Forumet - Anglozionistiska Eliten och NATO

Anglozionistiska Eliten och NATO

3584 0 14
 USA har nu cirka 800 amerikanska baser i andra länder. Sjuttio år efter andra världskriget och 62 år efter Koreakriget, det finns fortfarande 174 av USA: s basstationer "i Tyskland, 113 i Japan, och 83 i Sydkorea, enligt Pentagon. Hundratals fler på olika platser på planeten i cirka 80 länder, inklusive Aruba och Australien, Bahrain och Bulgarien, Colombia, Kenya och Qatar, bland många andra ställen. Även om få amerikaner inser detta, för att bara inte tala om korkade ZIONATOdyrkande svenskar, så har USA sannolikt baser i flera främmande länder än något annat folk, nation, eller välde i historien.
Det är allmänt accepterat att, när det gäller ekonomisk och politisk politik, dit som Tyskland går så går också Europa - och dit som Förenta staterna går, så går också Tyskland. Tyskland hålls nere genom Deutsche Bank med sin moraliskt genomkorrumperade Kanslerinna Mutti, så att ZIONATO kan vara inne för att hålla Ryssland ute, så att den Anglozionistiska bankhegemonin skall kunna behålla möjligheterna till sin livsnödvändiga expansion av skuldsättningsbasen
I huvudsak, har europeiska nationers historiska trohet till nyckerna hos USA skapat en ångvält av obligatoriska principer för andra länder, oavsett om sådana kontakter i slutändan verkligen visar sig vara i EU: s intresse eller inte. Vad TTIP och liknande kommer att innebära börjar dock alltfler människor att förstå.
Från politiskt håll vågar man därför inte heller ifrågasätta någonting alls mer än för just politisk syns skull, eftersom den folkvalda representationen överallt i Europa är tillsatt av bankhegemonin främst - enbart - för att upprätthålla detta systemskick som bygger på förtroende - att inte människor skall vara medvetna om hur det hela egentligen fungerar och förhåller sig.
För det handlar som bekant i grunden egentligen inte bara om den politiska teaterns numera farsartade spel, det handlar om den verkliga kontrollen över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel, det handlar om ekonomisk makt, eftersom ekonomi är vad som styr politiken och när politiken blir misslyckad utifrån att uppfylla kraven från ekonomin, så kommer den misslyckade politikens förlängda arm - krig, som vid detta uppkomna behov kommer att påkallas av den ekonomiska makten.
Enligt en US Department of Defense rapport från juni 2015 var därför över 80.000soldater stationerade på olika platser i Europa - inklusive 44.660 i Tyskland, enbart - och dessa siffror kommer att förstärkas med 3000 till 5.000 under 2017, "för att hjälpa länder härda sig mot det ryska inflytandet " som försvarsminister Ashton Carter uppgav i februari.
Detta är alltså det system som Svetsarsteffe så stolt, som gammal försvarsindustrianställd, efter förmåga stödjer med ett syfte som under inga som omständigheter kan uttryckas till att gälla det svenska folkets bästa.

Spana också in:


BlomkålsPaprika: Ja detta är tyvärr så det är vi får bara hoppas på att Trump blir president för jag har svårt att tro att han är så intresserad av att kontrollera Europa. Jag hoppas oxå att Storbritannien går ur EU i sommar för USA kan lätt kontrollera EU via dem.
Om man nu kan lita på en människa som  Trump,han är väldigt bra på det sätt att han personligen väldigt trött På USA's utrikes politik och är en stark kritiker till hur den Amerikanska militärsenaten styrs och hur många liv som går till spillo. 

 Hoppas britterna röstar klokt att dom inte köper USA's jävla skitsnack längre! 

Starkill91 :
Ja men det är det värsta scenariot det  Sverige behöver göra är att Vända Amerika ryggen och NATO!!!

Samt bygga upp sin relation med ryssarna,hmmm vad exakt har Ryssland gjort Sverige för ont egentligen tänk på det! 
Ryssland har provocerat och hotat oss och Finland. Annekterat Krim och ser till att kriget i Ukraina hålls igång. Chechenkriget. Förföljelse av politiska motståndare och oliktänkande inom landet. Soviets alla brott mot mänskligheten. 

USA är verkligen inte optimalt, men Ryssland är många gånger värre. 

Ruttenfisk:
Ryssland har provocerat och hotat oss och Finland. Annekterat Krim och ser till att kriget i Ukraina hålls igång. Chechenkriget. Förföljelse av politiska motståndare och oliktänkande inom landet. Soviets alla brott mot mänskligheten. 

USA är verkligen inte optimalt, men Ryssland är många gånger värre. 
Enligt vilka källor?
Har du läst ryska/engelska sidor om det så du kan döma ifrån båda sidorna?

Det sa amerikanerna också när ett av deras fartyg var på internationellt vatten i Östersjön  att ett Ryskt plan uppträde hotfullt. Som ej stämde utan det är en jävla massa propaganda emot Ryssland. 

Om kriget i Ukraina va en statskupp anordnad av uppdrag av Utländska Amerikanska underrättelse tjänsten. Har en video om som talar om vrf och vad som hände i Ukraina. 

Din bild av Världen är jävligt skev. 
 
 Ruttenfisk:
Ryssland har provocerat och hotat oss och Finland. Annekterat Krim och ser till att kriget i Ukraina hålls igång. Chechenkriget. Förföljelse av politiska motståndare och oliktänkande inom landet. Soviets alla brott mot mänskligheten. 

USA är verkligen inte optimalt, men Ryssland är många gånger värre. 
Är bara intresserad var  du har fått den informationen ifrån. 
Mainstream media som AB,DN, Expressen? 

Eller direkt ifrån folk eller andra kontakter? 

Starkill91 :
Enligt vilka källor?
Har du läst ryska/engelska sidor om det så du kan döma ifrån båda sidorna?

Det sa amerikanerna också när ett av deras fartyg var på internationellt vatten i Östersjön  att ett Ryskt plan uppträde hotfullt. Som ej stämde utan det är en jävla massa propaganda emot Ryssland. 

Om kriget i Ukraina va en statskupp anordnad av uppdrag av Utländska Amerikanska underrättelse tjänsten. Har en video om som talar om vrf och vad som hände i Ukraina. 

Din bild av Världen är jävligt skev. 
 
 


Jag har även läst ryssbaserade nyheter och jag känner både ryssar och folk från forna Sovjet. Jag har fått min information från olika ställen. 

Vad exakt vill du ha källa på?
Förnekar du att ryska plan kränkt våra gränser?
Förnekar du att Ryssland annekterade krim?
Förnekar du att ryska soldater och ryskt materiel befinner sig i Ukraina?
Förnekar du förföljelsen av politiska motståndare, homosexuella och andra oliktänkande?
Förnekar du Tjetjenienkriget och alla krigsbrott kopplade till det?
''USA-ledda ZIONATO och dess allierade, inklusive Wahhabi Saudiarabien och Apartheid Israel är på väg att förlora och få sona sina brott utförda under löjliga banderoller av "humanitära interventioner" och / eller det "globala kriget mot terrorismen" (GWOT).
Denna framfart av projekt som syftar till bedrägeri, död och förstörelse följer ett förutsägbart kolonialt manus där inhemska populationer blir lurade efterhand som målländerna och deras folk förstörs och blir underkuvade.
De flesta av dessa koloniala militära strategier är i full gång i terrorist invasionen av Syrien (SAR), som leds av dess president Bashar al-Assad.
Tvångsstrategier som används är bland annat följande:
Förstör sjukhus och infrastruktur
Svält
Desinformationskampanjer / radera "historia"
Balkanization / partitionering
Bomba civilbefolkningen
Slutspelet är att avbefolka och att förstöra målländerna och underkuva den återstående befolkningen för att kunna utnyttja kontrollen över naturresursflöden betalningsinfrastruktur och betalningsmedel för vidare maktutövning.
Flyktingströmmarna används denna gång för att destabilisera Europa genom religiös polarisering understödd av infiltration, någonting som nu yttrar sig som Anglozioniststyrd Sunnisekteristisk extremism i de Europeiska politiska systemen, administrerad av Erdogans AKP - partis utlandsorganisation UETD.
Vidare kommer alltså migrationsrörelserna till användning för att upprätthålla det skuldmättade och havererande ekonomiska systemet, genom att genom offentligskuldsättning, under åberopande av humanitära skäl, för att upprätthålla den aggregerade efterfrågan i ekonomierna genom konstgjord offentlig konsumtion tills dess att destabiliseringen är tillräcklig och befolkningarna accepterar införandet av mer repressiv lagstiftning - "för deras egen säkerhets skull."
Allt detta sker givetvis bakom en ridå av lögner - en annan gammal kolonial strategi. Den vandalisering och förstörelse som skedde av exempelvis Palmyra, den kända "Bride of the Desert" är ett försök att radera Syriens historia och kultur, förmodligen för att ersättas med en berättelse bestående av Anglozionistisk Wahhabist revisionism. Avkulturaliseringen är en viktig del för att kunna etablera nykultivering utan kulturell dissonans.
Vi i Sverige kunde igår öppet på P1 höra representanter för både Paideiaprojektet och Sunneisekteristisk extremism uttrycka sig om vikten av att dessa projekt genomförs för den Svenska befolkningens bästa.
Strategin att "söndra och härska" är givetvis bara en simpel stapelvara i kolonisatörsammanhang - en grundmetod. För närvarande, så länge det är användbart på detta tema, så kommer västvärlden att stödja det kurdiska nationalistiska partiet (PYP) och dess militära gren (YPG) i deras ansträngningar att annektera syriska mark och att införa federalism i Syrien. Om det lyckas, skulle sådana insatser bidra till att försvaga Syrien och konstruera konflikter mellan konkurrerande fraktioner - en annan användbar koloniala verktygslåda.
Alla dessa koloniala strategier som den Anglozionistiska västvärlden använder sig av, åsidosätter internationell rätt och stjälper den ena regeringen efter den andra i syfte att underkuva Iran, Ryssland och Kina.
ZIONATOS Axis of Evil måste demaskeras och ställas till svars för sina brott. Västerländska regeringar som verkar genom smygande och bedrägeri representerar inte folkets vilja, inte heller har de vårt samtycke. De har förlorat sin legitimitet.
När befolkningen inte ens kan bestämma vem som skall vinna Mello, så borde borde de faktiskt inse vilken typ av samhällssystem som de lever i, men inte då heller uppenbarligen! //C.N''

Ruttenfisk:
Jag har även läst ryssbaserade nyheter och jag känner både ryssar och folk från forna Sovjet. Jag har fått min information från olika ställen. 

Vad exakt vill du ha källa på?
Förnekar du att ryska plan kränkt våra gränser?
Förnekar du att Ryssland annekterade krim?
Förnekar du att ryska soldater och ryskt materiel befinner sig i Ukraina?
Förnekar du förföljelsen av politiska motståndare, homosexuella och andra oliktänkande?
Förnekar du Tjetjenienkriget och alla krigsbrott kopplade till det?
Okej.
Nej det gör jag inte men det finns inget som tyder på att Ryskt flyg skulle vara fientligt. Utan mer som en uppvisning och ett tecken på att Sverige är ett svagt land. 
 Att Ryssland annekterade krim? Ja ska ta reda på orsak och verkan så återkommer!

Förnekar du att ryska soldater och ryskt materiel befinner sig i Ukraina?
Nej, men Ryssland varnade den Ukrainska regeringen innan dom gick in i landet samt ryssarna  hade en bra anledning att göra det. 

Förnekar du förföljelsen av politiska motståndare, homosexuella och andra oliktänkande?
Nej absolut inte, sen är det frågan om vilka politiska motståndare det är. 

Tjetjenienkriget var ett dåraktigt försök.


EDIT: Anglozionistiska Eliten och NATO.