Forumet - Anser du att alla människor är lika vackra, var och en på sitt sätt?

Anser du att alla människor är lika vackra, var och en på sitt sätt?

1671 0 23
Man hör ofta idag att alla duger, att alla ser olika ut, men att alla samtidigt är lika vackra var och en på sitt sätt. I min öron är det bara skitsnack för att man vill uppnå den totala jämlikheten där ingen är vackrare än någon annan.

Jag tycker att det finns vackrare och fulare människor, men vad tycker ni? Är alla lika vackra fast på olika sätt, eller finns det de som generellt är fulare och de som generellt är vackrare?

Spana också in:


bertrimmarpåstjärt: Men ingår inte dessa drag i begreppet skönhet?
Begreppet skönhet grundar sig vad man personligen finner tilltalande, och vad man finner tilltalande kan vara väldigt individuellt, till den milda grad att vissa rentav föredrar människor som andra skulle uppfatta som fula. När man talar skönhet så tenderar det också finnas en personlighetsmässig aspekt som människor anser väga in, eller vara enskilt relevant.

Nachac:
Begreppet skönhet grundar sig vad man personligen finner tilltalande, och vad man finner tilltalande kan vara väldigt individuellt, till den milda grad att vissa rentav föredrar människor som andra skulle uppfatta som fula. När man talar skönhet så tenderar det också finnas en personlighetsmässig aspekt som människor anser väga in, eller vara enskilt relevant.
Jo, men frågan är ju hur stor denna individuella skillnad är. Jag tror inte den är så stor att exempelvis människor med missbildningar uppfattas som lika vackra som människor utan - för att ta ett extremexempel.

Detta har ingenting med människor att göra, men det finns vissa former som människor generellt uppfattar som mer tilltalande. Till exempel att romarna byggde sina tempel horisontellt istället för vertikalt. Jag tror till och med det finns forskning som visar på sådant.

bertrimmarpåstjärt: Jo, men frågan är ju hur stor denna individuella skillnad är.
Stor.
bertrimmarpåstjärt: Jag tror inte den är så stor att exempelvis människor med missbildningar uppfattas som lika vackra som människor utan - för att ta ett extremexempel.
Nej, få tycker nog att människor med missbildningar är estetiskt tilltalande, men det finns nog flera som ser vissa av dem som vackra i annat hänseende. Jag tror att en människa vi uppfattar som snygg som regel har huvudsakligen relativt symmetriska drag, men också något som sticker ut, eftersom de symmetriska dragen gör utseendet behagligt att titta på, i den mening att det inte krävs tankeverksamhet, vilket gör att människan ser bra ut, men den utstickande aspekten tvingar en att stanna upp och kontemplera. Det är i denna utstickande aspekt det finns utrymme för personlig preferens bestående av vad man genom uppväxten är van vid och känner sig trygg med, eller liknande.
Man kan alltid hitta något relativt vackert hos någon men att säga att alla är lika "välsignade"/"begåvade" är att ta i. Såklart är det en smaksak.

Tycker själv om ett utseende som är tillräckligt symmetriskt (ansikte och kropp) och en proportionerlig kropp mer proportionella delar i ansiktet

Tror det har mycket med en själv att göra om man dras mer till utseenden som ser ut på ett visst sätt (t.ex. vissa färger, storlekar på näsa/ögon osv.) och därav inte något som är estetiskt vackert (bara för man har en viss smak).
Det som är estetiskt vackert är det som närmar sig perfektion... Vilket verkar vara (går inte att uttrycka sig på annat sätt) symmetri och unika egenskaper/drag/färger