppväxta i Sverige, fast med utländska vårdnadshavare, har minimala skillnader inom resultat jmf med svenskar.   

Att du sedan drar helt irreleventa ämnen utom min kritik, det ger jag inte mycket för. 

Vad du vill diskutera, eller vad du skrev, eller vad rapporten i grunden handlade om är irrelevant. Jag har inte diskuterat med dig överhuvudtaget. Jag har diskuterat med TS. Inte med dig. 

TS nämner i sin trådstart att det är stora skillnader mellan utrikesfödda och inrikesfödda elever vad gäller skolresultat. Han nämner också invandrings och integrationsfrågor. Med honom diskuterar jag sedan dessa frågor.

Sedan kritiserar du mig för att jag diskuterade det TS tar upp. Nu börjar du helt plötsligt tala om rapporten och vad du själva åsyftar och menar, vilket jag ärligt talat skiter fullständigt i. Fullkomligt bisarrt.

N.W: Jag har inte diskuterat med dig överhuvudtaget. Jag har diskuterat med TS. Inte med dig.
Sådär talar en person som inte kan bemöta kritik. Har inte ens diskuterat med dig än att kritisera ditt argument.
N.W: Han nämner också invandrings och integrationsfrågor. Med honom diskuterar jag sedan dessa frågor.
Ja, och där kritiserar jag ditt påstående om "gemenskap" och kultur, just för att det saknar betydelse enligt statistiken/rapporten. 
N.W: Sedan kritiserar du mig för att jag diskuterade det TS tar upp. Nu börjar du helt plötsligt tala om rapporten och vad du själva åsyftar och menar,
Har alltid framhävt kritiken utifrån statistiken. Tråden utgår från statistiken, men du tar din egen runda och kommer irrelevanta ting som inte har något med statistiken.


N.W: vilket jag ärligt talat skiter fullständigt i. Fullkomligt bisarrt.

"vad rapporten i grunden handlade om är irrelevant."

Så talar en vars argument tryter. Komiskt att du tar illa av dig när jag endast skriver att du bör förhålla dig till rapporten/statistiken, som du uppenbarligen inte ens har läst. Tänker inte fortsätta kritisera efter det här...

Rullar ögonenFeberyra: Jo, men samtidigt har det fria skolvalet uppenbarligen fått oönskade effekter. Vad ska man göra åt dem, tycker du?
Göra skolorna jämnpresterande. Se till att det inte finns A&B skolor, förbättra skolmiljön så att folk väljer de mest närliggande skolorna...är vad jag skulle vilja se men vet att de inte är realistiskt med nuvarande politiska styrmedel.

Den rätta vägen är i varje fall inte att tvinga föräldrar att acceptera att deras barn ska bussas in i dålig skolmiljö utan möjlighet att påverka utgången av ens barns skolgång. Om staten hade skött sitt jobb från första början hade folk inte behövt utnyttja detta medel i den utsträckning man gör idag.

Feberyra: Angående högpresterande elever tänker jag argument i stil med dessa: http://ekonomistas.se/2013/12/30/gynnar-en-segregerad-skola-starka-elever/
Jag kan inte se några klara argument för att högpresterande elever missgynnas i egen person av att omge sig med andra högpresterande elever. De mesta argument som läggs fram är progressiva förslag att förbättra den genomsnittliga nivån i skolan, vilket jag håller med hade skett ifall man spred ut dessa elever bland sämre presterande då dessa i varierande sammanhang hade fungerat som stödlärare. Det krävs mindre resurser att höja lågpresterande elevers lägstanivå än vad det gör att höja högpresterande elevers lägstanivå. Men frågan är ju inte om samhället tjänar på detta eller inte, utan snarare hur de individuella eleverna påverkas. Det är väl därför det fria skolvalet finns till för, för att man ska kunna välja själv efter sina personliga önskemål.

sudd: "vad rapporten i grunden handlade om är irrelevant."

Så talar en vars argument tryter. Komiskt att du tar illa av dig när jag endast skriver att du bör förhålla dig till rapporten/statistiken, som du uppenbarligen inte ens har läst. Tänker inte fortsätta kritisera efter det här...
Tråden handlar i grunden om skillnader i skolresultat mellan inrikes och utrikesfödda elever, vilket är rubriken. Detta diskuterar jag. Jag ger min egen teori om problemen. Pratar om vad jag tror är lösningen. Vad rapporten i grunden handlade om är irrelevant i min diskussion. Jag diskuterar integrationsproblem, och skillnader mellan inrikesfödda och utrikesfödda elever, i allmänhet. Vill du inte diskutera det behöver du inte göra det.