Forumet - behöver hjälp om kemi: lättlöslga och svårlösliga salter

behöver hjälp om kemi: lättlöslga och svårlösliga salter

929 0 3
har ni aning om vad de okända ämne kan blir . Ni får infomation av mig. Snälla , hjäp mig lösa den här uppgiften.
[cry]

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Na+., Cl- ,Ag+ ,NO3- 
Cu(NO3)3 (aq) + AgCl(s) , Siverklorid ger fällning

Cu2+ ,Cl- , Ag+ ,NO3- 
Cu(NO3)3 (aq)+ AgCl(s) Siverklorid ger fällning

Fe3+,Cl- , Ag+ ,NO3- 
Fe(NO3) 3(aq) + AgCl(s) Siverklorid ger fällning

Na+, SO42 , Ba2+ , Cl- 
2NaCl(aq )+ BaSO4 (s) Bariumsulfid ger fällning

Cu2+,SO42 , Ba2+ , Cl- 
CuCl2 (aq) +BaSO4 (s) Bariumsulfid ger fällning

Fe2+ ,SO42,Ba2+ , Cl- 
FeSO4 (aq) + BaSO4 (s) Bariumsulfid ger fällning

Cu2+ ,Cl- ,Na+ ,OH- 
NaCl (aq) + Cu(OH)2 (s) Kopparhydroxid ger fällning

Cu2+,NO3-, Na+ ,OH- 
NaOH(aq) + Cu(OH)2 (s) Kopparhydroxid ger fällning

Cu2+,SO42 ,Na+ ,OH- 
Na2SO4 (aq) + Cu(OH)2 (s) Kopparhydroxid ger fällning

Fe3+,Cl- , Na+ ,OH- 
NaOH(aq) + Fe(OH) 3 Järnhydroxid ger fällning

Fe2+ ,SO42-, Na+ ,OH- 
Na2SO4 (aq) + Fe(OH) 2 (s) Järnhydroxid ger fällning

Fe2+,NO3-, Na+ ,OH- 
NaNO3 (aq) + Fe(OH) 2 (s) Kopparhydroxid ger fällning