Forumet - Bedömningsmatris Första världskriget hjälp förstår inte

Bedömningsmatris Första världskriget hjälp förstår inte

969 0 2
Kan någon hjälpa mig och beskriva vad jag ska kunna  göra för att få ett A förstår inte så mycket. Och vad det kommer att komma för typer av frågor. 


Betyg E
kunskaper:eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden,skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Samband: Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Resonemang: Eleven anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Begrepp: I studier av historiska förhållanden skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Betyg A

Kunskaper:eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden,skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Samband: Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Resonemang: Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väll underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Begrepp: I studier av historiska förhållanden skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historiska används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerade sätt

Betyg A