Forumet - Atom och kärnfysik åk 9

Atom och kärnfysik åk 9

2918 0 8
1, Vad menas med att en väteatom befinner sig i sitt grundtillstånd?

2,På vilket sätt kan atomerna i exempelvis vätgas tillföras energi?

3, a Vad händer med den totala energin i en väteatom när elektronen förflyttas från sin innersta bana till en bana som ligger längre ut från kärnan?

3, b Vad sker då elektronen återgår till sin innersta bana?

4,Vad kallas den typ av spektrum man får från...
a. ... en upphettad lysande gas?
b. ... ett glödande fast ämne?

5,a Ge 2 exempel på elekronmagnetisk strålning som har längre våglängd än synligt ljus.
5,b Hur påverkas vi av måttliga doser ultraviolett strålning?

6,Vad är skillnaden mellan ''vanligt'' väte och vätets två isotoper deuterium och tritium?

Tack!

Spana också in:

1, Vad menas med att en väteatom befinner sig i sitt grundtillstånd?
AIDS

2,På vilket sätt kan atomerna i exempelvis vätgas tillföras energi?
AIDS

3, a Vad händer med den totala energin i en väteatom när elektronen förflyttas från sin innersta bana till en bana som ligger längre ut från kärnan?
AIDS

3, b Vad sker då elektronen återgår till sin innersta bana?
AIDS

4,Vad kallas den typ av spektrum man får från...
a. ... en upphettad lysande gas?
b. ... ett glödande fast ämne?
AIDS

5,a Ge 2 exempel på elekronmagnetisk strålning som har längre våglängd än synligt ljus.
5,b Hur påverkas vi av måttliga doser ultraviolett strålning?
AIDs'

6,Vad är skillnaden mellan ''vanligt'' väte och vätets två isotoper deuterium och tritium?
HIV
1, Att den inte har blivit tillförd någon extra energi, dvs alla elektroner befinner sig i den innersta banan.

2, Genom uppvärmning

3a, Den ökar

3b, Den avger energin igen i form av fotoner (som vi ser som ljus)

4, Orkar inte, förmodligen har svaren att göra med emissionsspektrum och absorptionsspektrum.

5,a Radiovågor, Mikrovågor

5,b
Man blir solbränd [y]

6 Deuterium har 1 Neutroner i kärnan, Tritium har 2 medan vanligt väte har 0 neutroner.