Forumet - Behöver hjälp med funktioner!! (matte)

Behöver hjälp med funktioner!! (matte)

971 0 11

Spana också in:

Eklöw:

fattar ingenting -.-


Du behöver bara titta på linjens lutning. I en linjär ekvation med formen y = mx + c så är m linjens lutning och c värdet på y när x är 0.

Linje A: Ett "steg" i x-led ger en ökning med 2 i y-led, alltså kan vi se att lutningen är 2. Då vet vi y = 2x + c. C är y när x är 0, så om vi tittar på linjen där x är noll så ser vi att y är 3. Alltså är linje A y = 2x + 3

Linje B: Den har samma lutning som linje a, alltså y = 2x. Så tittar vi på var den skär igenom den vertikala mittpunkten så ser vi att c måste vara 1. Alltså är den y = 2x + 1

Linje C: Linje C ökar ett steg i Y-led för varje steg i X-led. Alltså är lutningen 1 → y = (1)x + c. Kikar vi vid X=0 ser vi att y där är 2. Alltså är linje C y = x + 2

Linje D: Linje D har samma lutning som linje C, och skär igenom origo. Alltså är linje D y = (1)x + 0, eller helt enkelt y=x.