Forumet - Biologi hjälp! Inlämning imorgon!

Biologi hjälp! Inlämning imorgon!

761 0 8
Hej :)

Nu har jag lyckats igen! Jag skall lämna in två stycken biologi uppgifter imorgon och en utav dom verkade jättelätt så jag tänkte jag kunde göra den sen men nu när jag skulle göra den så kan det vara flera olika i varje "lucka"... Så nu ber jag om hjälp från någon kunnig, all hjälp uppskattas :)


Uppgiften:

DNA-molekylerna består av långa kedjor av -------. I DNA finns det fyra olika kvävebaser: adenin, guanin, cytosin och tymin. Principen för den genetiska koden är att ------- i tre nukleotider som följer efter varandra, en -------, avgör identiteten for en viss ------- i ett protein. En gen innehåller de tripletter som är nödvändiga för identiteten för att bilda ett bestämt -------. Överföring av information från DNA till ------- utanför kärnan sker med hjälp av -------. Medan DNA-molekylerna består av ------- nukleotidkedjor, har RNA-molekylerna ------- kedja. I RNA finns det också fyra olika -------. Tre av dessa (A, G, C) finns även i DNA. Den fjärde kvävebasen i RNA är uracil (U). Informationsöverföringen från DNA till RNA kallas -------. När en gen är aktiv, används den ena DNA-kedjan som mall för bildningen av -------. Detta sker på ett sådant sätt att baserna i mRNA är komplementära till baserna i DNA, genom att A, C, G och T i DNA ger U, G, C och A i RNA. I mRNA kallas en serie av tre kvävebaser som styrs av en triplett i DNA för en -------. mRNA transporteras genom ------- i kärnmembranet och vinds till ------- i cytoplasman. Här används mRNA som mall för sammankopplingen av ------- till proteiner. Denna process kallas -------. De fria aminosyrorna i cytosolen trnsporteras till ribosomerna bundna till -------. Varje aminosyra har sin speciella tRNA-molekyl, som bindstill den rätta ------- i mRNA. Bindningen är specifik, eftersom en trio av baser, som kallas en -------, på tRNA:s spets är komplementära till baserna i kodonen.

Ord som ska in: aminosyra, aminosyror, antikodon, budbärar-RNA(mRNA), en, kodon, kodonen, mRNA, kvävebaserna, kvävebaser, nukleotider, transport-RNA(tRNA), porerna, protein, ribosomerna, ribosomer, två, transkription, translation, triplett.
Bakric:

Ba' å checka wikipedia.
Källan till framgång vettu [wink]


Det har jag gjort/gör... Men är väldigt förvirrad... Snälla hjälp :)

Ensamvargen:

Pro-tip: Läs din lärobok.

Den här uppgiften tar typ 5 minuter.


Vi har faktiskt ingen lärobok, vi har bara ett litet häfte som jag inte riktigt begriper mig på... Jag vet att det tar 5min för folk som antingen är bra på biologi, eller fattar allting som förklaras i häftet eller på internet, det gör inte jag. Jag har redan kommit en bit på vägen men skulle du snälla kunna hjälpa mig? :)

Spana också in:

g4ban:

Jag har redan kommit en bit på vägen men skulle du snälla kunna hjälpa mig? :)


Fast det är inte jag som ska lära mig det här, det är du, och om jag gör det, vad har du lärt dig då?

Du har säkert hört det förr, men det hjälper inte om jag bara säger dom rätta svaren till dig.

Öppna flikar med varje wikipedia artikel och läs igenom det som är relevant, då kommer du få en bra bild av var i texten orden passar in.

T.ex.

http://wiki.du.se/index.php?title=Subjects/Medical_Science/Kurser/Medicinsk_bask...

"Den andra funktionen är s.k. antikodon. Antikodon är en trio av nukleotider som binder rätt tRNA till rätt kodon i en mRNA-molekyl"

Genom att se informationen du har här kan du kanske se att det i slutet av din text står trio av nukleotider, kanske är en ledtråd till att antikodon ska stå där?

För att vara ärlig kan jag inte mycket biologi alls.
g4ban:

DNA-molekylerna består av långa kedjor av -------.


Ensamvargen:

nukleotider,


g4ban:

rincipen för den genetiska koden är att ------- i tre nukleotider som följer efter varandra


g4ban:

kvävebaserna


g4ban:

nukleotider som följer efter varandra, en -------


g4ban:

aminosyra,


osv. HUR SVÅRT KAN DET VARA NÄR DU TILL OCH MED HAR ALLA ORDEN TILL HJÄLP?!!! ÅH VAD ARG JAG BLIR.