Forumet - Argumenterande text

Argumenterande text

28222 1 4
Jag fick i skolan i uppgift av min svenskalärare att skriva en argumenterande text om ett valfritt ämne som sedan kommer betygsättas. Jag skulle därför uppskatta om ni ägnar några minuter till att läsa min text, för att därefter kunna ge mig råd på hur jag skall kunna förbättra den, samt ge mig fler argument till varför en kvinna ska tjäna lika mycket som en man inom samma yrkesgrupp. Tack!Kvinnor skall ha en jämnställd lön
Man säger att Sverige är ett land där alla människor oavsett kön behandlas lika. Det har dock alltid funnits otroligt stora skillnader i hur mycket en man tjänar i jämförelse med en kvinna. Denna stora löneskillnad har funnits sedan kvinnor gick ut i arbetslivet, och har fortfarande inte förändrats. Kvinnor har minst lika mycket rätt till att tjäna lika mycket pengar som en man inom samma yrkesgrupp, eftersom de båda har fått samma utbildning och har samma erfarenhet.
Ska en kvinna tjäna mindre pengar än en man? Här beskriver jag några exempel som kan ge svar på frågan.
De flesta lärare i Sverige är kvinnor idag, Lönerna inom det kvinnodominerande yrket har inte höjts på samma sätt som andra jämförbara yrkesgrupper. Antalet som vill utbilda sig till lärare kommer därför minska otroligt mycket. Förr i tiden när mina föräldrar gick i skolan fanns det lika många manliga som kvinnliga lärare. Jag själv uppfattar läraryrket som kvinnodominerat och männen har förmodligen valt andra yrken då lönerna för lärare har halkat efter. De ungdomar och barn som går i skolan kommer till följd av det inte få en lika bra utbildning, eftersom de flesta som beslutar sig för att bli lärare förmodligen inte kommer vara lika kompetenta, vilket gäller både män och kvinnor. Å andra sidan finns det självklart personer som är otroligt duktiga som vill utbilda sig till lärare och eleverna behöver därför inte nödvändigtvis få en sämre utbildning. Det finns tyvärr dock alldeles för många skolor i Sverige och för få duktiga personer som vill utbilda sig till lärare för att alla elever ska kunna tilldelas en bra och engagerad lärare, vilket är en av många förutsättningar för att man ska kunna få bra betyg. Är det så att arbetsgivaren utnyttjar det faktum att kvinnor tjänar mindre pengar, och inte är intresserad att höja läraryrets status genom att höja lönerna för att de själva ska kunna tjäna mer? Så som jag ser det är lönerna avgörande för hur bra utbildning eleverna får i framtiden.
En orsak till att kvinnor har lägre löner än män är att man förväntar sig att kvinnor ska ta lång föräldraledighet. Endast 23 % av alla män är hemma mer än tre månader med sitt barn. Män bör därför vara hemma lika länge som kvinnorna eftersom kvinnornas arbetsgivare då inte kan ha som argument att de kommer att vara hemma mer. Männens relation till sina barn kommer dessutom bli mycket bättre, och de kommer få mer tid över till att ta ansvar för hushållet. En kvinna som arbetar hemma och tar hand om sina barn tjänar inga pengar, och man bör därför dela på vårdnaden, städningen och matlagningen. De måste även dela på ansvaret för deras barn under barnets första år; bland annat när det ska hämtas på dagis eftersom inte endast kvinnan ska åka hem tidigare för att hon har barn att hämta. På så sätt kan arbetsgivaren inte använda sig av argumentet att kvinnan kommer vara hemma oftare än män och därför minska deras löner. En alternativ lösning är även att föräldraledigheten inte ska påverka lönen. Å ena sidan kanske vissa mäns arbetsgivare inte accepterar att männen slutar tidigare, eller att de är hemma den tid då de har föräldraledighet, men de har enligt lag rätt vara föräldraledig, och att arbeta deltid fram till att barnet har fyllt åtta år.
Det är bland annat av rättviseskäl viktigt att vi lever i ett samhälle där kvinnor och män tjänar lika mycket pengar för samma prestationer och utbildning. Kvinnorna kan annars till följd av sina orättvisa löner organisera sig, och bestämma sig för att strejka, vilket skulle vara väldigt allvarligt både för Sveriges ekonomi och välfärd eftersom de flesta som jobbar inom sjukvården och skolan är kvinnor. Kvinnor är lika viktiga för vårt samhälle som män, och förtjänar därför en rättvis lön!
Kvinnor behöver dessutom om de tjänar lika mycket som en man inom samma yrkesgrupp inte behöva känna något behov av att ha ett förhållande med en man som de inte gillar, endast för att de om de separerar eller skiljer sig, knappt kommer ha råd att kunna försörja sig själva.
Om man höjer lönen inom de kvinnodominerande yrkena, kommer regeringen tvingas höja skatten eftersom de flesta kvinnor arbetar för kommuner, och därför även får sin lön av kommunen de arbetar för. Kvinnorna kommer dock, trots att skatten blir högre, tjäna mer pengar än vad de gjorde innan eftersom även männen kommer behöva betala mer pengar i skatt, och alla invånare i Sverige kommer på så sätt bidra till ett rättvisare land.
En bra utbildning är otroligt viktigt för att vårt samhälle ska kunna utvecklas. Därför krävs det att vi ökar andras motivation till att bli lärare genom att höja lönerna! Vi förhindrar dessutom att det sker någon strejk genom att höja lönerna för kvinnor, och bidrar på så sätt även till ett rättvisare samhälle! En kvinna är en människa, liksom en man är en människa, och kvinnor bör därför inte nedvärderas. Man själv kan inte avgöra om man vill bli en man eller inte, och ens lön och rätt i samhället ska därför inte behöva påverkas av att man tillhör det andra könet. Båda könen har känslor och lika välutvecklade hjärnor som kan användas till att utföra stordåd; man måste bara få möjligheten.

Spana också in: