Forumet - Återinföra stryk i skolan?

Återinföra stryk i skolan?

1233 1 31

Spana också in:

Lärarens huvuduppgift skall vara att erbjuda eleven hjälp i sina frivilliga studier efter elevens egna intressen. Därmed inte sagt att läraren ej skall få bra betalt för det arbete hen utför. Duktiga lärare bör få betydligt högre lön än vad de har idag eftersom de utför ett väldigt viktigt arbete med att delvis vara till hjälp med att forma framtidens medborgare.   

Smilen: Dåligt
den glad gopnik: Var god redogör kring dina argument kära tänkare
Grunden i min åsikt är att inga barn föds "onda" utan det är oftast uppväxtförhållande och kompisrelationer som skapar problembarn. Om en elev utsätter andra klasskompisar och lärare för våld så är det sämre att utsätta våldsverkaren för våld än att istället hjälpa den våldsbenägna eleven genom samtalsterapi och/eller psykologisk hjälp. Någonting är det ju bevisligen som är fel om en elev utsätter kanske både andra elever liksom lärare för våld. Att i det läget utsätta våldsverkaren för ytterligare våld är inget jag tror på.

Avstängning från skolan? Fungerar möjligtvis när det gäller gymnasiala studier men knappast en elev i grundskolan. Alla barn ska ju få utbildning i åtminstone grundskolenivå för att ha en chans på arbetsmarknaden.

tänkaren:
Grunden i min åsikt är att inga barn föds "onda" utan det är oftast uppväxtförhållande och kompisrelationer som skapar problembarn. Om en elev utsätter andra klasskompisar och lärare för våld så är det sämre att utsätta våldsverkaren för våld än att istället hjälpa den våldsbenägna eleven genom samtalsterapi och/eller psykologisk hjälp. Någonting är det ju bevisligen som är fel om en elev utsätter kanske både andra elever liksom lärare för våld. Att i det läget utsätta våldsverkaren för ytterligare våld är inget jag tror på.

Avstängning från skolan? Fungerar möjligtvis när det gäller gymnasiala studier men knappast en elev i grundskolan. Alla barn ska ju få utbildning i åtminstone grundskolenivå för att ha en chans på arbetsmarknaden.
Finns det inte en risk med att sikta mot det utopiska? Alltså på många skolor i landet fungerar det du pratar om otroligt dåligt där motiverade elever får klara sig utan hjälp pga att läraren måste vara "rastvakt" konstant. Det du skriver blir bara en retorik som varje "god kristen" ställer sig bakom samtidigt som vårt skolsystem körs i botten.

Är inte på något vis för regelrätt stryk men att läraren ska få fysiskt/omilt kasta ut eleven ställer jag mig bakom, detta bör väl få vissa av bråkstakarna att fatta. den glad gopnik: Finns det inte en risk med att sikta mot det utopiska? Alltså på många skolor i landet fungerar det du pratar om otroligt dåligt där motiverade elever får klara sig utan hjälp pga att läraren måste vara "rastvakt" konstant. Det du skriver blir bara en retorik som varje "god kristen" ställer sig bakom samtidigt som vårt skolsystem körs i botten.
Nu tänkte jag inte just på att den specifika läraren som ev blivit utsatt för elevens våld skulle vara terapeuten utan här krävs det en utbildad terapeut eller i vart fall någon med hyfsad utbildning inom psykologi.

Att vårt skolsystem däremot totalt håller på att kollapsar har du fullständigt rätt i. Vilket i mångt och mycket är en politisk fråga. Eleverna lärde sig mer i 60-, 70-, 80-, och 90-talets skolor. Eller i vart fall var det mer disciplin där.

den glad gopnik: Är inte på något vis för regelrätt stryk men att läraren ska få fysiskt/omilt kasta ut eleven ställer jag mig bakom, detta bör väl få vissa av bråkstakarna att fatta.
Självfallet, men att sätta likhetstecken mellan att slänga ut en elev ur klassrummet och att smiska eller ge en elev stryk är inte samma sak.