Forumet - Astrologi - Victorias barn föds 1 Mars, kl 19:08! Stjärnorna talar sitt tydliga språk...

Astrologi - Victorias barn föds 1 Mars, kl 19:08! Stjärnorna talar sitt tydliga språk...

912 0 3
.
Kära moderatorer: Denna tråd är den definitiva, omarbetade, den primära, så jag ber er, låt den stå kvar!


VICTORIAS HOROSKOP STARKT AKTIVERAT DEN 1 MARS 2012 !!!

KLOCKAN 19:08 KAN VI GRATULERA KRONPRINSESSPARET !!!


[y]


Med hjälp av astrologins underbara värld, alla vetenskapers moder, så har jag kommit fram till den definitiva prognosen att Kronprinsessan Victorias nedkomst, då barnet tar sitt första andetag och skådar dagens ljus, bör ske den 1 mars 2012, klockan 19:08 (inte 10:52 som var min initiala prognos), om jag dechiffrerat stjärnornas kodade budskap korrekt!

Grattis i förskott, i så fall, älskade Kronprinsesspar! [y]

[smile]

Jag tvingades göra en smärre justering av den initiala prognosen, efter att ha lyckats knäcka koden för Prins Daniels födelsetid (99% säker) via astro-matematik, (astrologi är matematik och geometri på högsta celesta nivå), och kommit fram till att han torde vara född klockan 09:26:14! [cool]

Efter en djupdykning även i Prins Daniels astrologiska kartor, blev jag nödtvungen att justera prognosen för nedkomsten av barnet med några timmar...

Man ställer nämligen alltid exaktare prognoser ju fler berördas horoskop man har tillgång till, horoskopen samstäms, och Kronprinsessan Victorias egen födelse klockan 21:45:00 tillhör ju allmängodset:

http://www.astro.com/astro-databank/Victoria,_Princess_%281977%29

Men jag korrigerar härmed denna officiella tid till 21:45:26, för att karmapusslet kring barnets nedkomst helt ska falla på plats!

[smile]

___________________________


INNEHÅLL:


1) Victorias nedkomst - Baserad på en hel arsenal av prognosmetoder!

2) Kungahusets kungörelse kom ut omedelbart efter min prognos!

3) Stjärnhimlen tjänar som kodad information åt oss!

4) Astrologi - Tidens och ödets vetenskap!

5) Astrologi - En konst baserad på vetenskap!


6) Vetenskapliga studier - "Mars-effekten" bekräftar astrologin!

7) Galileo, Kepler, Brahe - Astrologer av Guds nåde!

8) Isaac Newton - En vän av astrologi och ockultism!

9) K.N. Rao - Världens skickligaste astrolog!

10) Lärorika hemsidor om den indiska, vediska, astrologin!


11) Lärorika grundkurser i den indiska, vediska, astrologin!

12) Till diskussion!

___________________________


1) VICTORIAS NEDKOMST - BASERAD PÅ EN HEL ARSENAL AV PROGNOSMETODER !!!


Datumet baserar jag på en hel arsenal av prognosmetoder, klockslaget främst på Månens och Medium Coelis transiterande deklinations-positioner, som bägge står helt stationära vid sjutiden på kvällen den 1 mars!

Måndeklinationen står då i exakt parallell med Kronprinsessan Victorias sekundärprogrierade Ascendent-deklination, Medium Coeli står i exakt kontraparallell med Prins Daniels sekundärprogrierade Norra Månnod-deklination, dvs Rahu, Drakhuvudet!

Deklinationer:

http://en.wikipedia.org/wiki/Declination
http://www.astrologer.com/aanet/pub/journal/declination-for-beginners.htm


Givetvis förutsätter en exakt tim- och minutbaserad förutsägelse (om man inte nyttjar flera prognosmetoder) att klientens egen födelsetid är korrekt återgiven, eftersom varje minut som diffar från den reella födelsetiden, kan orsaka ett räknefel på flera dygn för den stackars astrologen...

Kronprinsessan Victorias planetsekvens som är aktiverad den 1 mars 2012, enligt den suveräna indiska prognosmetoden Vimshottari Dasa:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dasha_%28astrology%29


Saturnus-Venus-Månen-Solen, har alla starka aspekt- eller härskarsamband med hennes 5:e horoskophus, huset som specifikt står för barn och graviditeter!

Dasa-perioden utdragen ända ner till minutnivå för Victoria och Daniel, dvs den 1 mars, klockan 19:08, ser ut så här, beräknat med Lahiri ayanamsa:

Kronprinsessan Victoria: Saturnus-Venus-Månen-Solen-Merkurius-Venus-Jupiter

Prins Daniel: Månen-Merkurius-Jupiter-Merkurius-Rahu-Jupiter-Merkurius

[smile]
___________________________


2) KUNGAHUSETS KUNGÖRELSE KOM UT OMEDELBART EFTER MIN PROGNOS !!!


Faktum är att det var omedelbart efter det att jag den 31 januari hade offentliggjort min initiala astrologiska prognos, att nedkomsten kommer ske den 1 mars 2012:

https://www.flashback.org/t1784496
http://snilleblixten.net/2012/01/31/astrologi-victorias-barn-fods-1a-mars-kl-10-...

...som Kungahuset den 2 februari officiellt kungjorde nedkomsten till "början av mars", på sin hemsida:

http://www.kungahuset.se/pressrum/pressmeddelanden/2012pressmeddelanden/traditio...

"Följande traditionella ceremonier kommer att äga rum i nedanstående ordning med anledning av Kronprinsessans nedkomst, beräknad till början av mars 2012." [wink]


Astrologi verkar för övrigt inte stå särdeles högt i kurs hos Kungen, vilket han tydligt gav uttryck för i sitt jultal 2010:

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungensjultal...

"Svaret på den frågan är bättre kunskap. En kunskap som grundar sig på vetenskapliga fakta. Det är angeläget i en tid då allt fler människor inbillar sig att astrologi är en vetenskap."

[smile]
___________________________


3) STJÄRNHIMLEN TJÄNAR SOM KODAD INFORMATION ÅT OSS !!!


I och med att jorden utgör vårt planetsystems mitt (det är de facto solen och de andra planeterna som kretsar runt jorden), så är det naturligt att stjärnhimlen tjänar som kodad information åt oss.

Astrologin är ju faktiskt baseradgeocentrismen, som är den vetenskapligt korrekta världsbilden:

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/06/solen-snurrar-runt-jorden-geoc... [y]


Att i stort sett alla stjärntydare i världen baserar sig på den geocentriska modellen i sina astrologiska uträkningar, bekräftar ju geocentrismens validitet!

Dessutom vandrar ju solen både runt de 12 stjärnbilderna (därav att vi föds med solen i någon av de 12 stjärntecknen) och samtidigt även deklinationsmässigt, zenitlägena Nord-Syd, då solen vandrar till/från de båda vändkretsarna, Kräftans norra vändkrets och Stenbockens södra vändkrets, vid midsommartid respektive jultid, vilket återigen bevisar geocentrismen, att det är solen som vandrar, inte jorden!

Som grädde på moset, så bekräftas geocentrismen även av all världens heliga skrifter och urkunder! Geocentrismen har alltså även vår Allsmäktige Skapare på sin sida, inte illa... [bigsmile]

[smile]
___________________________


4) ASTROLOGI - TIDENS OCH ÖDETS VETENSKAP !!!


Astrologi är de facto är alla vetenskapers moder, den äldsta och ädlaste vetenskapen, och astrologens yrke hör faktiskt till världens äldsta!

Astrologi är Tidens vetenskap, då den baserar sig på och använder sig av Tiden, den 4:e dimensionen, i sitt prognostiserande.

Astrologi är även Ödets vetenskap, då den blottlägger vårt karma, karmat som vi själar är predestinerade att skörda i detta liv, baserat på karmat vi sådde i vårt föregående liv:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jyotish


Karmat/ödet (gott/ont) som vi är predestinerade att lyckas/olyckas av i detta liv (fria viljan existerar parallellt, vi skapar ny karma med vår Gudagivna fria vilja) kan avkodas av en skicklig astrolog, via stjärnornas positioner i och passeringar över våra födelsehoroskop!

Det är en missuppfattning att stjärnorna och planeterna skulle orsaka det som sker oss, däremot så indikerar de vilka influenser och tendenser som vi står under vid en viss given tidpunkt. Himlakropparna agerar alltså som förmedlare, de ger oss förebud, varslar kring vad som komma skall!

Man kan jämföra det med en febertermometer, som endast indikerar att vi har feber, den mäter febern, men orsakar den inte!

[smile]
___________________________


5) ASTROLOGI - EN KONST BASERAD PÅ VETENSKAP !!!


Astrologi är en konst baserad på vetenskap, precis som läkekonsten är, och därför kan man betrakta både astrologin och läkekonsten som vetenskaper!

Ingen avfärdar läkekonsten bara för att läkare ibland ställer feldiagnoser, ej heller avfärdar någon meteorologin, bara för att meteorologer då och då ställer felaktiga prognoser!

Hur kommer det sig då att vissa så lättvindigt avfärdar astrologin, bara för att det finns astrologer som ställer felaktiga prognoser?

Astrologi är dessutom en helig vetenskap och att den står på en vetenskaplig grund har faktiskt, ironiskt nog, ofrivilligt råkat bevisas av den moderna forskningen:

http://www.astrologycom.com/astrol1.html
http://www.naturalnews.com/030698_astrology_scientific_basis.html


Att vår Skapare besitter ett utomordentligt konstnärligt sinnelag, förstår man när man ser de häpnadsväckande geometriska förhållandena mellan planeterna och deras rörelsemönster, snacka om Intelligent Design:

http://www.halexandria.org/dward116.htm


Astrologin är vår enda förbindelse med kosmos, astrologin förbinder mönstren i himlen med händelserna på jorden.

Astrologin är astronomins själ, astrologin börjar där astronomin slutar. Astronomi utan astrologi är lika livlöst som en kropp utan en själ. Det är som att försöka uppskatta en målning genom att analysera den kemiska sammansättningen av färgerna som den är målad med.

Astrologi är stjärnornas språk, astrologi är de facto det universella språket!

[smile]
___________________________


6) VETENSKAPLIGA STUDIER - "MARS-EFFEKTEN" BEKRÄFTAR ASTROLOGIN !!!


Astrologin har faktiskt testats med vetenskaplig metodik och man har funnit klara statistiska samband som inte kan bortförklaras!

Den franske statistikern Michel Gauquelin gjorde omfattande studier av astrologin och fann klara statistiska samband som stödjer klassiska astrologiska teser (senare studier av ett flertal oberoende forskare replikerar resultat), bl.a. korrelationen mellan planeten Mars och dess starka födelseposition hos framgångsrika idrottare och militärer, den s.k. "Mars-effekten":

http://www.theoryofastrology.com/gauquelin/mars_effect.htm
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_14_3_ertel_2.pdf
http://www.astrozero.co.uk/astroscience/koll1ge.pdf
http://www.discord.org/~lippard/kammann.html
http://cura.free.fr/gauq/17archg.html


Gauquelins positiva forskningsresultat ställde till med sådan kalabalik och förstämning hos naturvetenskapens banerförare, att det ledde till att amerikanska och franska organisationer förfalskade hans resultat för att kunna avfärda den. Till saken hör, att ett flertal studier gjorda av andra oberoende forskare bekräftar Gauquelins astrologiska upptäckter:

http://astrologynewsservice.com/articles/the-gauquelin-controversy
http://www.planetos.info/dissent.html
http://www.planetos.info/mmf.html
http://www.planetos.info/marsfxre.html


Det har gjorts enormt mycket vetenskaplig forskning kring astrologin, och forskningsresultaten är i sanning väldigt positiva:

http://www.astrostar.com/astrologyresearch.htm
http://www.isarastrology.com
http://cura.free.fr/histo.html
http://www.patterns.com/Proveast.htm
http://astrologynewsservice.com/articles/support-for-astrology-from-the-carlson-...


Svar på vanligt förekommande frågor och invändningar från skeptiker:

http://www.patterns.com/astrolog.htm
http://astrologynewsservice.com/articles/astrology-for-skeptics-who-really-has-t...


De skeptiska vetenskapsmännen är dogmatiska och anti-vetenskapliga i sin förhållning till astrologin:

http://www.astrozero.co.uk/astroscience/harding.htm
http://www.shyamasundaradasa.com/jyotish/resources/articles/cartoons.html

[smile]
___________________________


7) GALILEO, KEPLER, BRAHE - ASTROLOGER AV GUDS NÅDE !!!


Stora vetenskapsmän som Galileo, Kepler och Tycho Brahe var alla väldigt skickliga framgångsrika stjärntydare, astrologer av rang, alla med mängder av lyckade astrologiska förutsägelser på sin CV:

http://www.skyscript.co.uk/galast.html
http://www.skyscript.co.uk/kepler2.html
http://www.skyscript.co.uk/brahe.html

http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten/2009/09/astrologerna-galileo-kepler-oc...


Här följer ännu ett underbart exempel på en fenomenal stjärntydare; den högt aktade engelske 1600-tals astrologen William Lilly, som astrologiskt förutspådde den stora branden i London 1666, i en hieroglyfisk teckning, vars kod har dechiffrerats:

http://www.skyscript.co.uk/fire.html
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Lilly

[smile]
___________________________


8) ISAAC NEWTON - EN VÄN AV ASTROLOGI OCH OCKULTISM !!!


Astrologi är en mycket avancerad och sofistikerad vetenskap, som t.o.m. en av historiens främsta vetenskapsmän, Isaac Newton, studerade och såg upp till. Newton slukade ivrigt det mesta inom ockultismens värld, däribland alkemi och astrologi:

http://www.astrozero.co.uk/articles/Newton.pdf


Isaac Newton var precis som Albert Einstein en väldigt Gudfruktig själ, och tack vare sin religiösa övertygelse insåg han att skapelsen kräver en Intelligent Skapare, och att denne vår Skapare även måste vara en mäktig matematiker, vilket även astrologin vittnar om!

"Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras."

"Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse."
(Principia Mathematica)

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica

- Isaac Newton

[smile]
___________________________


9) K.N. RAO - VÄRLDENS SKICKLIGASTE ASTROLOG !!!


Världens idag odiskutabelt skickligaste och träffsäkraste astrolog, K.N. Rao, med mängder av korrekta förutsägelser, både personliga och internationella, som här på sin hemsida astro-kommenterar och förutspår politiska händelser:

http://www.journalofastrology.com
http://en.wikipedia.org/wiki/K._N._Rao
http://www.journalofastrology.com/articles.php?category_id=6


Intervjuer med K.N. Rao kring den astrologiska vetenskapen, där han bl.a. ger oss värdefulla tips på hur vi kan utveckla våra astrologiska färdigheter, och därefter en fascinerande TV-intervju med K.N. Rao om den store siaren och astrologen Nostradamus:

VIDEO: http://www.youtube.com/user/HOUZKHAZ
VIDEO:Astrologi-grupper på Yahoo med K.N. Rao:

http://groups.yahoo.com/group/knrao
http://groups.yahoo.com/group/JyotishGroup

[smile]
___________________________


10) LÄRORIKA HEMSIDOR OM DEN INDISKA, VEDISKA, ASTROLOGIN !!!


Här följer tre mycket lärorika, givande astrologisajter, vilka baserar sig på den ursprungliga zodiaken, den sideriska, som praktiseras främst i Indien. Den första är svensk, där man får sig till livs mycket fascinerande och underhållande astrologiska porträtt av, främst, den svenska kändiseliten:

http://siderisk.blogspot.com
http://www.osfa.org.uk/index.htm
http://www.vedic-astrology.net


Astrologiska böcker och skrifter, bl.a. en hel textbok, som kan läsas online:

http://cura.free.fr/DIAL.html
http://www.astrologicalmagazine.com
http://www.astrologyweekly.com/astrology-books
http://www.vedicastrologer.org/articles/vedic_astro_textbook.pdf


Det finns tusentalsbra astrologiböcker och stjärntydare i världen:

http://www.astroamerica.com
http://www.findastrologer.com/astrology_books.htm


Astrologiska diskussionsforum, varav den första är svensk:

http://astrologiforum.egetforum.se
http://www.astrologyweekly.com/forum
http://skyscript.co.uk/forums/index.php
http://forum.astro.com/cgi/forum.cgi?board=english_9
http://www.lightonvedicastrology.com/phpBB3_0/index.php

[smile]
___________________________


11) LÄRORIK GRUNDKURS I DEN INDISKA, VEDISKA, ASTROLOGIN !!!


Varsågoda, här följer en mycket lärorik grundkurs i den ursprungliga indiska vediska astrologin, jyotisha, som baseras på den sideriska zodiaken, samma zodiak som min prognos kring Kronprinsessans nedkomst baseras på:

VIDEO:

http://video.google.com/videoplay?docid=1734936465188791273 (1.1)
http://video.google.com/videoplay?docid=1676622320086601327 (1.2)
http://video.google.com/videoplay?docid=-1526097592795011877 (1.3)
http://video.google.com/videoplay?docid=-3439838114846630004 (2.1)
http://video.google.com/videoplay?docid=2596918572853238953 (2.2)
http://video.google.com/videoplay?docid=5944964181728004857 (3.1)
http://video.google.com/videoplay?docid=5315198619050295142 (3.2)
http://video.google.com/videoplay?docid=1676622320086601327#docid=-5239683318763... (5)

[y]

Det finns en väldigt speciell gren av den vediska astrologin som kallas för Nadi astrologi, palmblads-astrologi, som praktiseras i Tamil Nadu i Indien. Nadi-astrologin är baserad på att människors tidigare och framtida liv redan har förutspåtts av heliga vismän i Indien för tusentals år sedan:

VIDEO:

VIDEO:


http://www.nadi-astrology.org/History.ASP
http://www.nadi-astrology.org/Procedure.ASP
http://en.wikipedia.org/wiki/Nadi_astrology

"It is based on the belief that the past, present and the future lives of all humans were foreseen by Hindu sages in ancient time."

[smile]
___________________________


12) TILL DISKUSSION:


Stora vetenskapsmän som Newton, Galileo, Copernicus, Kepler och Tycho Brahe såg alla upp till och respekterade astrologin, varav flera själva var väldigt skickliga framgångsrika stjärntydare, astrologiska giganter, med mängder av lyckade förutsägelser på sin CV.

Hur kommer det sig då att denna sofistikerade vetenskap inte alls lärs ut i våra svenska läroanstalter? [n][no-no]


Att vårt predestinerade karma kan dechiffreras ur stjärnornas vandringar över våra födelsehoroskop, att vi själar återföds hit för att skörda karma som vi har sått i våra tidigare liv, att vi alla styr över och styrs av våra individuella karmakonton, visst motsäger det alla förnuftsvidriga Gudlösa slump/hokuspokus-teorier om universum, såsom Big Bluff och evolutionssagan!

Att människan fortfarande, år 2012, har en sådan patologisk övertro på vansinnigt absurda ateistiska slumpsagor - som inte gör någon själ lycklig - som att universum trollat fram sig själv från tomma intet (utan ens trollkarl eller trollstav) och IQ-befriat sprängt sig själv i småbitar likt en självmordsbombare, och att mannen och kvinnan flummat fram från en fiktiv självskapad slumpbakterie (Gudsförnekarnas vördade Urfader) via de osaliga apdjuren, är bara patetiskt och tragiskt!


Att astrologin de facto fungerar i praktiken, bevisar obestridligen att "farbror slumpen" bara är en tragisk sagofigur, bara en låtsaskompis för Gudsförnekare. Skulle denne blinde, IQ-befriade, impotente sagofigur, farbror slumpen, ha skapat allt från ingenting? Designat och konstruerat universum, med alla dess galaxer, himlakroppar, livsformer och naturlagar?

http://www.snilleblixten.net/2012/02/14/harmed-avlivas-25-groteska-seglivade-mod... (25 groteska ateistiska myter!)

Jo tjena...snacka om ovetenskapligt flum! [bigsmile]


Att vara född under en lycklig stjärna, som Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, är ingen Gudlös slump. Allt sker exakt i enlighet med ens karma och under överinseende av vår Allsmäktige Skapare!

Den högsta lyckan är att återvända till den eviga absoluta andliga världen, Guds rike (Guds framsida), som är transcendent, bortom vår relativa rumtid, efter den korta sejouren i våra dödsdömda jordiska köttkostymer här i den Gudsförgätna materiella världen (Guds baksida)!


Vi önskar Kronprinsessparet och deras barn all lycka och välgång - Allt Gudomligt Gott! [love]

.