Forumet - Ateister, döden är inte livets motsats, helt fel!

Ateister, döden är inte livets motsats, helt fel!

7109 0 192
.
DÖDEN ÄR INTE LIVETS MOTSATS !!!

MOTSATSEN TILL DÖD ÄR FÖDSEL/ÅTERFÖDSEL !!!Ateister förkastar blint och hårdnackat tanken på ett liv efter döden!

Med den s.k. logiken så borde det ju inte heller finnas någon död efter livet - så hur kommer det sig att ateister blint och hårdnackat förkastar det ena, men samtidigt godtar det andra?

VAR FINNS LOGIKEN? [shake]


Antingen så finns ju BÅDE död efter livet OCH liv efter döden (återfödelse), eller så finns INGENDERA - hur ska ateisterna ha det egentligen?

Detta är en djupsinnig filosofisk frågeställning, ska bli riktigt intressant att se hur ateisterna tacklar detta... [cool]

----------

Vad ateister inte har fattat, är att döden inte är livets motsats! Livet har ingen motsats, eftersom livet är en evig absolut konstant! Motsatsen till död är födsel/återfödsel, och vi själar - livet - passerar bägge dessa fysiska händelser, fysiska motsatser, med livet i behåll!


Döden är bara en chimär - bara fråga om avklädning och senare ånyo påklädning av ens yttre temporära fysiska skal, våra köttkostymer!

Vi själar vandrar från ett tillstånd till ett annat, reinkarnerar, och vår nästkommande kropp erhålls i enlighet med vårt förvärvade karmakonto, de handlingar vi sått i detta liv, i kombination med våra materiella önskningar och vårt medvetandetillstånd vid dödsögonblicket!

Det är vårt subtila sinne, vårt finfysiska medvetandeskikt, som bär oss andliga själar vidare till vår nästkommande destination efter detta korta jordeliv i våra jordiska stofthyddor!


Vill det sig riktigt illa, ifall vi inte brukar den mänskliga livsformen till vad vår Skapare har ämnat den för - andlig utveckling - så kan det bli respass ner till djurriket i nästa liv, då man samtidigt fråntas sin Gudagivna fria vilja, vilket medför att man inte längre har möjligheten att utvecklas andligt, tills man i något framtida liv återfår en mänsklig kropp... [zzz]


Hur vi kan avbryta detta fördömda, ändlösa, kretslopp av födelse-död-återfödelse?

Genom att helt tömma karmakontot - via andligt leverne - för att på så sätt bli fri från de karmiska banden till denna mörka materiella relativa rumtid (Guds baksida), och istället återvända Hem till den eviga andliga världen, den absoluta rumtiden (Guds framsida) - Guds Rike - där ingen ålderdom, sjukdom eller död existerar, där råder nämligen evig nutid, där vi själar fröjdas i evig lycka i våra eviga andliga skepnader tillsammans med vår älskade Skapare! [y]


Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens boning, Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst - Herren vare med er! [y]


Allt Gudomligt Gott,

Hare Krishna!
[y]

ÄNDRAT 2011-11-03 16:16


ÄNDRAT 2011-11-03 16:17
.
När vi tog oss in i vår nuvarande kropp, så kom vi ju till detta livet från döden (andra sidan), och när vi kilar vidare från denna kropp, så går vi ju från detta liv återigen till döden (andra sidan), för att sedan återfödas igen i ett nytt liv, i en ny kropp, eftersom den materiella energin ständigt omvandlas och förnyas!

Allting i naturen går i cykler, ävenså våra materiella kroppar; vi föds, åldras, dör och återföds i dem!

Precis som morgonen återkommer efter dag, kväll och natt!
Precis som våren återkommer efter sommar, höst och vinter!

.

Spana också in:

jason:

Allt som har en början har ett slut.


Helt korrekt!

Våra kroppar har en början och ett slut!

Vad vi får för kropp i vårt nästa liv?

Ja, det bästa är ju givetvis om vi återfår vår eviga andliga kropp i den eviga andliga världen, så att vi kommer ut ur, befrias från, födas-dö-karusellen här i den materiella världen... [y]

Hur får man det då?

Jo, genom att leva ett andligt liv, att inse att vi inte är våra temporära köttkostymer och inse att vi är eviga minigudar, eviga små fragmentariska delar av Gud, precis som solstrålarna är delar av Solen! [y]
Nintendos BFF:

ja precis, och vad får dig att tro att vi är något mer än så?


Vi själar äger våra kroppar (egentligen har vi bara fått dem till låns av Gud), medan våra kroppar är de som ägs!

JAGET/SJÄLEN är ägaren, SUBJEKTET, den som ÄGER!

KROPPEN är ägodelen, OBJEKT, det som ÄGS!

Ägaren är alltid skild från objekten som den äger...

En ägodel kan aldrig äga sig själv, vilket ju bevisar att vi inte är kroppen eller hjärnan, utan själva själen, dvs vårt medvetna upplevande Jag!

http://web.comhem.se/abzu/dokument/fakta.html

JAGET/SJÄLEN = Medveten och den som upplever = ANDLIG ENERGI, levande varelsen, subjektet!

KROPPEN = Omedveten och det som upplevs = MATERIELL ENERGI, föremål, objekt!

Vi själar ingjuts i äggcellen vid befruktningsögonblicket!

Utan själ, ingen celldelning!

Vi är alltså själen, vi som lever i våra jordiska kroppar; utan oss, inget liv i kroppen!

http://en.wikipedia.org/wiki/Soul
http://sv.wikipedia.org/wiki/Själ

Utan själ, inget själsliv, inga själsförmögenheter!

Utan själ, inget själsligt lidande!

Utan själ, ingen själavård!

Utan själ, ingen sorg i själen!

Utan själ, inga sår i själen!

Ögonen är själens spegel!

"En sund själ i en sund kropp", hur förklaras det utan själen?

I själ och hjärta tror jag att du innerst inne håller med mig! [bigsmile]