Forumet - att roa sig medelst europeiska minoritetsspråkskonventionen och nämnden för hemslöjdsfrågors myndighetsstatus

att roa sig medelst europeiska minoritetsspråkskonventionen och nämnden för hemslöjdsfrågors myndighetsstatus

546 0 1
sjukt lång rubrik.

nämnden för hemslöjdsfrågor har som uppgift att "planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv samt genom statligt stöd". jag tolkar detta som att deras ansvarsområde är i princip allting som gäller hemslöjd, i och med denna vaga formulering. de är även en statlig förvaltningsmyndighet, och lyder således under europeiska minoritetsspråkskonventionen.

den europeiska minoritetsspråkskonventionen innebär att personer har rätt att kommunicera med myndigheter på språk som är officiella minoritetsspråk i landet där de vistas. inskränkningar kan vara att denna rätt bara gäller i vissa kommuner, exempelvis så kan det kanske ses som lite orimligt att kräva att få prata samiska på skatteverkets kontor i skåne, men det är ju egentligen bara detaljer.

det festliga med denna kombination är att nämnden för hemslöjdsfrågor har ett så extremt vagt definierat ansvarsområde att man utan större problem kan hävda att det är rimligt att kontakta dem i ärenden såsom tvättråd för yllesärkar, utan att de på uppenbara grunder kan avvisa samtalet som trams. samt, kräva dessa tvättråd på tornedalsfinska. eller yiddish, eller något av de andra officiellt erkända minoritetsspråk som finns i sverige. såvitt jag vet så kan ni dock inte med något laga stöd kräva att få hålla samtalet på svenska.

nämnden för hemslöjdsfrågors utsedda handläggare heter gunilla matsson, och kan nås på 08-681 93 52, vilket framgår av deras hemsida. är inte hon samarbetsvillig så kan ni med fördel kontakta deras kanslichef, eva ohlson, på numret 08-681 93 51, för att framföra klagomål. om de överhuvudtaget inte vill tillgodose era lagstadgade önskemål så kan ni anmäla aktuella nämndemän till justitieombudsmannen för tjänstefel, den person som bör kontaktas i första hand är förmodligen hans-gunnar axberger, som verkar ansvara för de flesta kulturrelaterade myndigheter, honom når ni på 08-786 40 00. frågar ni efter hans-gunnar så borde de kunna koppla er vidare.

jag personligen orkar inte ha fullt så roligt idag, men jag bidrar med denna information för andra personers höga nöje. ha så roligt, och kom ihåg att med stor makt följer ett stort ansvar, så missbruka inte denna kunskap. men, rapportera gärna lulz i tråden! [party]