Forumet - Big Bang-teorin = Övernaturlig teori! Big Bang-teorin mer Övernaturlig än de religiösas Gud!

Big Bang-teorin = Övernaturlig teori! Big Bang-teorin mer Övernaturlig än de religiösas Gud!

201 0 9
.
BIG BANG-TEORIN = PSEUDOVETENSKAP !!!

BIG BANG NEGLIGERAR LAGEN OM ORSAK OCH VERKAN !!!


http://blogg.aftonbladet.se/snilleblixten

[y]

BIG BANG-teorin är faktiskt en ÖVERNATURLIG teori, vilket många ateister inte ens har tänkt på:
Ateister anklagar de religiösa för att tro på det övernaturliga, när de uppenbarligen gör det själva... [bigsmile]

Ateister och religiösa sitter faktiskt i samma båt; uppenbarligen anser alla att universum måste ha ett övernaturligt ursprung!

Skillnaden mellan att tro på att det var allas vår gemensamma Skapare som skapade universum, och att tro på att den trollade fram sig själv ur tomma intet och sprängde sig själv i bitar likt en självmordsbombare, är att de religiösa mycket väl förstår att det måste finnas en ORSAK till universums tillblivelse, att den omöjligt kan ha ploppat fram av sig själv hokuspokus ur tomma intet...snacka om övernaturligt... [bigsmile]

Det måste av nödvändighet finnas en ursprunglig ORSAK, dvs Skapare av universum! Eftersom orsakskedjan logiskt inte kan fortsätta i all oändlighet, så måste det finnas en första Orsak/Skapare. Kausalitetslagen kräver en första Orsak till universums uppkomst, som logiskt måste stå utanför kausaliteten, dvs Gud, som är a-kausal, en extra-universell orsak med intra-universell verkan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_argument

[y]

Gaser har ingen självständig skapande kraft! På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller totalt informationslösa gaser (med eller utan gravitation) självständigt ha skapat universums mästerligt konstruerade himlakroppar!

Hur någon vid sina sinnens fulla bruk kan tro att ett gäng med STENDÖDA, informationsfria exploderande STENFLISOR skulle ha haft den kompetens och IQ som krävdes, för att konstruera, strukturera och koordinera fram vårt fantastiskt intelligenta universum, torde snarast boka tid på ett speciellt ställe... [bigsmile]

Smällar, kollisioner och explosioner kan endast resultera i KAOS och FÖRINTELSE, inte i den fantastiska ordning, harmoni och balans som råder i universum!

DET MEST OFATTABARA är att när en ateist ser en simpel FOTBOLL, så tar han för givet att den är designad och skapad av en person med någon form av intelligens, vilket ju stämmer. Även minsta lilla spindelväv för tankarna till en skapare, nämligen spindeln. Men när samma ateist ser ett satellitfoto av den fantastiska underbara komplexa skapelsen UNIVERSUM, så slår han plötsligt bakut och utbrister:

"Nej, nej, nej...det behövs ingen intelligent styrning för att skapa Jorden eller Solen inte...de har uppkommit helt av sig själva från några slumpvis roterande gasmoln..."

Snacka om SJUKT VRICKAT resonemang!!! [bigsmile]

[y]

BIG BANG-myten, KROSSAS HÄR punkt för punkt, med 15 vetenskapliga argument:

http://www.fragbite.com/?threadID=606642

Big Bang-teorin är alltså inget annat än en vansinnigt absurd ateistisk hokuspokus-teori, som vi tragiskt nog blivit hjärntvättade till att tro på ända sedan barnsben...

[y]

Må frid, lycka och Gudskärlek råda och äga er, önskar jag er alla av hela mitt hjärta, själens och Översjälens* boning (Guds lokaliserade immanenta aspekt, den Helige Anden, Samvetets röst)....Herren vare med er!

Aum, Om tat sat, Hare Krishna

Eder evigt tillgivne,
Dödsguden
som Fick en Snilleblixt [love]
.

Spana också in: