Forumet - Attityder gentemot...

Attityder gentemot...

3139 0 6

Hej!

Jag studerar psykologi på högskolan i Kristianstad. Jag är nu inne i en mycket spännande studieperiod i och med att jag skriver min C-uppsats. Jag skulle behöva er hjälp, men låt mig först få berätta lite kort om min studie.

Syftet med studien är att undersöka vilka attityder som i dag råder gentemot de psykiskt sjuka samt den svenska psykvården. Är faktorer som kön, ålder och utbildning tongivande när det gäller vilka attityder vi har? Data insamlingen sker genom att ni, mina deltagare, får svara på en enkät.

En av svårigheterna är att få ihop tillräckligt många deltagare. Därför hoppas jag att ni kan avvara de få minuter det tar att svara på min enkät. Ni kan när som helst avbryta om ni skulle ångra ert deltagande. Du förblir anonym och den data som fås fram kommer endast att användas till uppsatsmomentet.

Länk till enkäten: http://studhkr.weebly.com/

Länken leder er till en till en startsida som sedan tar er vidare till google.docs där enkäten finns. Mer information än så kan jag tyvärr inte delge er i nuläget då det skulle kunna påverka era svar. Men när ni avslutat enkäten så kan ni läsa en grundligare beskrivning av min studie, om så önskas.

Ni får mer än gärna sprida länken vidare till era vänner via Facebook eller på er arbetsplats etc. Om det är något som är oklart eller om ni har några frågor innan eller efter ni deltagit så kan ni nå mig på: [email protected]

Tack för ert deltagande
Senast ändrad 28 Mar 2014, 09:08 av André Vifot Haas

Spana också in:

Hej Fingerprints!

I många undersökningar är man intresserad av att  veta deltagarnas kön, ålder och utbildning mm. 
Detta för att man ska kunna undersöka om könen skiljer sig åt när det gäller åsikter eller attityder i vissa frågor.
Det är väldigt vanligt att man gör så och jag garanterar att den personliga informationen samt de svar ni avger i denna enkät inte på något sätt kan spåras tillbaka till er.

 Tack för din fråga och ditt deltagande.