Forumet - Ateisternas sjukt barnsliga argument emot Gud...

Ateisternas sjukt barnsliga argument emot Gud...

1790 0 78
.
ATEISMEN: Bara en barnslig FÖRNEKELSE-TRO...

Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller den materiella energin självständigt skapa himlakroppar!

Någon MÅSTE alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan tillverkare = Ingen skapelse utan skapare!

GUD är EVIG och befann sig i den absoluta eviga andliga världen (bortom denna relativa rumtid) innan Han skapade denna temporära materiella värld...

[y]

INNEHÅLL:

1) Ateisten: VEM SKAPADE GUD?

2) Ateisten: GUD FINNS INTE!

3) Ateisten: GUDS EXISTENS OLOGISK!

4) Ateisten: Kan Gud skapa en sten som...

5) Ateisten: BEVISA GUD!

6) Ateisten: Jag tror bara på det jag kan se och ta på...

7) Gud är andlig och bevisas med andliga metoder...

8) Skillnaden mellan ANDLIGA och FYSISKA bevis...

9) Logiska GUDSBEVIS!

10) Människolivet är en JACKPOT!

11) Einstein, Sokrates och Strindberg KLOKA MÄN...

[y]
____________________________________________

1) Ateisten: VEM SKAPADE GUD?

Att fråga vem som skapade Skaparen, är lika dumt som att fråga vem som vann över Vinnaren, eller vad som kommer före A i alfabetet...

Hur i Herrens Namn skulle den Ursprungliga Skaparen, den Ursprungliga Orsaken till allt, kunna vara skapad av någon annan?

Snacka om SJUKT VRICKAT OLOGISKT!

Det allra FÖRSTA (1:an) som fanns (Skaparen) kan ju OMÖJLIGEN ha skapats av någon annan, då det inte kan ha funnits någon/något innan det allra 1:a, och det 1:a måste dessutom vara EVIGT eftersom det omöjligen kan ha uppstått från tomma intet...

Den som är 1:an (den Ursprungliga Skaparen) KALLAS allmänt för GUD, som är ett vedertaget BEGREPP för Skaparen...

Man kan kalla 1:an, Skaparen, vid något annat om man vill, det är inte det som är poängen, utan FAKTUM är att:

Det MÅSTE finnas en EVIG 1:a (den Ursprungliga Skaparen), eftersom denna Ursprungliga Orsak omöjligt kan ha skapats av någon annan eller ha trollat fram sig själv från tomma intet, vilket är så SJUKT FLUMMIGT som det bara kan bli..!!!

Flummigare än magi till och med...där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING...!!!

Eftersom det är ABSOLUT OMÖJLIGT att någonting skulle kunna uppstå från tomma intet eller att något skulle kunna skapa sig själv, så återstår bara den fullkomligt solklara slutsatsen:

SLUTSATS?

Just det, ingen annan än vår SKAPARE (Gud, eller annat valfritt begrepp) kan ha skapat universum, och måste därmed av nödvändighet vara EVIG, utan någon begynnelse, utan att själv ha skapats!
Skaparen kan inte ha någon begynnelse, eftersom något som har en begynnelse inte kan skapa tiden! Alltså måste Skaparen vara evig eftersom det endast är Skaparen som kan ha skapat tiden!

Gud och vi själar är EVIGA; det har alltså aldrig funnits någon tidpunkt då Gud eller vi minigudar har skapats (tänk på en cirkel), eftersom vi tillhör den eviga ANDLIGA DIMENSIONEN, som är bortom denna materiella världs relativa rumtid!

Något som EVIGT existerat har ju givetvis ingen början och därmed inget slut heller! Det EVIGA berörs inte av tiden!

Gud är inte underkastad tiden, står inte under tidens inverkan!

Varför?

Just det, eftersom Gud verkar i den andliga dimensionen, bortom vår relativa rumtid!

Gud Skaparen har inte trollat fram sig själv från tomma intet, som en del verkar tro...

Varför?

Just det, eftersom ingenting kan uppstå från ingenting, för finns ingenting så kan det ju uppenbart inte uppstå något ur detta ingenting...ingenting i input, ingenting i output!

Både Gud och Hans energier (materiella och andliga) är EVIGA!

Termodynamikens 1:a Lag (Energiprincipen) bevisar att ENERGIN är EVIG; den har alltså aldrig skapats och kommer aldrig att förintas, så den FINNS trots att den inte är skapad!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiprincipen

På samma sätt är det med GUD, som är själva källan till alla energier och den evigt Energiske!

Gud Skaparen är alltså EVIG och existerar i ALL EVIGHET..!!!

OK?

Inkonsekvent och konstigt nog frågar sig aldrig ateisten på samma sätt, vem som skulle ha skapat den påstådda "punkten", som enligt Big Bang-myten smällde, trots att ateisten vet att den inte kan ha någon evig existens, eftersom den då borde finnas även idag...

UNIVERSUM MÅSTE HA EN URSPRUNGLIG ORSAK!

Det måste med nödvändighet finnas en 1:a ursprunglig Orsak, annars skulle universum överhuvudtaget inte kunna existera, eftersom materia kräver en alstrare; energi kräver en energialstrare, verkan kan inte existera utan en orsak.

Materia kan inte vara den 1:a orsaken, eller ha skapat sig själv, eftersom Liv, medvetande och intelligens omöjligen kan ploppa fram ur livlös materia!

Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!

Någon MÅSTE ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan tillverkare = Ingen skapelse utan skapare!

"Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!"

- August Strindberg

Materia kan därför inte ha skapat skapelsen; att tro att den materiella naturen är den ursprungliga orsaken till universum, är detsamma som att tro att leran är orsaken till lerkrukan. Av praktisk erfarenhet vet vi att det inte finns någonting som kan skapas av sig själv, med andra ord bara flummiga fabler som bara en ateist kan tro på...

Att inte tro på en ursprunglig 1:a Orsak till vårt skapade universum, är lika dumt som att tro att något av allt det skapade vi ser i vår omvärld skulle ha kommit till utan orsak...

Materia/energi måste av nödvändighet ha en levande intelligent orsak, eftersom livet och intelligensen i världen inte kan ha uppstått ur livlös iq-befriad materia!

GUD är både STÖRST, eftersom Han med sin obegränsade Intelligens kontrollerar galaxernas och himlakropparnas rörelser, och Han är även MINST, eftersom Han finns i vareviga atom och kontrollerar atompartiklarnas rörelser!

Gud finns som vittne och vän, transcendentalt belägen i alla levande varelsers hjärtan (Översjälen, Helige Anden, Samvetets Röst) och i vareviga atom.

Gud finns i Sin ursprungliga andliga gestalt för evigt i den andliga världen, i Guds rike, som aldrig skapas eller förintas, och när Han befruktar och skapar den materiella världen med jämna mellanrum (ungefär som en kvinna som med jämna mellanrum befruktas), så gör Han det för att uppfylla en önskan som vi upproriska själar har, vi som ville lämna Guds rike, nämligen vår önskan att leka små gudar själva och försöka glömma Gud, vilket bara är möjligt i denna drömvärld, illusionens värld, som vi nu tyvärr befinner oss i.

Lidandet i den materiella världen finns som en väckarklocka för oss betingade själar, att vi ska vakna upp och inse att vi inte hör hemma i denna gudsförgätna värld...

Religion är inget som någonsin har skapats; religion (tjänsten till Gud) har existerat så länge som Gud och själarna har existerat, dvs i all evighet...

Religionen har att göra med vårt förhållande till Gud, och detta förhållande är ett EVIGT förhållande, tack vare att vi just är evighetsvarelser, precis som Gud!

[y]

____________________________________________

2) Ateisten: GUD FINNS INTE!

Detta är ett definitivt påstående, ett ABSOLUT PÅSTÅENDE, och bara någon som är ALLVETANDE kan komma med sådana definitiva påståenden!!

Är du Allvetande?

Ja, men i så fall finns ju Gud, då är det ju DU som är Gud...om du nu var Allvetande...vilket givetvis är en lögn!

[y]

____________________________________________

3) Ateisten: GUDS EXISTENS OLOGISK!

De som tycker att Guds existens är ologisk, kan ju fråga sig själva, varför de inte tycker detsamma om SIN EGEN existens???

Varför skulle ens egen existens vara mer logisk än Guds?

Det ologiska i sammanhanget är ju att tro att vår egen existens skulle kunna finnas till utan en existerande Orsak, ungefär som om solstrålar skulle kunna existera utan Solen!

[y]
____________________________________________

4) Ateisten: KAN GUD SKAPA EN STEN som är så tung att Han inte kan lyfta den? Och kan Han inte lyfta den så är Han ju inte allsmäktig!

Svar: Gud är så pass Allsmäktig att Han kan expandera Sig i två skilda separata skepnader, där Han i den ena lyfter stenen och där Han i den andra inte lyfter stenen...

Dessutom, eftersom Gud är oändligt stark, så skulle det vara en baggis för Honom att lyfta oändligt tunga stenar om det nu existerade...

Om jag ber dig rita en fyrkantig triangel, vad gör du? Tar fram pennan och ritar en? Nej, du skulle tycka att jag är knäpp som ens ber dig göra det, eftersom en triangel per definition har tre sidor, inte fyra. Att du inte kan rita en "fyrkantig triangel" säger inget om din förmåga att rita trianglar (eller fyrkanter), eftersom "fyrkantig triangel" är ett nonsens-uttryck jag skapat genom att sätta ihop två ord.

"En sten som är så stor att ingen kan lyfta den" är på samma sätt ett nonsens-uttryck, eftersom en sten per definition är ett föremål som har en viss utsträckning i rummet och en viss tyngd, och som alltså alltid kan lyftas (förutsatt att man är tillräckligt stark). Att prata om en "olyftbar sten" är lika mycket nonsens som en "fyrkantig triangel".

"Argumentet" är alltså inte ett argument mot Gud eller hans allsmäktighet, utan bara en lek med ord. Det är en logisk motsägelse, som i sig är rätt skojig, men det håller inte som argument.

[y]
____________________________________________

5) Ateisten: BEVISA GUD!

Man kan aldrig bevisa eller övertyga en ateist någonting om Gud eller det andliga, eftersom han är andligt blind...alldeles för outvecklad andligt sett!

Ungefär som att försöka bevisa färger för en blind!

Man kan inte detektera Gud med hjälp av den materiella vetenskapen!

Varför?

Just det, eftersom materiella instrument inte har kapaciteten att detektera Gud, som består av den medvetna andliga energin och som verkar i den andliga dimensionen!

När man inte ens kan bevisa ens tankar för någon, hur kan man då bevisa Guds uppenbarelser i ens hjärta?

Att Gud inte visar sig för någon, beror på att man inte har tillräckligt stark önskan att känna Honom...

Gud uppenbarar sig inte för ateister, eftersom Han då skulle gå emot ateistens önskan att inte veta av Honom...

Materialister och ateister kräver alltid att Gud ska visa Sig i egen Hög Person framför deras ögon, innan de kan börja tro på Hans existens...

Men Gud svarar inte på såna högfärdiga utmaningar, lika lite som Kungen skulle söka upp oss om vi utan kvalifikation krävde hans uppmärksamhet...

Man ju fråga sig om en ateist verkligen har gjort sig förtjänt av att få personlig audiens med den Högste Herren, Gud?

Vad har ateisten för meriter, som gör att han har gjort sig förtjänt av att träffa Gud och att Gud skulle känna sig inspirerad att visa sig för honom, kan man ju med fog fråga sig?

När de knappast ens kan få personlig audiens hos Kungen, varför då tro att det skulle vara lättare att få audiens hos Gud, hela Universums Konung?

Tvärtom, ateisten bespottar tanken på Gud och VILL INTE bli av med sin illusion att Gud inte existerar, och eftersom Gud inte tränger sig på människans fria vilja, så kommer ateisten aldrig att kunna känna närvaron av Gud, tills han ändrar på sin uppblåsta attityd...

För ateister bevisar Gud sin existens när Han framträder som döden och tar alting ifrån dem, men Han manifesterar aldrig Sig Själv i sin härlighet för de trolösa!

Ateisten har inte förstått att man inte kan *SE* Gud i tillvaron, förrän man först *INSER*, förverkligar genom andlig kunskap, att Hans existens är en förutsättning, själva grunden för tillvaron!

Först *inse*, sedan börja försöka *se*...

Om man inte ens har passerat det mest preliminära nybörjarstadiet, att inse att Gud med nödvändighet måste existera för att universum ska kunna finnas till, att inse Hans alltgenomträngande Allsmäktiga natur, hur ska man då för en sådan andligt blind person kunna bevisa Gud, när denne inte ens har en susning om Guds andliga natur, utseende och personlighet?

[y]
____________________________________________

6) Ateisten: Jag tror bara på det jag kan se eller ta på...

Ateisten litar barnsligt nog bara på sina yttre fysiska sinnen och tror inte att något kan existera, om man inte kan se eller ta på det...

Då ska man prompt ställa ateisten mot väggen och fråga denne:

Kan du se, höra eller ta på dina tankar?
Kan du se, höra eller ta på din intelligens?
Kan du se, höra eller ta på ditt medvetande?

Givetvis måste svaret bli ett rungande "Nej!"

Vilket får ateisten att vakna upp och förstå att det visst existerar fenomen som inte kan uppfattas med de fysiska sinnena, för inte tror han väl att han är tanklös, IQ-befriad eller medvetslös... :=)

[y]

____________________________________________

7) Gud är ANDLIG och BEVISAS med ANDLIGA METODER!

Gud står de facto utanför vetenskapens kompetensområde, beroende på att Gud är andlig och evig och inte är bunden av tid och materia som vi är. Han har skapat en värld som är tillgänglig för den vetenskapliga metoden, men själv är Han bortom den, transcendentalt belägen. Detta är ingen svaghet för skapelsetron, men väl en begränsning för vetenskapen.

Gud kan man inte känna genom materiell vetenskap. Vetenskapen arbetar med att samla in data genom observationer och experiment, och utifrån dessa dra logiska slutsatser och bygga modeller. Gud har skapat den värld som går att beskriva med vetenskap, men är inte själv beskrivbar på detta sätt. Han kan inte fångas in av vare sig mikroskop eller teleskop, eftersom Han är av andlig, transcendental energi, och därför är materiella instrument värdelösa i jakten på att detektera Gud!

Gud ingår alltså inte i vetenskapens kompetensområde, som endast sysslar med den materiella delen av verkligheten!

Man kan inte sätta Gud under mikroskopet eller se Honom i teleskopet, eftersom dessa materiella instrument bara klarar av att detektera det rent materiella, och Gud är ju som bekant inte materiell, utan alltigenom andlig!

Vetenskapen är en metod, formulerad av människan, för att studera den fysiska verkligheten så objektivt som det bara är möjligt. Det finns ingenting som säger (mer än möjligen människans högmod) att det inte kan finnas något utanför den fysiska verkligheten. Om den absoluta sanningen är att skapelseprocessen helt eller delvis drivits av utomvärldsliga orsaker, är detta sant oberoende av om vetenskapen kan studera detta eller ej. Den yttersta verkligheten låter sig inte begränsas av mänskliga filosofier eller metoder.

Ateister ropar ständigt efter bevis på Gud, men när man ber dem att redogöra för på vilket sätt man ska presentera Gud för dem, vad de skulle godta som bevis, blir de helt mållösa...eftersom de fattar att vadhelst man skulle visa upp för dem, så kan vilken pseudoskeptiker som helst opponera sig och utbrista "Det där kan vara fejkat, det där kan vara något annan än från Gud" osv...

MATERIELLA fenomen kan bara bevisas med MATERIELLA metoder!

ANDLIGA fenomen kan bara bevisas med ANDLIGA metoder!

Guds existens finns att finna i den andliga dimensionen, vilket innebär att ateistens patetiska försök att finna Honom med fysiska hjälpmedel för alltid kommer att misslyckas...

Den alltigenom barmhärtiga Herren finns i allas hjärtan. Att se eller uppleva Honom där är dock endast möjligt när ens hjärta är fullständigt renat, hjärttvättat.

I den här relativa materiella världen är allting relativt, men när man erhåller och når insikt i absolut kunskap, hur ande fungerar, så kommer man lätt börja fatta vad andlighet är för något och få bevis och uppenbarelser för sig själv, inifrån från Herren som finns i ens hjärta och utifrån från heliga personer och heliga uppenbarelseskrifter!

Men för det krävs ett ödmjukt och uppriktigt sinnelag, först då uppenbaras bevisen för en, som alltså inte kan erhållas med hjälp av måttband eller kikare...

[y]
____________________________________________

8) Skillnaden mellan ANDLIGA och FYSISKA bevis:

En andlig vetenskap måste naturligtvis kunna underbyggas med hjälp av bevis, men dessa kan inte vara av samma slag som de bevis, som den fysiska vetenskapen använder sig av. Det som för de fysiska sinnena är osynligt, går givetvis inte att bevisa genom mått- och viktdata, men detta betyder absolut inte, att det inte existerar en värld utanför de fysiska sinnenas räckvidd. Det verkliga problemet är inte avsaknaden av bevis i den andliga vetenskapen utan människornas vitt skilda förutsättningar för att kunna förstå dessa bevis.

En människa som inte har utvecklat sin andlighet är blind för den andliga verkligheten, som är själva grunden för denna temporära materiella "verklighet". En andlig analfabet klarar inte av att läsa av de andliga sambanden som allt materiellt har och tror helt enkelt pga sin andliga ignorans att det inte finns något utöver det materiella...

Kan Gud bevisas från vår materiella dimension?

http://web.telia.com/~u03601124/origin/hemsida.htm

(I den gula kolumnen "Smått och gott" högst upp till vänster, klicka på "Kan Gud bevisas?")

[y]
____________________________________________

9) LOGISKA GUDSBEVIS:

Det finns gott om logiska bevis för Guds existens, varav en av de starkaste är det Kosmologiska Gudsbeviset:

http://en.wikipedia.org/wiki/First_cause_argument

Sedan har vi alla följande Gudsbevis:

Perfektionen i skapelsen!

Hur kan det komma sig att allting är så enastående perfekt? Den mänskliga kroppen är så komplex att vetenskapsmännen fortfarande knappt vet ens hälften av hur det fungerar. Många samspel i naturen är svåra att förklara utan en "Skapare". Hela "skapelsen" pekar på att det måste finnas någon form av logik bakom allting. Att allting är så enastående perfekt är en ledtråd eller bevis för att Gud finns.

Sökandet efter mening med livet!

Vi människor behöver alltid ha något att leva för, det räcker inte med att bara finnas. Av någon anledning måste vi söka efter någon form av mening med livet. Det är precis som om vi människor har gått miste om den och sedan dess måste försöka återfinna den på något sätt. Någon kan ge oss en mening med livet, denna Någon måste vara Gud. Att vi behöver en mening med livet är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Regelverk kring Gud i alla kulturer!

När antropologer forskar i gamla kulturer som aldrig hört talas om den civiliserade världen och aldrig hört något om Gud eller eller Hans budskap, så hittar de ändå alltid regelverk kring Guds budskap. Överallt i världen har man sett samma fenomen. Det är precis som om mänskligheten är skapad med vissa grundläggande regler, som finns där även om man inte har lärt dem. Att dessa regler finns i mänskligheten är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Det inre tomrummet, saknaden!

Ibland talas det om tomrum i en människa, en saknad. Det är förvånansvärt många människor som upplever att det är något som saknas. Varför finns en sådan känsla av tomhet? Tomrummet gjorde sig gällande när vi valde att inte ha med Gud att göra. Och när man lär känna Gud så är det precis som om tomrummet istället fylls med mening. För alla Gudstroende är det likadant och detta är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Den personliga upplevelsen av Gud!

Man kan ofta höra Gudstroende som säger: Jag har upplevt Gud! Det är så många som kan vittna om Guds närvaro så det kan inte bara vara påhittat. Den egna upplevelsen tror vi på när det gäller kärlek, på samma sätt måste vi tro på de människor som säger att de mött Gud. Denna känsla av Guds närvaro är gemensam för alla Gudstroende och något sådan hade varit omöjligt om Gud bara varit en påhittad person eller ett psykologiskt fenomen. Tron är en övertygelse om ting man inte ser. Gudsmötet är en ledtråd eller ett bevis för att Gud finns.

Guds uppenbara existens:

http://www.harunyahya.com/articles/70ignorance_sci11.php

Hela universum verkar alltså vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv. Att detta skulle kunna vara den livlöse IQ-befriade Mr Slumps egenhändiga verk, att kalibrera allting intill perfektion, är en total omöjlighet, som bara flummiga slump-teoretiker kan tro på...

Guds fantastiska skapelse är om något bevis på Guds existens. Om man skulle skriva ner alla tecken på Guds närvaro i universum, så skulle det fylla tusentals encyklopedier:

http://www.harunyahya.com/articles/70signs_sci26.php

Ta bara som exempel de mänskliga ögonen, som har 110 miljoner pixlar vardera! Bara ett fullständigt geni som Gud skulle kunna skapa något så fantastiskt genialt!

[y]
____________________________________________

10) MÄNNISKOLIVET är en JACKPOT! (Sluta reinkarnera!)

Människan är en Unik art, tack vare att det endast är i Människokroppen som själen ges tillfälle till att ta sig ur detta materiella livets fängelse som vi befinner oss i...

Först och främst har vi fått livstids fängelse i dessa våra materiella kroppar och sedan är vi inburade i den Universella "Cellen", det Kosmiska Ägget, där äggets skal utgör gränsen mellan den materiella och den andliga världen:

http://en.wikipedia.org/wiki/World_egg

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_egg

[y]

Meningen med livet är att återupprätta vårt eviga, men nu bortglömda, förhållande med Gud, att tjäna roten till tillvaron, Gud, så att vi kan bryta det fördömda ändlösa kretsloppet av födelse och död, att tvingas vandra runt och söka lyckan i allehanda undermåliga dödsdömda materiella kroppar, och istället återvända tillbaka Hem till den eviga andliga världen, Guds rike, bortom denna temporära, relativa rumtid värld, illusionens värld:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c4/MahaVishnu.jpg/275px-MahaVis...

I den andliga världen lever man i ständigt stegrande dynamisk lycka och kärlek i gemenskap med Gud och Hans följeslagare i de olika eviga kärleksfulla förhållanden som där existerar, i evigt ungdomliga andliga kroppar (som ÄR vårt Jag, till skillnad från kropparna som vi bär omkring på här i den materiella världen), som aldrig åldras, förfaller eller dör...

Lovprisandet av Herrens heliga Namn (mantra-meditation), rekommenderas i alla heliga skrifter, såsom en metod att erhålla direkt umgänge med Herren!

Läs här om den enorma andliga kraften i mantras:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra

Absolut sett är det ingen skillnad mellan Gud och Hans heliga Namn, eftersom de båda befinner sig på samma absoluta andliga plattform!

Bara genom att lovprisa, recitera Guds namn i ett ödmjukt och hängivet sinnelag, så bränner man upp mer dålig karma än vad man kan skapa under en hel livstid!

"När jag läser Bhagavad-gita funderar jag bara över hur Gud skapade universum. Allt annat verkar så oväsentligt"

- Albert Einstein

[y]

____________________________________________

11) Einstein, Sokrates och Strindberg KLOKA MÄN...

"När jag läser Bhagavad-gita funderar jag bara över hur GUD skapade universum. Allt annat verkar så oväsentligt"

- Albert Einstein

"Människokroppen består av jord, vatten osv...utanför människokroppen finns stora reservoarer av jord, vatten osv.

Människokroppen består även av intelligens. Då måste det rimligen också finnas stora reservoarer av intelligens utanför människokroppen; dvs Gud!"

- Sokrates

"Det är lika orimligt att tro på världen men förneka Gud, som att tro på skon men förneka skomakaren!"

- August Strindberg

[y]
____________________________________________

VAD SÄGER NI, kära vänner?

Ska vi inte satsa på att TA OSS tillbaka HEM till vår kära älskade Herre i den eviga andliga världen efter att vi har lämnat vår nuvarande jordiska stofthydda?

[y]

Spana också in:

Dödsguden:

Materia och energi har ingen självständig, skapande kraft!


Redan där behövde jag inte läsa längre.

Du lever i tron att vi på jorden vet allt om allt. Det som finns här, det är det enda som finns i rymden. Några andra materior finns inte, något för oss okänt, nej, det finns inte.

Eller?

Jag har inga bevis, även om jag antar att om jag vill kan jag gräva fram lika många källor som du som styrker min teori.
Jag tror i alla fall att det finns mycket som vi inte vet om där ute, t.ex. saker som materia med kraft nog att omvandlas, växa och liknande.
Dödsguden:

Just det, ingen annan än vår SKAPARE (Gud, eller annat valfritt begrepp) kan ha skapat universum, och måste därmed av nödvändighet vara EVIG, utan någon begynnelse, utan att själv ha skapats!


Om Gud kan ha funnits för evigt, varför skulle inte då universum lika gärna kunna ha funnits för evigt? Om du tillåter att saker och ting kan vara eviga, och alltså inte ha någon början, varför behövs då Gud som förklaring?

Dödsguden:

UNIVERSUM MÅSTE HA EN URSPRUNGLIG ORSAK!


Vänta nu här. Först påstår du att det finns eviga saker, utan en ursprunglig orsak, och sedan säger du det här! Förklara dig!

Dödsguden:

Detta är ett definitivt påstående, ett ABSOLUT PÅSTÅENDE, och bara någon som är ALLVETANDE kan komma med sådana definitiva påståenden!!


På vilket sätt är "Gud finns inte" att mer definitivt påstående än "Enhörningar finns inte"?

Dödsguden:

Varför skulle ens egen existens vara mer logisk än Guds?


Varför inte? Vi finns ju uppenbarligen, och om vi kan bevisa att Gud inte gör det, är vår existens mer logisk.

Dödsguden:

Man kan inte detektera Gud med hjälp av den materiella vetenskapen!


Och ändå försöker du dig på det konstant! Du babblar om maneters medvetande och det spirituella Jaget i allas kroppar, och framför enligt dig empiriska bevis för detta. Anar jag hyckleri?

Dödsguden:

Gud är ANDLIG och BEVISAS med ANDLIGA METODER!


Utan vett och reson, alltså? Hur skiljer det sig ifrån galenskap?

Dödsguden:

Perfektionen i skapelsen!


Vänta nu här! Nu använder du ju logik iallafall, trots att du just sa att Gud bara kan bevis med "andlighet"! Hursomhelst:

Att du anser världen vara perfekt gör den inte det. Varför blir vi t.ex. åksjuka av att åka båt? Vill Gud straffa oss för det? Varför finns det överhuvudtaget något lidande i en värld skapad av Gud?

Den grad av perfektion som uppnåtts i vår värld kan förklaras helt vetenskapligt, utan inblandning av Gud.

Dödsguden:

Sökandet efter mening med livet!


...Kan förklaras vetenskapligt även det. Löjligt argument, för övrigt.

Dödsguden:

Regelverk kring Gud i alla kulturer!


...Och nu började du återigen med empiriska bevis. Tjoho.

Vetenskaplig förklaring. Löjligt.

Resten av dina argument är empiriska bevis, kan förklaras vetenskapligt, och är löjliga, förutom det sista, som är en upprepning av det första.

Dödsguden:

Einstein, Sokrates och Strindberg KLOKA MÄN...


...Men allihop noviser inom frågan om Guds existens. Deras tro är irrelevant.

EDIT:
Hur orkar jag...[tired]
Gin Jangh:

På vilket sätt är "Gud finns inte" att mer definitivt påstående än "Enhörningar finns inte"?


Det lustiga är att han i den meningen själv gör flera absoluta påståenden, såsom "Detta är ett definitivt påstående".

Gin Jangh:

Hur skiljer det sig ifrån galenskap?


[bigcheers]

Gin Jangh:

...Men allihop noviser inom frågan om Guds existens. Deras tro är irrelevant.


Och en intressant sak att tillägga är att Einstein var uttalad agnostiker som flera gånger sade klart och tydligt "jag har aldrig trott på en personlig gud, och sådana som säger det ljuger om mig". [y]
Stringburka:

Och en intressant sak att tillägga är att Einstein var uttalad agnostiker som flera gånger sade klart och tydligt "jag har aldrig trott på en personlig gud, och sådana som säger det ljuger om mig". [y]


Ja, jag tycker att meningen "I believe in Spinoza's god" uttrycker det ganska tydligt. Men jag orkade inte dra upp den diskussionen, det hade bara lett till mer babbel.
Dödsguden:

Just det, ingen annan än vår SKAPARE (Gud, eller annat valfritt begrepp) kan ha skapat universum, och måste därmed av nödvändighet vara EVIG, utan någon begynnelse, utan att själv ha skapats!


Dödsguden:

Eftersom det är ABSOLUT OMÖJLIGT att någonting skulle kunna uppstå från tomma intet eller att något skulle kunna skapa sig själv


Säga emot sig själv ftw [y]

Liksom, om gud har funnits för evigt så skulle universum vara en evighet gammalt. Och då skulle inget existera eftersom att evigheten kaflomade!