Forumet - Björn Söder: Judar och samer är inte svenskar

Björn Söder: Judar och samer är inte svenskar

9131 0 191
Kan man verkligen fortfarande påstå att SD inte är rasistiska när deras politiker gång på gång fäller rasistiska kommentarer?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20021319.ab

Spana också in:


Razor: Jag är inte så säker på att det de lyfter fram i sin politik kan stämplas som rasistiskt.
Björn Söder talar direkt från principprogrammet: "Demokrati betyder folkstyre och vår uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati. "

Ett land - ett folk.

Nachac: Björn Söder talar direkt från principprogrammet: "Demokrati betyder folkstyre och vår uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati. "Ett land - ett folk.
Hm, undrar hur N.W. ska ducka för denna uppenbara värdering.

Razor: Hm, undrar hur N.W. ska ducka för denna uppenbara värdering
Han kommer rida paragrafer, precis som vanligt. Problemet med SDare och dylikt pack är att de tror de är fria ifall de kommer undan en stämpel utifrån en teknikalitet, utan förståelsen att det inte är ordet andra vänder sig emot, utan fenomenet och principen.
Först måste man ha klart för sig att det finns nationella minoritetsgrupper i Sverige vars hela funktion är att belysa att de inte är en del av den svenska nationen, men för delen förfarande är svenska medborgare. Detta för att garantera att de nationella minoritetsgrupperna inte behöver uppgå i den svensk nationen för att behålla sin säregna kultur, språk, tradition och så vidare. Några av de nationella minoritetsgrupperna i Sverige är den samiska, judiska och romska nationen. Människor som tillhör dessa nationella minoritetsgrupper brukar sällan se sig som en del av den svenska nationen. Det finns exempelvis massvis med samer som inte ser sig som svenska utan som just samer. 

Detta är alltså sedan citatet som journalisterna bygger Björn Söders åsikt att "judar inte är svenskar" på:

"– Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid."

Björn Söder säger två saker i detta uttalande:
1. Det finns svenskar med judiskt ursprung som lämnat sin judiska identitet.
2. Det finns judar och samer med svenskt medborgarskap som inte har svensk identitet, vilket inte behöver vara ett problem.

Björn Söder säger aldrig att judar och samer inte kan vara svenska. Att han skulle ha sagt detta är nog en av de värsta omskrivningarna jag sett från svensk media. Saker som är otydliga i intervjun är ifall Björn Söder anser att man som jude eller same måste lämna sin nationella minoritetsidentitet för att bli svensk. Alltså ifall han anser att man måste sluta identifiera sig med den judiska eller samiska nationen för att kunna uppgå i den svenska. 

Att denna tydlighet inte finns är dåligt men faktum kvarstår; Björn Söder har aldrig sagt att man som jude eller same inte kan vara svensk.
"Kan man inte vara både jude och svensk, samtidigt?
– Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.
Komikern Soran Ismail brukar säga att han är 100 procent svensk och 100 procent kurd. Kan man inte vara det?
– Jag tror inte att man kan det, att tillhöra två nationer på det sättet. Däremot kan ju kurder vara svenska medborgare. Problemet är om det blir för många i Sverige som tillhör andra nationer."

Det han säger är inte direkt kopplat till ras och nämner eller implicerar inte tvivel kring nationell tillhörighet pga etnicitet. Snarare verkar tvivlet ligga i det kulturella och huruvida en person kan ha två olika kulturella identiteter och ändå vara 100% av de båda två. Söder verkar tycka att det bara går att ha en kulturell identitet, och har man fler en än - exempelvis både svensk och kurd - kommer den ena identiteten behöva lida pga den andre. Han menar alltså att det är antingen eller - inget mellanting och ingen dubbelhet. Jag har svårt att koppla detta specifika uttalande till rasism, men däremot har han en ganska exkluderande syn på svenskhet och kulturidentitet. 

Är SD-politiker rasister? Nja. Jag tror inte det. Inte alla. Jag tror att SD:s grundvärderingar får lite olika spinn beroende på vilken SD-politiker du frågar. Jag tror absolut att det finns invandrar- och främlingsfientliga SD:are och politiker, men samtidigt tror jag att det också finns de som "helt enkelt" bara är har en väldigt exkluderande syn på svenskhet. Samt de som som har gjort en omvärldsanalys där mångkulturalism är misslyckat. Dessa tillsammans skapar SD i mångt och mycket: Människor kan ej identifiera sig med alla kulturer-->segregation-->ruinerat samhälle. Därför vill de ha en homogen kultur som alla tillhör, för att detta skulle leda till samhörighet och gemensam identifikation-->mindre utanförskap-->ett fungerande samhälle. 

Det jag undrar är dock hur de har tänkt hantera alla övriga faktorer som gör att människor känner sätts i utanförskap som också bidrar till segregationen. Det verkar som att de tror att problemet löser sig bara för att alla skulle se på läsa Astrid Lindgrens sagor och ha sylta på julbordet (dvs ha en uteslutande "svensk" identitet). Jag har inte sett, hört eller läst något om hur SD planerar att motarbeta dessa andra väldigt viktiga och relevanta utanförskapsfaktorer. N.W: Att denna tydlighet inte finns är dåligt men faktum kvarstår; Björn Söder har aldrig sagt att man som jude eller same inte kan vara svensk.
Kolla på frågan under jude-frågan. Den som handlar om att Soran Ismail känner sig som 100% kurd och 100% svensk:

Komikern Soran Ismail brukar säga att han är 100 procent svensk och 100 procent kurd. Kan man inte vara det?
– Jag tror inte att man kan det, att tillhöra två nationer på det sättet. Däremot kan ju kurder vara svenska medborgare. Problemet är om det blir för många i Sverige som tillhör andra nationer.

Det är konstigt hur media valt att fokusera på jude-grejen när kurd-svensk-frågan i intervjun var mycket tydligare. 

N.W: Björn Söder säger två saker i detta uttalande:1. Det finns svenskar med judiskt ursprung som lämnat sin judiska identitet.2. Det finns judar och samer med svenskt medborgarskap som inte har svensk identitet, vilket inte behöver vara ett problem.
1) Vad är en jude och en same som har lämnat sin judiska respektive samiska identitet? De är ju inte judar och samer längre.

2) Om det inte är ett problem att ha judisk identitet och vara svensk medborgare, varför nämns något sådant alls?

3) Varför måste man lämna sin judiska eller samiska identitet för att ha en svensk? Varför kan man inte ha båda?

Chibibbi: Det han säger är inte direkt kopplat till ras och nämner eller implicerar inte tvivel kring nationell tillhörighet pga etnicitet. Snarare verkar tvivlet ligga i det kulturella och huruvida en person kan ha två olika kulturella identiteter och ändå vara 100% av de båda två. Söder verkar tycka att det bara går att ha en kulturell identitet, och har man fler en än - exempelvis både svensk och kurd - kommer den ena identiteten behöva lida pga den andre. Han menar alltså att det är antingen eller - inget mellanting och ingen dubbelhet. Jag har svårt att koppla detta specifika uttalande till rasism, men däremot har han en ganska exkluderande syn på svenskhet och kulturidentitet.
SD har aldrig sagt att man inte kan vara jude, same eller för den delen muslim samtidigt som man är svensk. Detta är inte heller något som Björn Söder säger i den något otydliga intervjun. Vilket alltså gör alla anklagelser mot Söder och SD att de inte anser att judar kan vara svenska, fullständigt ogrundade. 

Det SD däremot tycker är att man som svensk bör ha en övervägande svensk identitet. Ser man sig i första hand som muslim, jude eller för den delen kurd framför svensk anser inte SD att man är svensk. Det kan tycka vad man vill om, men det har fortfarande ingenting med ens genetik att göra och det betyder fortfarande inte att man inte kan vara muslim och jude samtidigt som man är svensk.

Razor: 1) Vad är en jude och en same som har lämnat sin judiska respektive samiska identitet? De är ju inte judar och samer längre.

2) Om det inte är ett problem att ha judisk identitet och vara svensk medborgare, varför nämns något sådant alls?

3) Varför måste man lämna sin judiska eller samiska identitet för att ha en svensk? Varför kan man inte ha båda?
Du får precisera dig lite, vems åsikter är det du efterfrågar? Mina, SDs eller vad jag tror att Söder menar?

Chibibbi: Är SD-politiker rasister? Nja. Jag tror inte det. Inte alla. Jag tror att SD:s grundvärderingar får lite olika spinn beroende på vilken SD-politiker du frågar. Jag tror absolut att det finns invandrar- och främlingsfientliga SD:are och politiker
Vad tycker du om detta uttalande då? http://interasistmen.se/wp-content/uploads/2012/10/249576_10151049643517477_1291347395_n.jpg

Bara "invandrarfientligt" mot romer?