Forumet - Befarad avveckling av myndigheten för utländska investeringar beslutad

Befarad avveckling av myndigheten för utländska investeringar beslutad

91 0 2
Myndigheten för utländska investeringar (MFUI) ska avvecklas till årsskiftet. MFUI skall visserligen ersättas av ett så kallat "export- och investeringsråd", med detta råd kommer troligen att sakna de kvalitéer som en myndighet har, och MFUI är dessutom inte den första myndigheten som ALLIANSEN har avvecklat.

Jag upplever det som att man skapar en instabil plattform för de svenska medborgarna och de svenska företagen.

Och dessutom kan man undra hur det kommer att gå för svensk ekonomi om de utländska investeringarna hämnas. Vi behöver en stark och stabil myndighet som vägleder utländska företag.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arende...

Vad tycker ni umare om att man avvecklar myndigheter?