Forumet - battle eller fight?

battle eller fight?

193 0 7
vilket är skönast? vilket ger härligast associationer av kamratlig styrkeprövning? vilket låter sig lättast appliceras inom kontexter som saknar prägel av fysiskt våld eller regelrätt antagonism? vilket säger mest om de dialektiska förutsättningarna för kunskapsbildande och karaktärsdaning?
Måste fundera innan svar avges på denna. Battle låter onekligen mest vänligt då dess anglikanisering påminner mest om ett kastrerande förmildrade datorspelsinspirerande benämning av lekfullt simulerad spelkonflikt, men just därför låter den också slentrianmässigt degenererad och oseriöst degig. Fight låter mer hårt och aggressivt av typen blod svett och tårar; den kan tydas som ett machomässigt gympass eller någon testosteronpräglat slagsmål utanför krogen i Eslöv, men också så som just en kamratlig kunskapsutökande konflikt om den används mellan två personer med ett tyst samförstånd av vänskap. 

Spana också in:

Tvägge stycken ord såsom användes tämligen ofta uti inom det engelska språket och hänför tvägge synonymt till exempel det svenska ordet slagsmål. Stundom äro det möjligt att med hörseln sin uppfatta dessa tvägge ord i vardagsspråkigheter ibland de yngre. Mendock så haver fight ansätts såsom ett svenskt ord då det varit i bruk under flertalet generationer och decennier.
  För min egen del så brukas Fight vanligtvisare