Forumet - Amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen

2672 0 13

Spana också in:

Kan väl börja med att rada upp ett par punkter man kan gå genom.

1. En nation blir till
2. De tre USA, Väst, öst och Syd.
3. Södern och Slaveriet
4. Konflikten mellan Nord och Syd.
5. Det amerikanska inbördeskriget.

1. De 13 kolonierna gör uppror mot det brittiska imperiet och gör sig friständiga. Varför uppror?

Efter kolonialkrigen fördubblades britternas statsskuld, de ville att kolonierna skulle stå för en del av kostnaderna. Därför lades det tull på varor, vilket ledde till dyrare varor, britterna straffade även smugglare och konfiskerade fartyg. Kolonierna började protestera, de hade ingen rätt att lägga på skatter och tullar p.g.a att kolonierna inte var representerade i brittiska parlamentet. 'No taxation without representation' löd slagordet.

britternas hårdnade politik ledde till att köpmännen i hamnstäderna blev oppositionella.
1773 - The Boston Tea Party. Kolonister vräker över all te efter att de hade tagit sig upp på Brittiska Ostindiska Kompaniets fartyg i Boston.

Efter denna händelse så vill man inte stå under Brittiska parlamentet, utan man vill stå under kronan, efter en tid menade man att kronan begått brott mot dem och därav så gav man upp kontakten med den. Man anser att man inte har någon skyldighet att lyda då man ej är representerade i parlamentet.

Självständighetsförklaringen sker fjärde juli år 1776.

Man tog sig an Montesquies maktdelningslära: Den styrande makten utövas av folkvald president, den lagstiftande makten av kongressen och den dömande av högsta domstolen.
Även en annan typ av maktbalans införs, den mellan delstaterna och federala regeringen.
Delstaten - Bestämmer i frågor som rör staten.
Federala - Bestämmer i t.ex. utrikesfrågor.

----> USA blir en federal stat - en union.

I början var man emot en stark statm men snart insåg man att man behövde en stat. Konflikt mellan de olika staterna, därav så tog man sig an maktdelningsläran.
Presidenter och senatorer kom från eliten. (Trots föreställningen om vem som helst kunde bli president).
George Washington väljs till USA's första president år 1789.

2.
Väst:
Våldsamt snabb befolkningsökning, oreglerad expansion, central komponent, symbol för frihet

Syd:
Samhället baseras på slaver och plantageekonomi.Slaveriet rinner inte ut i sanden p.g.a att bomullen kommer in, detta hör ihop med den Ind. Rev. i Storbritannien. Genom att textilindustrin blomstrar så blomstrar även bomullen.
Det finns mycket jord, jorden är billig, man odlar mycket bomull m.h.a slavar, inte mycket annat i övrigt. Plantagen är familjejordbruk med tre, fyra slavar. Slaveriet bryter mot frihetstänkandet. I Virginia fick de som hade slavar rösträtt för sina slavar. En vit man har tre slavar - Fyra st röster.

Öst:
Embro till industri, handel, råvaror, vattenkraft, textilindustri, köpmän etc.

3.
Slaveriet - en flexibel, effektiv och vinstgivande kapitalism.
På 1700-talet så var förhållandena för slavarna förfärliga. År 1807 förbjuds slavhandeln utifrån. Istället kommer det 'lagliga' slavar in istället. reduktionen bland de redan existerande slavarna är väldigt viktig. Man såg till att behandla dem lite bättre för att när efterfrågan ökade så ökade deras värde och då kunde man sälja dem till ett dyrare pris.

Ekonomiskt sett är detta bra för USA då bomullen spelar en stor roll, den genererar stora inkomster. Genom bomullen så får södern in stora inkomster och av detta så köper de allt annat som de behöver. Detta i sin tur leder till regional obalans.

Varför försvann slaveriet?
Inga ekonomiska orsaker bakom. De poilitiska faktorerna låg bakom.
1791 - Slavar i franska kolonin St Domingue gör uppror.
Haiti - Första staten att bli fri med svart eller färgad befolkning.
I England och USA växer det fram en rörelse som vill avskaffa slaveriet - abolitionisterna. Dessa var en minoritet, såg som extremister.

Rasism och synen på slaveriet var något naturligt. Fem av USA's sju första presidenter var slavägare. 1860 kommer Abraham Lincoln till makten, 1863 friger han slavarna. I och med att nordsidan vunnit kriget (Inbördeskriget, det kommer vi till senare) och konstitutionen fick ett 13:e tillägg var slaveriet förbjudet i USA.

5.
Inbördeskriget. Slaveriet är inte huvudorsaken för kriget, det fanns mer frågor som var mer bidragande. Flera frågor där man hade olika syn på dem.

Jorden - Hur man skulle sälja den? Upprätthålla plantage, om man skulle dela upp den i småjordar osv.

Transporterna - Järnvägen som skulle binda väst med öst, syd hade inget intresse av att bekosta järnvägen. Man var nöjd med så som det var, man transporterade genom Mississipifloden och det tjänade syd på.

Och även tullar var en av frågorna.

Fram till 1860 lyckades man komma överens i dessa frågor. 1861 bryter kriget ut, handlar inte om slaveriet, i.a.f inte till en början. Slavarna flydde till Nord, men väl där så skickades de tillbaka, man var rädd att en flodvåg av billig arbetskraft skulle hota deras arbetstillfällen. Frågan om slaveriet växer och får en stark laddning. Nord går segrande ut ur kriget. De hade de industriella förutsättningarna att vinna detta krig.

Nordstaterna prioriterar under och efter kriget:
Slavarnas frigörelse
Höga tullar
Massinvandring
Järnvägsbyggen
Gratis jord till småbruk.

Återkommer med lite mer när jag orkar.