Forumet - Att bemöta poly*relationsproblem

Att bemöta poly*relationsproblem

6060 1 74

På tal om svartsjuka läste jag något inlägg någonstans om olika sorters svartsjuka, där de delades in i negativ och positiv svartsjuka, men där båda två var negativa för en relation men där den positiva svartsjukan grundas på svartsjuka man kan påstå att människor är födda med - man är rädd för att någon annan skall ta partnern.
Och att det som kallas för negativ svartsjuka ska vara - rädd för att sin partner ska vara otrogen eller ljuga. Denna svartsjukan kan grunda sig i tidigare relationer, uppfostran eller till exempel dåligt självförtroende. Nachac: Att påstå att en relationsstil skulle vara osund för att den strider mot sociala konventioner är bara...korkat.
Den är osund för att den skapar problem, som i sin tur grundar sig på sociala konventioner.

Nachac: Grundat på? Monogamin är en socialt konstruerad institution, grundad på äktenskapet. Du har absolut inget fog för att påstå att ickemonogama förhållanden skulle vara mindre kärleksfulla eller mindre empatiska.
Jag tror att balansgången blir väldigt svår att göra mellan de partners man har ifall man har fler än en. Människan är inte särskilt pigg att dela med sig av någon man älskar för det betyder att man automatiskt kommer att få mindre uppmärksamhet själv. Därmed måste du ha höga smärttrösklar för att kunna vara i ett sådant förhållande. Det är inget många skulle klara av att vara i. Och det ser vi runt om i världen också att polygami är väldigt ovanligt och det har med precis det jag säger att göra.

Spana också in:


Weeaboo: Den är osund för att den skapar problem, som i sin tur grundar sig på sociala konventioner.

Vilket skulle innebära att allt normbrytande, eller ens beteenden som sticker ut är osunda. Det som är osunt är snarare de starka normerna och stigmatiseringen som följer därav.
Weeaboo: Jag
tror att balansgången blir väldigt svår att göra mellan de partners man
har ifall man har fler än en.

Godtagbart argument ifall alla bara hade en enda vän, eller ett enda barn, eller en förälder. Faktskt bara en relation över huvud taget.
Weeaboo: Människan

*Du.
Weeaboo: Och det ser vi runt om i världen också att polygami
är väldigt ovanligt och det har med precis det jag säger att göra.

Nej, det har med normer att göra. Att polygami skulle vara ovanligt är ju också en sanning med modifikation.

Weeaboo: Och det ser vi runt om i världen också att polygami är väldigt ovanligt och det har med precis det jag säger att göra
Fast nä. Polygami har historiskt sett varit hyfsat vanlig i patriarkala mansdominerade kulturer och är det fortfarande i just sådana: harem. Då var det förstås endast männen som fick vara polygama, medan deras haremskvinnor skulle vara monogama, det medges, men det var dock enligt social norm, och det har ingått i den sociala normen i många kulturer. 

Den rådande normen i västvärlden och stora delar av världen har varit polygami för mannen och monogami för kvinnan: halvpolygami, halvmonogami. Verklig monogami är faktiskt också något nytt.
Nachac: Vilket skulle innebära att allt normbrytande, eller ens beteenden som sticker ut är osunda. Det som är osunt är snarare de starka normerna och stigmatiseringen som följer därav.
Jag skulle mycket väl kunna vara av åsikten att allt som sticker ut är osunt i sin grund. Men det finns gradskillnader från handling till handling givetvis.

Nachac: Godtagbart argument ifall alla bara hade en enda vän, eller ett enda barn, eller en förälder. Faktskt bara en relation över huvud taget.
Uppmärksamheten du ger din partner är inte densamma som du ger en vän, ett barn eller en förälder. Barn kan kivas kring uppmärksamheten från sina föräldrar, det är naturligt då de står i beroendeställning till dem. Partners fungerar likadant, fastän här ter sig det sig på ett annat emotionellt plan än barn. 

Nachac: *Du.
Nej. Du och andra som befinner er i polygama förhållanden eller vad det nu kallas är avvikande. Mitt synsätt är allmänrådande i stort sett överallt i världen. Försök inte få det att låta som om jag vore unik i det här avseendet.

Nachac: Tillräckligt med yttre synpunkter för att riken nu ska vara mindre för prematur riktning,
I vilket universum är svartsjuka sunt. Rent värderingsmässigt skulle man förvisso kunna betrakta det som positivt i den mening att man finner det spännande, eller ett tecken på att man bryr sig, men "känslan" (svartsjuka är snarast ett paraplybegrepp för flera olika känslor) man upplever är ju uteslutande destruktiv. Man mår dåligt och känner sig förmodligen osäker, ofta på inbillade grunder. Att man ska lida för att visa sin kärlek är om något en osund syn.
För alla monogama dylika innebär ständig frid och fröjd. 
Att påstå att en relationsstil skulle vara osund för att den strider mot sociala konventioner är bara...korkat.
Grundat på? Monogamin är en socialt konstruerad institution, grundad på äktenskapet. Du har absolut inget fog för att påstå att ickemonogama förhållanden skulle vara mindre kärleksfulla eller mindre empatiska.Tack.

hallå nu citerade du fel, jag skrev ej det där!

isola: hallå nu citerade du fel, jag skrev ej det där!

Vet inte hur detta gick till, skyller på tekniken.
Weeaboo: Jag skulle mycket väl kunna vara av åsikten att allt som sticker ut är osunt i sin grund. Men det finns gradskillnader från handling till handling givetvis.

Eftersom vad som sticker ut är kontingent är detta en ohållbar syn och skulle dessutom innebära till et starkt skuldbeläggande och statiskt samhälle. Ditt resonemang är dessutom helt löjligt eurocentriskt.
Weeaboo: Uppmärksamheten du ger din partner är inte densamma som du ger en vän,

Logiskt felslut, polyamorösa och relationsanarkistiska relationsstilar gör inte en lika stark distinktion mellan dessa.
Weeaboo: Nej. Du och andra som befinner er i polygama förhållanden eller vad det nu kallas är avvikande. Mitt synsätt är allmänrådande i stort sett överallt i världen. Försök inte få det att låta som om jag vore unik i det här avseendet.
Att det avviker innebär inte att det är mindre "naturligt". Att människan som art inte skulle vara pigg på att dela med sig av relationer är ju bara ytterligt trams. MAn kan umgås flertalet vänner och ofta är man också angelägen om att vänner ska träffa varandra. Romantiska förhållanden skiljer sig åt för att dessa grundar sig på äktenskapet, som syftade till att begränsa kvinnans sexualitet i akt och mening att hålla koll på vem som är fadern till hennes barn för att världsliga tillgångar skulle hamna rätt. Denna monogama institition har sedan, i anledning av ökad jämställdhet mellan könen, gneraliserats och utvidgats för att även inkluder männen.

Nachac:

Vet inte hur detta gick till, skyller på tekniken.

Eftersom vad som sticker ut är kontingent är detta en ohållbar syn och skulle dessutom innebära till et starkt skuldbeläggande och statiskt samhälle. Ditt resonemang är dessutom helt löjligt eurocentriskt.

Logiskt felslut, polyamorösa och relationsanarkistiska relationsstilar gör inte en lika stark distinktion mellan dessa.
Att det avviker innebär inte att det är mindre "naturligt". Att människan som art inte skulle vara pigg på att dela med sig av relationer är ju bara ytterligt trams. MAn kan umgås flertalet vänner och ofta är man också angelägen om att vänner ska träffa varandra. Romantiska förhållanden skiljer sig åt för att dessa grundar sig på äktenskapet, som syftade till att begränsa kvinnans sexualitet i akt och mening att hålla koll på vem som är fadern till hennes barn för att världsliga tillgångar skulle hamna rätt. Denna monogama institition har sedan, i anledning av ökad jämställdhet mellan könen, gneraliserats och utvidgats för att även inkluder männen.

låt gå då

Weeaboo: Nej. Du och andra som befinner er i polygama förhållanden eller vad det nu kallas är avvikande. Mitt synsätt är allmänrådande i stort sett överallt i världen. Försök inte få det att låta som om jag vore unik i det här avseendet.
Det är ju du som försöker få det att låta som om monogamin är och alltid varit norm i stort sett hela världen. Detta stämmer inte: 
mynona: Polygami har historiskt sett varit hyfsat vanlig i patriarkala mansdominerade kulturer och är det fortfarande i just sådana: harem. Då var det förstås endast männen som fick vara polygama, medan deras haremskvinnor skulle vara monogama, det medges, men det var dock enligt social norm, och det har ingått i den sociala normen i många kulturer. 

Den rådande normen i västvärlden och stora delar av världen har varit polygami för mannen och monogami för kvinnan: halvpolygami, halvmonogami. Verklig monogami är faktiskt också något nytt.


Nachac: Eftersom vad som sticker ut är kontingent är detta en ohållbar syn och skulle dessutom innebära till et starkt skuldbeläggande och statiskt samhälle.
Ohållbar är den ju inte. För det är med den synen samhällen tagit sig fram genom historien. Stigmatisering av folk som avviker från majoriteten är fullt normalt och har fyllt en enande funktion. Nu är inte jag den som får för mig att gå runt och mobba dock för att de är udda, men kan ändock kallt konstatera att det ligger en i fatet att avvika från det normala.

Nachac: Ditt resonemang är dessutom helt löjligt eurocentriskt.
Jaså, hurdå?

Nachac: Logiskt felslut, polyamorösa och relationsanarkistiska relationsstilar gör inte en lika stark distinktion mellan dessa.
jaha vad intressant

För att backa tillbaka lite; Vad är det som får dig att tro att balansgången är sådär prickfri i polygama förhållanden? Du inledde ju trots allt din tråd med ett polygamt förhållande som resulterat i svartsjuka. I övrigt finns det ju ett par historiska anekdoter att ta till.

mynona: Det är ju du som försöker få det att låta som om monogamin är och alltid varit norm i stort sett hela världen. Detta stämmer inte:
Monogami var den institutionaliserad fittfördelningen som praktiskt uppträdde i takt med civilisationens utveckling och organiserad religion tillkom. Den existerar och är mest utbredd relationstypen för att det är den mest gångbara modellen för ett hållbart och modernt samhälle. Polygami uppstod på samma bevekelsegrunder. Det kan ha funnits överskott på kvinnor eller så kan det ha varit ärofyllt att binda sig till en mäktig krigare, länsherre, eller kungar.

Men relationerna har också skiftat i karaktär historiskt från nu. Idag är det kärlek och känslor som står i centrum i ett förhållande, historiskt var det mest ekonomiska uppgörelser mellan familjer och att säkra sin avkommas fortlevnad. Med den utgångspunkten så kan man lätt förstå varför polygami i vart fall teoretiskt fungerade bättre förr än vad den gör idag.

kuriosa:


Ett känt fall av historisk av polygami gone wrong är ju fallet kring profeten muhammed och hans många fruar som ständigt låg i fejd och som tvingade honom att upprätta besöksscheman hos alla sina respektive familjer för att medla mellan dem. Och det var ju vid en tid av konflikthärdat arabien som hade skördat många män livet och tvingat (som jag snudda lite vid ovan nämnde ovan) flera kvinnor att söka sig till samma man. Uppgörelsen där vid den tidpunkten var ju att understödja och trygga den ekonomiska välgången för kvinnorna, känslor fick liksom komma lite i andrahand. Det var så vanligt att koranen fick stadga likabehandlande av sina fruar. Men inte ens då, med rådande innebörd för partnerskap så gick det smärtfritt till. Det kan ge en liten fingervisning mot hur det kan fungera idag då just känslor till skillnad mot nu och inte då, är den främsta för att inte säga enda utgångspunkten till att vi upprättar ett förhållande idag.

Weeaboo: Ohållbar är den ju inte. För det är med den synen samhällen tagit sig fram genom historien.
Nej. Tar sig framåt gör de när de rör sig utanför ramar och normer.
Weeaboo: Nu är inte jag den som får för mig att gå runt och mobba dock för att de är udda, men kan ändock kallt konstatera att det ligger en i fatet att avvika från det normala.
På grund av hur folk behandlar en. Det osunda ligger i denna behandling, inte beteendet i sig,
Weeaboo: Jaså, hurdå?
Stora delar av världen bedriver polygami.
Weeaboo: För att backa tillbaka lite; Vad är det som får dig att tro att balansgången är sådär prickfri i polygama förhållanden? Du inledde ju trots allt din tråd med ett polygamt förhållande som resulterat i svartsjuka. I övrigt finns det ju ett par historiska anekdoter att ta till.
Det har jag inte sagt något om
Nachac: Nej. Tar sig framåt gör de när de rör sig utanför ramar och normer.
Vilka hobbydefinitioner använder du dig av för att komma fram till den slutsatsen?

Nachac: På grund av hur folk behandlar en. Det osunda ligger i denna behandling, inte beteendet i sig,
Det håller jag med om.

Nachac: Stora delar av världen bedriver polygami.
Exempel?

Nachac: Det har jag inte sagt något om
Förklara då gärna hur jag ska tolka det här svaret som på mitt tidigare påstående;

Weeaboo: Jag tror att balansgången blir väldigt svår att göra mellan de partners man har ifall man har fler än en.
Nachac: Godtagbart argument ifall alla bara hade en enda vän, eller ett enda barn, eller en förälder. Faktskt bara en relation över huvud taget.

Weeaboo: Vilka hobbydefinitioner använder du dig av för att komma fram till den slutsatsen?
Historien. Håller man sig innanför står man still, det säger sig självt. Fråga vetenskapsmännen som satte sig upp mot kyrkan.
Weeaboo: Exempel?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polygami

Weeaboo: Förklara då gärna hur jag ska tolka det här svaret som på mitt tidigare påstående;
Du ska tolka det som det står. Det innebär inte att det blir mer "prickfritt", men inte heller att det blir mer "prickat". 
Nachac: Historien. Håller man sig innanför står man still, det säger sig självt. Fråga vetenskapsmännen som satte sig upp mot kyrkan.
Okej. Kanske skulle uttryckt mig klarare: Ohållbar är den ju inte. För det är med den synen samhällen klarat sig genom historien.

Men bara för att stigmatisering förekommer på ett plan så behöver den inte göra det på ett annat. Det finns även gradskillnader när det kommer till det här. Allt som är nytt ska inte omhuldas för sakens skull utan kan gott genomgå en testrunda för att se om de håller med tiden.

Nachac: http://sv.wikipedia.org/wiki/Polygami
På den engelska versionen går att läsa;

 In the global context, acceptance of polygamy is common. According to the Ethnographic Atlas, of 1,231 societies noted, 186 were monogamous; 453 had occasional polygyny; 588 had more frequent polygyny; and 4 had polyandry.[6] At the same time, even within societies that allow polygyny, the actual practice of polygyny occurs unevenly.

Där det förekommer mest är inom Afrika och överallt där islam förekommer. Polygami är ett brett accepterat fenomen inom islam och är stadgat i koranen. Afrika är fortsattningsvis fattigt och där har man inte gjort upp med de gamla strukturerna ännu.

Men ah, du har rätt. Jag är löjligt eurocentrisk...

Nachac: Du ska tolka det som det står. Det innebär inte att det blir mer "prickfritt", men inte heller att det blir mer "prickat".
Att du skulle menat på att det fungerar prickfritt var inte menat att tas bokstavligt. Men du verkar leva i någon sorts föreställning att det fungerar lika bra som vilken annan relationsmodell, vilket jag betvivlar och du inte vederlagt med någonting egentligen.

Weeaboo: Okej. Kanske skulle uttryckt mig klarare: Ohållbar är den ju inte. För det är med den synen samhällen klarat sig genom historien.
Ett samhälle klarar sig inte bättre för att det förhåller sig statiskt. Tvärtom går ett stagnerat samhälle under.
Weeaboo: en inte göra det på ett annat. Det finns även gradskillnader när det kommer till det här. Allt som är nytt ska inte omhuldas för sakens skull utan kan gott genomgå en testrunda för att se om de håller med tiden.
Varken "gammalt" eller "nytt" har ett egenvärde. 
Weeaboo: Men ah, du har rätt. Jag är löjligt eurocentrisk...
Du visar på varför ditt påstående är felaktigt och invänder mot mitt påpekande. Lustigt.
Weeaboo: Att du skulle menat på att det fungerar prickfritt var inte menat att tas bokstavligt. Men du verkar leva i någon sorts föreställning att det fungerar lika bra som vilken annan relationsmodell, vilket jag betvivlar och du inte vederlagt med någonting egentligen.
Fungerar minst lika bra. Bevisbördan ligger på dig eftersom du påstår något du drar ur röven.