Forumet - Angående ordet hen: Vilken är er uppfattning kring ordets innebörd samt syfte?

Angående ordet hen: Vilken är er uppfattning kring ordets innebörd samt syfte?

726 0 38
Frågan om hen är en av tvåtusentolvs mest omdebatterade och kanske även en av de mest missuppfattade.

Det här är mina tankar om ordet och dess syfte:

Jag tror de flesta ser det som om man skulle på något vis ersätta andra pronomen till fördel för detta nya ord. Så är det dock inte, vad jag har uppfattat. Syftet med ordet var att skapa ett komplement i det svenska språket med ett pronomen som kan användas när kön är irrelevant eller okänt.

Mycket länge har man använt ett generiskt han vid de tillfällen som könstillhörigheten varit ointressant eller obekant. Undantaget är när man talar om substantivet människa där man istället talar om ett generiskt hon.

Att använda han som standard när man inte vet vilket kön det är fråga om eller när kön inte är viktigt, tror jag är negativt. Det tycker jag då det skapar en slags föreställning om att mannen är prototypen som alla bör utgår från. Mannen blir måttstocken för allt som mäts mänskliga enheter, ganska bokstavligt talat. 'Man' blir nästan synonymt med ordet människa. Språket ignorerar och exkluderar kvinnor.

När man använder ett sådant språk, blir det väldigt svårt att ändra på ojämställdhet då språket sätter hinder för att kunna förändra orättvisor eller ens yttra sig på ett visst sätt överhuvudtaget. Då fortsätter orättvisorna att pågå, vilket är ytterst oönskvärt.

Ett könsneutralt pronomen är därför behövt för att skapa balans och jämlikhet. Det handlar inte om att radera könen eller på något vis ta ifrån någon dens rätt att vara en han eller hon - utan om att se till att både män och kvinnor är representerade, då det är dom två biologiska könen vi har. Hen är både du och jag, och det är det för att vi alla ska få inkluderas och vara en del av samhället.

Nu när jag har berättat om vad jag tror hen betyder och vad det har för syfte, skulle jag gärna vilja höra era.

Vilken är er uppfattning kring vad hen innebär samt syftet med ordet?
Som ett könsneutralt pronomenen, som ett komplement till han och hon när dessa två av någon anledning inte fungerar typ när man inte vet könet på personen eller inte vill könsbestämma den av någon anledning.

Hen-motståndet består ju mest i en dumt missförstånd om att "hen" skulle vara till för att ersätta "han och hon".

Spana också in:

amsi:

jag förstår inte varför en sådan här frågeställning behövs. jag, och många andra har förklarat det här så många gånger, men folk bara struntar i det för nä dem är inte vänsterpatrask eller feminister.


Det behövs för att ingenting är självklart. Jag tror inte man kan förutsätta att alla har eller får samma uppfattning som en själv angående fenomenet i fråga.
Först och främst den sk "hendebatten" var det största inferno av efterblivenhet jag har skådat sedan tv-inslagen från Sverigedemokraternas valvaka 2010. Det visade upp ett Sverige som bestod av å ena sidan fanatiska feminister med märkligt fokus och en vilja att auktoritärt ta kontroll över språket och å andra sidan old school mansgrisar livrädda för minsta användning av ett litet ord. Så jävla onödigt och typiskt detta bromsspår i kalsongen som kallas Sverige för att parafrasera den store Veiron i ottan.


Personligen kan jag se ett användningsområde för hen som ett ord i stil med vederbörande, själv använder jag nog dock helst det senare för att slippa förknippas med den där "debatten". Vet jag könet på någon så använder jag det precis som jag alltid gjort.
Hen använder jag när jag inte vet könet på personen i fråga, när jag inte vill ange något kön eller när det gäller en person som bara vill bli kallad för hen.

Men jag tycker att ordet hen används på fel sätt många gånger. I alla fall inom de kretsarna jag hängt där ordet hen används flitigt (Grön Ungdom). Vid varje medlemsmöte gör vi en så kallad pronomenrunda, där alla ska säga "hej jag heter X och om jag vore en frukt så skulle jag vara X och jag vill bli kallad för han/hon/hen)".

VARJE gång jag sa "jag vill bli kallad för hon" så fick jag konstiga blickar. Alla andra sa "hen" och tyckte att de var mer genusmedvetna än jag, för att jag vill bli sedd som ett kön - en kvinna. Jag fattar inte det. Jag blir så irriterad. Sedan dess har jag varit lite anti-hen, just för att jag själv drabbats av nån slags utfrysning bara för jag inte vill identifiera mig med hen.

Om folk bara slutade värdera ordet hen - som är till för att vara ett neutralt ord - så hade jag inte haft några problem med det.