Forumet - Används begreppet "strukturellt" (som i t.ex. "strukturell rasism") alltför lättvindigt?

Används begreppet "strukturellt" (som i t.ex. "strukturell rasism") alltför lättvindigt?

2415 0 4

Ordet "strukturell(t)" följt av ett substantiv med mer eller mindre politiskt laddad mening (förtryck, rasism, sexism m.m.), är något man stöter på väldigt ofta i dagens samhällsdebatt. Ofta, är det min uppfattning, hävs det ur utan att ha ett i sammanhanget självklart syfte och utan närmare reflektion över vad det egentligen betyder. Jag antar att det man syftar på när man använder det på ett någotsånär korrekt och enhetligt sätt är strukturell diskriminering av en grupp/minoritet i samhället vilken som helst, vilken befinner sig i något slags underläge - eller betraktas som annorlunda och/eller skadlig enligt gängse normer i samhället i fråga - i relation till majoriteten och därför förtrycks. Detta kan jag helt klart se en fördel med ur ett rent deskriptivt samhällsvetenskapligt perspektiv - dvs. det kan i vissa sammanhang vara nödvändigt att inlemma ett sådant perspektiv i en analys av ett visst fenomen (t.ex. en minoritet som utsätts för diskriminering) i samhället, utan att det fördenskull säger någonting alls på ett rent normativt och/eller etiskt plan. Men vad avses egentligen mer precist med begreppet "strukturellt" och hur skiljer sig förtryck och diskriminering som är strukturell från förtryck och diskriminering som inte är det? Vilken kritisk punkt måste så att säga nås innan "vanligt" förtryck övergår till "strukturellt" förtryck? Handlar det om mängden människor som är inblandade, eller om hur utbredda vissa normer är etc. - och hur avgör man i så fall hur många människor som krävs och vilka normer som är rätt?

Vad tycker ni om begreppet "strukturellt"? Använder ni det själva och hur definierar ni det i så fall?  I vilka sammanhang är det meningsfullt att använda det, i vilka är det inte det? 

Feberyra: Men vad avses egentligen mer precist med begreppet "strukturellt" och hur skiljer sig förtryck och diskriminering som är strukturell från förtryck och diskriminering som inte är det?
Att det är strukturellt avses med att det är ett inbyggt fenomen som inte försvinner av ytliga förändringar utan att det krävs något radikalt för att få till en förändring. Exempel från feministiskt håll så menar man på att kvinnosituationen går att skylla på ett patriarkalt maktsystem och så länge detta system är intakt kan kvinnor inte på riktigt ta sig ur denna situationen. Det gäller att ta sig djupare än så och se roten till problemen. Exempelvis räcker det inte med att bura in män som begår övergrepp mot kvinnor, man måste förstå att det ingår i den manliga rollen att kontrollera kvinnan, och en bidragande orsak till att det är så kan porrindustrin vara ett exempel på som upprätthåller denna norm.

Tycker personligen att allt detta är nonsens dock.

Feberyra: Vad tycker ni om begreppet "strukturellt"? Använder ni det själva och hur definierar ni det i så fall? I vilka sammanhang är det meningsfullt att använda det, i vilka är det inte det?
Töntigt begrepp som används av ännu större töntar. Det finns i regel bättre formuleringar som man kan ersätta det med utan att låta som någon konspiratorisk genuspsykopat.

Vehnk: Att det är strukturellt avses med att det är ett inbyggt fenomen som inte försvinner av ytliga förändringar utan att det krävs något radikalt för att få till en förändring. Exempel från feministiskt håll så menar man på att kvinnosituationen går att skylla på ett patriarkalt maktsystem och så länge detta system är intakt kan kvinnor inte på riktigt ta sig ur denna situationen.
Jag är inte säker på att begreppet "strukturellt" hänger ihop med de analyser av samhället och de maktförhållanden som råder inom det, vilka är relevanta för olika politiska ideologier. Inte med något slags nödvändighet i alla fall, men möjligen är dessa analyser och de maktförhållanden som identifieras genom dem en del av det som avses med "strukturellt", för dem som använder begreppet och anser det vara meningsfullt. 

Som jag ser det är begreppet lika luddigt och meningslöst som begreppet "kontext" är; det är att betrakta som ett akademiskt modeord, som används på ett luddigt sätt för att beskriva samhällsfenomen som går att beskriva på ett utmärkt sätt utan det. Man kan alltså prata om t.ex. kvinnoförtryck, acceptera analysen att en klar majoritet av alla samhällen världen över är patriarkat (dvs. samhällen där kvinnor underordnas män) och vilja motverka detta, utan att blanda in något luddigt "strukturellt" förtryck - det räcker ju med att kalla det kvinnoförtryck!
Lífþrasir: Brukar inte använda begreppet, för att det känns lite intetsägande, "organiserat" fungerar bättre för effekt
Ja, "organiserat" är ju faktiskt ett bättre begrepp! Det för på ett helt annat sätt än "strukturellt" tankarna direkt till att det ju faktiskt är människor som står bakom förtrycket, inte några luddiga strukturer som på något slags magiskt sätt styr oss när vi handlar.

Spana också in:

men strukturerna får eget liv bortom vår medvetna agens. detta är själva poängen.

mer besvärligt är när anarkistiskt lagda retoriker kategoriskt ondgör sig över sociala strukturer men samtidigt använder "konstruktiv" som ett gott laddat begrepp, och "destruktiv" som ont.