Forumet - behöva hjälp, biologi frågor anpassningar till landliv hos växter och djur

behöva hjälp, biologi frågor anpassningar till landliv hos växter och djur

528 0 1
Livet på land utvecklades ur olika livsformer anpassade till liv i vatten. Eftersom miljön på land ställer andra krav på organismerna än ett liv i vatten utvecklades nya egenskaper.

a)Ge exempel på några sådana anpassningar till landliv hos växter och förklara varför dessa är fördelar för landliv

b)Ge exempel på några sådana anpassningar till landliv hos djur och förklara varför dessa är fördelar för landliv


I dina svar bör du motivera ditt resonemang med fakta. Försök att så långt som möjligt motivera påståenden utifrån ett tänkt scenario eller en tänkt miljö. Givetvis är du tydlig med vilka källor du använder. Givetvis försöker du använda korrekt terminologi.Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Du uppfyller kriterierna för Väl Godkänd.
Du tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt vid utformning av praktiska och
teoretiska undersökningar.
Du diskuterar, analyserar och förklarar undersökningars resultat utifrån ett uttalat syfte,
Du presenterar och redovisar olika förklaringar samt argumenterar för vilken
förklaring som du väljer framför andra.
Du analyserar och diskuterar olika biologiska förklaringar och tydliggör
skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten.
Du integrerar kunskaper från olika delområden inom och mellan kurserna och
kopplar dessa kunskaper till varandra.