Forumet - Angående Guds allvetande och fri vilja

Angående Guds allvetande och fri vilja

588 0 26
I kristendomen och många religioner sägs det att gud vet precis allting. Det sägs även att människan fick en fri vilja. Man kan tycka att dess koncept är ganska långt ifrån varandra men enligt mig krockar dem...

Vi antar att Gud vet ALLT, dvs att han vet allting som funnits, allt som händer och allt som kommer att hända (dåtid, nutid, framtid).
Det innebär att redan innan någon var född visste han vilka val den personen skulle stå framför och vad han skulle välja långt innan ens personen fanns...

Vi går över till det andra konceptet, fri vilja...
Fri vilja innebär att om en människa står framför ett val så ska Gud inte kunna "tvinga"/få honom att välja ett visst val...
Dock kan Gud locka/förbjuda personen att välja ett visst alternativ men det är alltid personen som har sista ordet.

Det är här jag inte riktigt hänger med längre...
Om Gud vet allt innebär det att redan vid tidernas begynnelse visste han hela universums händelseförlopp, från början till slut, vilka val människor skulle stå framför, vad de skulle välja och konsekvenserna det skulle få.

Det i så fall innebär antingen att på ett eller annat sätt var allting redan förutbestämt och att vi inte har några fria val. Detta eftersom om vi skulle ha fria val skulle Gud omöjligt kunna veta i förväg vad vi skulle välja eftersom beslutet fattas just i det ögonblicket av oss, där och då. Inte långt innan....
Besluten vi fattar, fattas inte där och då utav oss utan har redan fattats långt innan. Det leder ju direkt till att vi inte är ansvariga för våra handlingar eftersom allt långt innan är bestämt.
Ser man det i ett större perspektiv så innebär det att vi absolut har ingen makt att kontrollera om vi kommer till himmelen eller helvetet eftersom alla beslut vi gör som reglerar det är redan fattade...


Det andra alternativet är att Gud helt enkelt inte vet allting...Det är först då som vi har fria val eftersom om Gud inte vet allt så vet han inte vad vi kommer att välja.
Jag är inte säker men om detta alternativet är det rätta borde det leda till att Gud förlorar sin titel, eftersom en allvetande Gud som nästan vet allt inte riktigt håller...

Kan låta lite flummigt men förhoppningsvis har någon hängt med. Lite svårt att få ner det i ord men jag hoppas ni har någon form av förståelse och kan hänga med i resonemanget.

Vore intressant om någon (helst troende) kunde försöka reda ut det här på ett vettigt sätt.
Är det här som religioner faller eller finns det en förklaring?

Spana också in:

Tokstolle:

Det innebär att redan innan någon var född visste han vilka val den personen skulle stå framför och vad han skulle välja långt innan ens personen fanns...


Gud vet ALLT ja.. men om vi säger att du står mellan två val. Gud vet att du kan välja båda o vet konsekvenserna av båda, dock är det DITT beslut o välja vilket beslut du tar, inte något Han har förutbestämt
Tokstolle:

Om Gud vet allt innebär det att redan vid tidernas begynnelse visste han hela universums händelseförlopp, från början till slut, vilka val människor skulle stå framför, vad de skulle välja och konsekvenserna det skulle få.


Bara för att reda ut begreppen kort:

Förutvetande = Kunskap om framtiden, utan krav på påverkan ifrån Gud.

Förutbestämt = Kunskap om framtiden som är påverkad av Gud.

Enligt bibeln så sägs det att Gud använder sitt förutvetande selektivt.

Att Guds förutvetande är selektivt betyder att han kan välja att inte veta precis allt som hans skapelser kommer att göra i framtiden.

Det innebär att Gud i all uppriktighet kunde ge det första människoparet utsikten att få leva för evigt på en jord fri från ondska och att historiens förlopp från skapelsen och framåt inte rätt och slätt skulle vara en upprepning av det som redan var förutsett och förutbestämt.

Att han instruerade sin första jordiska son och dotter att som hans fullkomliga och syndfria representanter uppfylla jorden med sina avkomlingar, göra den till ett paradis och ha herraväldet över djuren var således ett privilegium han gav dem i sin kärlek, och det var ett uttryck för hans uppriktiga önskan – det var inte bara en uppgift som de på förhand var dömda att misslyckas med.

Att låta dem sättas på prov genom ”trädet för kunskap om gott och ont” och att skapa ”livets träd” i Edens trädgård skulle ha varit meningslöst och cyniskt ifall han på förhand visste att de skulle synda och aldrig kunna äta av ”livets träd”.

Att erbjuda någon annan något mycket åtråvärt på villkor som man på förhand vet att han inte kan leva upp till anses vara både hycklande och grymt.

Så Gud använder sitt förutvetande på ett selektivt sätt.

Sen finns det vissa framtida händelser som Gud har förutbestämt.
Tokstolle:

Om så är fallet krävs det att händelseförloppet blir sådant så att "stolparna" inträffar, inte sant? De kan ju hända rent spontant utan måste uppstå som en effekt utav vi människors handlande


Detta har bibeln förutsagt.

Bibeln säger att innan Gud ingriper, så kommer vi människor att gå från ont till värre.

Matteus kapitel 24 och 1 Timoteus 3:1-5 beskriver människors handlande som kommer att kulminera då Gud ingriper och förändrar samhället på jorden.

Så allt sker slag på slag, Gud kommer alltså inte alltför tidigt och ändrar, och inte allt försent.

Det kommer att ske vid rätt tidpunkt.
Självklart är det en logisk omöjlighet att i ett icke deterministiskt universum förutspå framtiden in i minsta detalj. Men religion är ju inte direkt känt för att vara logiskt hållbart heller...
LightInDarkness:

Gud vet ALLT


Tokstolle:

Ändå vet han vad jag kommer att välja


LightInDarkness:

nej.


Bestäm dig. Antingen vet han allt, dvs även vad du kommer välja eller så vet han inte allt.