Forumet - Att SD är värdekonservativa som KD är en myt

Att SD är värdekonservativa som KD är en myt

1629 0 26
SD är ett parti på fascistisk grund. I de grundställningstaganden och frågeställningarna som SD har är både rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt ect. SD är som att det är en bra att stå upp för de tvångssterisliseringar som S gjorde tidigare, det är väl den mer mörka sidan av sossarnas historia, typ folkhemmet och dess konsekvenser som man står upp för. Folkhemmet är en i grunden nationalistisk ide, som kom samtidigt som man ifrågasatte socialisering och klasskamp. Om man ska dela upp S i två delar, så har vi SD med sitt fokus på nationalism, och sedan har vi F! med sitt fokus som handlar om att stå upp för de svaga och marginaliserade i samhället. 

"Jag gjorde i ett nyårsuttalande ett försök att kombinera klasskampsideologin med folkhemsideologin. Jag förstår nämligen inte dem i vår rörelse, som här försöka skapa en nästan ohjälplig motsättning och säga: nu ha vi övergivit klasskampsideologin och gått över till folkhemsideologin. Såvitt jag kan förstå, är skillnaden snarare den, att vi använda andra termer. Naturligtvis ha förhållandena också möjliggjort en större förståelse mellan klasserna och ett ökat samarbete. Men bakom folkhemstanken ligger ju intet uppgivande av klasskampsideologins krav på att motsättningarna i samhället skola undanröjas. Det går inte att bygga samhället som ett folkhem på basis av bibehållna orättvisor, utan det är snarare så, att folkhemstanken mycket starkare betonar, att förutsättningen för samarbetet måste vara lika rätt för alla och omsorg om alla. Då tror jag inte det är svårt att komma fram till ett verkligt överbryggande och finna ett uttryck för vår verkliga åskådning." - Per Albin

Det är så F! är SDs absoluta motpol, det är bara från ett socialdemokratiskt grundperspektiv som det blir möjligt. SD står alltså för folkhemsideologin i modern tappning, medan F! står för klasskampsideologin i modern tappning.

SD säger att Göran Persson förstörde allt. Medan F! säger att klasskamp är inte tillräckligt för att nå ett jämställt samhälle, att man måste se att det inom alla klasser finns andra maktrelationer som hindrar att vi når upp de mål som riksdagen har kommit överens om vad gäller jämställdhet. Något som blev tydligt just under folkhemmet, där diskriminering av grupper som var annorlunda från idealet bland annat steriliserades, exempelvis HBTQ personer ect.

Vad tycker ni om folkhemmet som ide? 
I den utvidgade betydelse som senare socialdemokraterna skulle ge ordet, är begreppet influerat av högerpolitikern och statsvetaren Rudolf Kjellén, som på den tiden var en ansedd statsteoretiker, inte minst i Tyskland, där hans idéer var som mest spridda, genom en omfattande utgivning. Den tyska motsvarigheten under mellankrigstiden kalladesVolksgemeinschaft ("Folkgemenskap"), vilken kom att förknippas lika starkt med det Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet som Folkhemmet med Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.
Ernst Wigforss inspirerades mycket under sju föreläsningar Kjellén gav 1910, som handlade om Kjelléns teori om staten som en organism, en av hans mest spridda teorier, och av Kjellén vidareutvecklad i Staten som lifsform (1916). Wigforss summerade Kjelléns teori i ett brev till vännen Östen Undén: "Han gör av med den gamla statsvetenskapen som endast stats- rättsvetenskap. Bygger upp sin statsteori från antrogeografiska grundvalar. Land + nation + samhälle + rätt. Sammanhanget mellan de olika momenten emellertid synnerligen oklart. I mitt tycke rena grodor ibland, eller rättare sagt ytligheter, men i många hänseenden väckande och framför allt formellt alldeles ypperligt. Bild på bild i en forsande ström och träffande och målande för det mesta. Ett gott stycke poet. Mera skald än tänkare." (Ernst Wigforss, Minnen I, Stockholm 1950, s 356.)
Orsaken till att Per Albin Hansson valde ett begrepp från högern har varit ämne för olika tolkningar. Enligt Per Albin-biografen Anders Isaksson sökte han en "samlande metafor", och var "uppenbarligen väl medveten om potentialen i föreningen mellan hemmet, nationalismen och socialismen", och genom folkhemmet kunde han överbrygga klassidentiteten, till ett parti för fler klasser och "vidga väljarbasen".

Spana också in:

Bland de snurrigaste inläggen jag läst. Först som en massa påhopp om att SD skulle vara både det ena och det andra, som vanligt helt utan några som helst bevis eller motivering. Sedan en massa svammel om att SD skulle vara en halva av S samtidigt som den andra halvan är FI.

Vad har du druckit? Är du på riktigt?

Nederländaren: Tur att du postar din kommunistsmörja på ett forum som redan är invaderat av kommunister, så att folk blir övertygade liksom!!!!!


N.W: Bland de snurrigaste inläggen jag läst. Först som en massa påhopp om att SD skulle vara både det ena och det andra, som vanligt helt utan några som helst bevis eller motivering. Sedan en massa svammel om att SD skulle vara en halva av S samtidigt som den andra halvan är FI.

Vad har du druckit? Är du på riktigt?


Istechetvåpunktnoll: maria_081219c.jpg
Mycket glad

isola: PP är ju knappast deras motpol såsom FI är pga PP har inte hbtqfrågor och invandring som hjärtefrågor. Sedan är de ju konservativa i den bemärkelsen att de värnar om förlegade värderingar och könsroller så detta känns lite snurrigt.
Jo det har man visst, vet du hur många HBTQ personer som engagerar sig i PP? Tom partiledaren är ju HBTQ. Sedan så är man för frivandring, har du sätt artiklarna man gör om det? 

isola:
det gör ju inte att partiet profilerar sig på det sättet eller har det som hjärtefråga.
jag tänkte mer piratideologi nu. Även om jag inte håller med din invändning, fi bryr sig inte om sexarbetare eller drogmissbrukare (här är exempelvis v bättre) ect. Så fi har definitivt brister när man är mer radikalfeminist än man är intersektionell osv. 

N.W: Bland de snurrigaste inläggen jag läst. Först som en massa påhopp om att SD skulle vara både det ena och det andra, som vanligt helt utan några som helst bevis eller motivering. Sedan en massa svammel om att SD skulle vara en halva av S samtidigt som den andra halvan är FI.

Vad har du druckit? Är du på riktigt?
Jag vet inte om din syn på vad som är bevis eller vad som är en gilitig motiveringen är relevant i sammanlaget.