Forumet - Att leva som Bi

Att leva som Bi

501 0 3
Taget från wikipedia

"Bin (Apoidea) är en överfamilj bland steklarna, till vilken bland annat tambiet eller honungsbiet (Apis mellifera) hör. Sammanlagt är omkring 20 000 arter kända. Fyra av dessa räknas som honungsbin i den betydelsen att de producerar honung som människan tar till vara; utöver A. mellifera är det dvärgbi (A. florea), jättebi (A. dorsata) och östasiatiskt bi (A. cerana). De här är alla så kallade sociala bin, det vill säga att de bildar samhällen. De bin som inte bildar samhällen kallas solitära bin. Bin kan också vara boparasiter."
Image