Forumet - Ålder, en siffra?

Ålder, en siffra?

11598 1 121
Är ålder bara en siffra, eller vad anser ni? Motivera gärna. Hur avgörande är åldern när det kommer till kärlek? Hur stor åldersskillnad, uppåt och nedåt, får det max vara i din egen mening?

Spana också in:

Ja, åldern är en siffra (så länge man kommit över laglig ålder), därför att människor utvecklas olika: när folk utgår ifrån att en person vid en viss ålder är i "ett annat plan i livet" så utgår de från att alla rättar sig efter samhällsnormerna. Blir så trött när folk säger: "Men ni är i helt olika plan i livet", för att de utgår ifrån att alla ska rätta sig efter samhällets ideal för vad man "ska" göra och ha som intresse vid en viss ålder. För mig är det lika motbjudande som att utgå ifrån att alla rättar sig efter könsnormerna, och sådana personlighetskvävande normer och fördomar bör vi göra oss kvitt från för att uppnå personlig frihet. 

Psyket anser jag har en mognadsgrad som inte beror på åldern, och vad kroppens åldrande angår är det bara ett utanpåverk som slits ut i olika hög grad ungefär som gamla kläder. Personen, psyket, är alltid huvudsaken: vad kroppen angår spelar det ingen roll hur gammal den rent formellt är om den visuellt är attraherande. 

För två personer över 18, helt okej oavsett åldersskillnad. I annat fall får kanske föräldrarna till den yngre sätta sig in i vad den äldre egentligen vill med den yngre, om det nu inte bara är ett par år. Tycker 5-6 år äldre har fungerat superbra för mig sedan jag var 14år.


S3ON:
Sålänge det är lagligt, då är det lagligt. Och folk får göra vad de vill, jag har inga synpunkter. Enbart personliga.
Man ska ju inte lägga sig i andra hur dom gör, så länge de trivs och mår bra. Men ofta är ju människor så dömande.
shatter:
ålder spelar roll i de yngre åldrarna framförallt tycker jag. en människa på 20 år som är ihop med någon på 14-15 år känns inte bra till exempel. 
Ju äldre man blir, desto mindre blir skillnaderna. Men i vår ålder gör bara några år nedåt rätt avgörande skillnad.