Forumet - Alla elektriker! Hjälp med ellära!

Alla elektriker! Hjälp med ellära!

164 0 2
Hallå, skulle behöva lite hjälp med en uppgift :

Följande gäller för en krets som består av en spole och en kondensator som är
seriekopplade och som genomflyts av en sinusformad växelström:
L = 1,0 mH f = 1,0 kHz
Bestäm kondensatorns kapacitans C så att kretsen är i resonans, alltså då kretsens
impedans är noll.

Hur ska jag räkna ut detta!!?
PlasticNeon:

Uppgift


Enheter A,C,F,H,Hz,J,m,N,s,T,V,W,Wb,Ω

j²=-1
ω=2πf
Z=R+j(ωL-1/(ωC))

R=0
Z=0

f=1,0 kHz
L=1,0 mH

0=0+j(ωL-1/(ωC))
0=j(ωL-1/(ωC))
0/j=ωL-1/(ωC)
0=ωL-1/(ωC)
0+1/(ωC)=ωL
1/(ωC)=ωL
1/C=ωωL
1/C=ω²L
C=1/(ω²L)

C=1/((2πf)²L)
C=1/(2²π²f²L)
C=1/(4π²f²L)

f=1,0∙10³ Hz
L=1,0∙10^(-3) H

C=1/(4π²∙(1,0∙10³)²∙1,0∙10^(-3))
C=1/4∙1/π²∙1/(1,0²∙(10³)²)∙1/1,0∙1/10^(-3)
C=0,25∙1/π²∙1/1,0∙1/10^(3∙2)∙1,0∙10³
C=2,5∙10^(-1)∙1/π²∙1,0∙10^(-6)∙10³
C=2,5∙1/π²∙10^(-1)∙10^(-6+3)
C=2,5∙1/π²∙10^(-1-3)
C=2,5∙1/π²∙10^(-4)

C≈2,5∙0,10∙10^(-4)
C≈2,5∙1,0∙10^(-1)∙10^(-4)
C≈2,5∙10^(-1-4)
C≈2,5∙10^(-5)

C≈2,5∙10^(1-6)
C≈2,5∙10¹∙10^(-6)
C≈2,5∙10∙10^(-6)
C≈25∙10^(-6)

C≈25∙10^(-6) F
C≈25 μF

http://sv.wikipedia.org/wiki/J%CF%89-metoden