Forumet - BEHÖVER HJÄLP NU!!!!

BEHÖVER HJÄLP NU!!!!

249 0 1
hej! kan ni snälla svara på dessa frågor så utförligt som möjligt!
  1. Förklara hur Mazlovs behovstrappa hänger ihop med ett lands inre/yttre förutsättnigar när det gäller möjligheten för människor att få sina behov uppnådda.
  2. Förklara de olika sätten att mäta välfärd (BNP/HDI/WISP) Motivera vilken modell du tycker mäter välfärd bäst.
  3. Hur kommer det sig att topplistorna för de olika sätten att mäta välfärd på skiljer sig åt?
  4. Vad är fattigdom? Kan man vara fattig på olika sätt? resonera kring olika aspekter.