Forumet - Beror globala uppvärmningen på koldioxidutsläppen

Beror globala uppvärmningen på koldioxidutsläppen

5375 1 19
Åter och åter får vi höra och lära oss i skolan att människan måste sluta konsumera, att om jorden stiger med en grad till kommer hälften av alla djur dö ut, oljan kommer ta slut och andra skräckscenarion. Att oljan tar slut har kanske inte så mycket med att jorden blir för varm men ändå.Men saken är, att när jag tänker efter. Kan vi ens vara säkra på att temperaturökningen sker på grund av våra utsläpp? Vi har haft istider, som sedan smält bort. Förut har det till och med vuxit vindruvor i Sverige. Kan det inte vara så att globala uppvärmningen egentligen är en helt naturlig reform?
Uppvärmningar samt nedfrysningar kommer och går i jordens historia det stämmer. Men den globala klimatförändring som sker nu skiljer sig från de tidigare. Ett nämnvärt exempel är att nu smälter polerna i en enorm takt, man kan t.ex. åka helt isfritt genom nordvästpassagen (något som varit omöjligt i hela mänsklighetens historia...) 

Och om folk klagar på flyktingströmmen nu skall de bara vänta på den enorma mängd klimatflyktingar som kommer att komma, i takt med att vattennivån ökar...

Men det spelar ingen roll, jorden kommer återhämta sig. Det är bara människorna och flertalet djur som dör ut Glad

Spana också in:

Detta är inte riktigt mitt område men är det så att någon annan har någon annan uppfattning så...

NEJ, den globala uppvärmningen beror INTE på koldioxidutsläpp eller kanske bättre uttryckt - även om INTE människan fanns på jorden så skulle vi ändå ha en global uppvärmning just nu.
Man kan också vända på påståendet och säga så här att koldioxidutsläppen har MINDRE påverkan på den globala uppvärmningen än vad ex all skogavverkning (regnskogsavverking) har på den globala uppvärmningen. Skogen "äter" (förbrukar) koldioxid och producerar syre. Men sågar vi ner mängder med skog så blir det istället ett överskott på koldioxid som i sin tur ger en ökad global uppvärmning.

Så det är egentligen inte koldioxidutsläppen som är den största boven även om den självklart även påverkar utan det är människans avverkning av koldioxidförbrukande skog.

episode: Åter och åter får vi höra och lära oss i skolan att människan måste sluta konsumera, att om jorden stiger med en grad till kommer hälften av alla djur dö ut, oljan kommer ta slut och andra skräckscenarion. Att oljan tar slut har kanske inte så mycket med att jorden blir för varm men ändå.Men saken är, att när jag tänker efter. Kan vi ens vara säkra på att temperaturökningen sker på grund av våra utsläpp? Vi har haft istider, som sedan smält bort. Förut har det till och med vuxit vindruvor i Sverige. Kan det inte vara så att globala uppvärmningen egentligen är en helt naturlig reform?
Både uppvärmning och nerkyllning är naturligt. Det vi som mäniskor gör är att vi påhastar uppvärmningen igenom att släppa ut mer koldioxid än jorden kan "förstöra" samt att vi använder upp de matrial som vi har då jorden inte kan producera nytt I den takt vi använder det.

"problemet" med tanken kring klimatförändring är inte att naturen ändrar sig, människan är extremt bra på att anpassa sig, problemet är att vår nuvarande livstil inte är hållbar I längden, vilket gör att om 50 år när oljan är slut så kan vi inte använda något då olja producerar majoriteten utav de vanligaste matrialen.
Nej vi kan inte vara säkra på att någon uppvärmning sker på grund av det men en något aktsam människa bör ändå vara skeptisk till att fylla vår atmosfär med främmande gaser, den är ganska jävla viktig för att saker skall kunna leva och så och fungerar pga den gynnsamma balansen mellan de gaser som redan finns där.
Även om vi inte kan peka på några direkta konsekvenser så har vi ingen aning om eventuell långsiktig problematik.
Den största faran är uppfödning av nötkreatur och skövling av regnskogen samt förstöringen i Världshaven. Inget nytt att människan förbrukar naturresurser fortare än  det återvinns. 
Det är vi som konsumenter som kan vända utvecklingen att inte köpa vissa produkter som direkt påverkar och förstör miljön. Människan är expert på att fucka ur balansen i naturens kretslopp,vi är som parasiter! Ledsen
Som låttexten i denna stämmer in så jävla bra! 


kul att många tror att lilla Sverige kan göra skillnad, liten skillnad går men elbilar är totalt värdelöst då kärnkraft är största elproduktionen, och enligt min naturlärare så är de värdelöst att öka strömsnvändningen istället för att köra bil med förbränningsmotor, kan dom få fram dendär miljövänliga bensinen så har vi gjort nåt stort men inte än

episode: Att oljan tar slut har kanske inte så mycket med att jorden blir för varm men ändå.Men saken är, att när jag tänker efter. Kan vi ens vara säkra på att temperaturökningen sker på grund av våra utsläpp? Vi har haft istider, som sedan smält bort. Förut har det till och med vuxit vindruvor i Sverige. Kan det inte vara så att globala uppvärmningen egentligen är en helt naturlig reform?


Ja. Jag ska visa en graf:

vostok-temp-vs-co2.gif

Detta är data från det sk. Vostokarkivet. Den röda kurvan visar medeltemperaturen och den blå koldioxidhalten i temperaturen, sedan 400,000 år tillbaka.

Mönstret är näst intill identiskt. Det finns ett otvetydigt samband mellan temperatur och koldioxidnivå. 

Och som vi ser så finns det också en naturlig cykel här. Vi kan tala om en istidscykel där temperaturen sjunker i taggiga hack över drygt 70,000 år för att sedan stiga upp till en högre nivå som varar i knappt 30,000 år. 

Koldioxidhalten faller ner på 180 miljondelar när den globala midvintern är som mest isande och når upp till 280, någon gång 300 när den långa sommaren stod i sin högsta blom. Men aldrig nådde den utanför dessa gränser, 180-300 ppm. Likaså har medeltemperaturen hållit sig inom ett spann på åtta grader.

Just nu är vi inne, som du kan se, i en sommarperiod. Temperaturen står i, vad som brukade vara, zenit. Och så sent som på medeltiden låg också koldioxidhalten på 180 ppm. 1840 hade den långsamt klättrat upp till 184 ppm. Därefter började det gå undan. Fram till 1970 så hade halten stigit med 50 ppm och sedan dess har den stigit ännu mer. Förra året passerade halten 400 ppm. Så hög har inte halten varit på flera miljoner år. Och det finns inga tecken på att tendensen är på väg att brytas.

Vi ser också en snabb och tydlig temperaturökning. Inte lika snabb som koldioxidökningen men den släpar efter. Allt tyder på att den kommer fortsätta. Men hur mycket, hur fort och med vilka konsekvenser är oerhört svårt att förutsäga p.g.a. att ekosystemet är ett kaotiskt system med otaliga ömsesidigt beroende variabler. 

Utsläppen av växthusgaser bidrar t.ex. även till produktionen av mycket höga halter av troposfäriskt ozon som fräter sönder växternas blad och bidrar således till en minskning av fotosyntesen (som omvandlar koldioxid till syre). Den naturliga nedbrytningen av kol av mikroorganismer intensifieras också p.g.a. temperaturökningen, vilket gör att allt mindre kol binds i marken.  Osv. 

Kan gå riktigt illa. 
Heilmann:

Ja. Jag ska visa en graf:

vostok-temp-vs-co2.gif

Detta är data från det sk. Vostokarkivet. Den röda kurvan visar medeltemperaturen och den blå koldioxidhalten i temperaturen, sedan 400,000 år tillbaka.

Mönstret är näst intill identiskt. Det finns ett otvetydigt samband mellan temperatur och koldioxidnivå. 

Och som vi ser så finns det också en naturlig cykel här. Vi kan tala om en istidscykel där temperaturen sjunker i taggiga hack över drygt 70,000 år för att sedan stiga upp till en högre nivå som varar i knappt 30,000 år. 

Koldioxidhalten faller ner på 180 miljondelar när den globala midvintern är som mest isande och når upp till 280, någon gång 300 när den långa sommaren stod i sin högsta blom. Men aldrig nådde den utanför dessa gränser, 180-300 ppm. Likaså har medeltemperaturen hållit sig inom ett spann på åtta grader.

Just nu är vi inne, som du kan se, i en sommarperiod. Temperaturen står i, vad som brukade vara, zenit. Och så sent som på medeltiden låg också koldioxidhalten på 180 ppm. 1840 hade den långsamt klättrat upp till 184 ppm. Därefter började det gå undan. Fram till 1970 så hade halten stigit med 50 ppm och sedan dess har den stigit ännu mer. Förra året passerade halten 400 ppm. Så hög har inte halten varit på flera miljoner år. Och det finns inga tecken på att tendensen är på väg att brytas.

Vi ser också en snabb och tydlig temperaturökning. Inte lika snabb som koldioxidökningen men den släpar efter. Allt tyder på att den kommer fortsätta. Men hur mycket, hur fort och med vilka konsekvenser är oerhört svårt att förutsäga p.g.a. att ekosystemet är ett kaotiskt system med otaliga ömsesidigt beroende variabler. 

Utsläppen av växthusgaser bidrar t.ex. även till produktionen av mycket höga halter av troposfäriskt ozon som fräter sönder växternas blad och bidrar således till en minskning av fotosyntesen (som omvandlar koldioxid till syre). Den naturliga nedbrytningen av kol av mikroorganismer intensifieras också p.g.a. temperaturökningen, vilket gör att allt mindre kol binds i marken.  Osv. 

Kan gå riktigt illa. Väldigt, väldigt bra. Det kanske stod någonstanns, var är grafen ifrån?

handendärnissen: kul att många tror att lilla Sverige kan göra skillnad, liten skillnad går men elbilar är totalt värdelöst då kärnkraft är största elproduktionen, och enligt min naturlärare så är de värdelöst att öka strömsnvändningen istället för att köra bil med förbränningsmotor, kan dom få fram dendär miljövänliga bensinen så har vi gjort nåt stort men inte än
Varför skulle elbilar vara värdelösa för att vi får en stor del av elektriciteten från kärnkraft? (plus att vi får lika mycket från vattenkraft)
Om man enbart tittar på växthusgaser är kärnkraft i princip helt ren.