Forumet - Anmäla föräldrar

Anmäla föräldrar

194 0 3
Brukar ofta fundera på hur det skulle va att anmäla sina föräldrar... jag menar vem hittar inte saker som dom gör mot en som egentligen är mot lag och du inte är ett fan av tex låter dig betala för att du bor hemma osv (Bifogar lag så slipper jag klagomål på att så får man göra osv) jag tillfredsställs ofta utav tanken också..hm...är jag sjuk eller är det någon annan som delar mitt tankesätt?7 kap 1§:

"Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Lag (2001:1136)."