Forumet - Björnlund in action - Kör över skolverket och låter kristendomen behålla särställning

Björnlund in action - Kör över skolverket och låter kristendomen behålla särställning

1630 0 41
Hörde om denna nyheten på Texttv för ett par dagar sedan, och lyssnade precis på när Björklund själv mot Wetterstrand kommenterade händelsen i Aktuellt (?)

Kort så innebar det att skolverket ville tona ner kristendomens roll i religionsundervisningen för att göra undervisningen mer "jämställd". Man skulle ägna lika mycket tid åt alla våra fem världsreligioner.

I Detta så föll sig inte Jan Björklund (fp) och han körde över deras plan för att låta Kristendomen behålla sin särställning gentemot dom andra religionerna i skolan.

Nedan följer en mängd länkar för den som är intresserad att fördjupa sig i ämnet.

Vad tycker ni om Björklunds agerande?
Bra eller Dåligt?

Express​en

Björklund kör över skolverket

Jan Björklund kör över skolverket - och kräver att kristendomen ska ha en särställning i skolan:
- Det handlar inte om att den kristna religionen är bättre än någon annan, säger utbildningsministern till SvD.


​Politiskt inkorrekt

Fortsatt särställning för kristendomen i skolan

Ett av de första besluten av den nytillträdda regeringen med utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen blir att bibehålla särställningen för kristendomen i grundskolans religionsundervisning, vilket går stick i stäv med vad Skolverket vill.

D​agens Nyheter

Kristendomen ska dominera i skolan

Skolverket ville att alla religioner skulle bli mer jämställda i religionsundervisningen. Men det tycker inte regeringen, som kör över Skolverket och slår fast att kristendomen ska behålla sin särställning

Aftonbladet

Regeringen kör över Skolverket

Jesus är viktigare än Allah. Och Jan Björklund är den som bestämmer. Därför blir det mycket kristendom för eleverna i skolan.
Ska man ha religionsundervisning överhuvudtaget ska den undervisa om religionens historia, samhällsfunktion och se kritiskt på den. Tycker dock snarare att religionsundervisningen bör läggas ner helt och ersättas med "filosofi och livsåskådning" eller något dylikt, de historiska aspekterna bör tas på historielektioner istället. Religion är trots allt en rest från ett gammalt samhälle och bör behandlas som sådant.

Spana också in:

Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker. Min första tanke är att det är förjävligt. Men Kristendom (Framförallt protestantismen) och Islam är de religioner som påverkar oss i Sverige mest. Det finns faktiskt väldigt många troende etniska svenskar (protestantismen) och en stor minoritet av muslimska invandrare. Även USA påverkar Sverige väldigt mycket och där har kristendomen en stark särställning.

Det är viktigt att lära sig om religioner då de påverkar kulturen mycket. De viktigaste är kanske inte att lära sig hur man ber osv, men vad som betraktas som heligt, hur man ska uppträda etc är faktiskt väldigt viktigt.

Det är inte helt orimligt att kristendomen och islam har viss särställning då Sverige i högre grad påverkas av dessa religioner än av de andra stora religionerna.

Man måste givetvis som alltid också lära sig att se kritiskt på religionerna och inte låtsas som att det är fel att kritisera dem.

Jag tror inte att det är av dessa anledningar som björklund vill ge kristendomen fler timmar utan han tror väl att han kan fiska sdröster till nästa val...Men det finns ändå vissa fördelar...

Rödingajävel:

Religion är trots allt en rest från ett gammalt samhälle och bör behandlas som sådant.


Religionen borde vara en rest från att förgånget samhälle* Religionen har alltjämt en starkställning i världen.
krautpop:

– I Sverige är det en liten minoritet som anser sig vara ickekristna och tillhöra andra religioner.


Men vad fan. Varför har vi en skolminister som har missat att det finns studier som utnämner oss till det minst religiösa landet i världen? Även de studier som anser att andra länder är mindre religiösa konstaterar att vi överlag är påfallande icke-troende.

Rödingajävel:

Religion är trots allt en rest från ett gammalt samhälle och bör behandlas som sådant.


I Sverige, kanske. Religion är knappast något ovanligt förekommande globalt, och det känns ganska tramsigt att be skolan behandla den annat än objektivt.
Tycker Mattias Hamberg skriver bra om detta.

Tar några citat för att sammanfatta min åsikt:

"Min syn på religionsämnet är att det är ett ämne där tvivlet ska få råda. Det är i religionsämnet man ska få sin världsbild ifrågasatt, vriden på och prövad från alla håll och kanter."

"Samtidigt som jag tycker att det är sjukt att en religion ska få företräde framför andra religioner så tycker jag det är bra att skolor inte bara kan snöa in sig på en religion (så vida skolan inte är en kristen skola. Fär ät detta fortfarande möjligt). För är det något som religionsämnet bör arbeta med på sikt så är det att befria barnen från föräldrarnas religiösa inflytande och berätta för dem att det finns andra sätt att se på världen."
Rödingajävel:

Ska man ha religionsundervisning överhuvudtaget ska den undervisa om religionens historia, samhällsfunktion och se kritiskt på den. Tycker dock snarare att religionsundervisningen bör läggas ner helt och ersättas med "filosofi och livsåskådning" eller något dylikt, de historiska aspekterna bör tas på historielektioner istället.


Instämmer.
internet:

på att vi har religion i skolan över huvud taget?


Nej, på att kristendomen prioriteras över de andra. För mig känns det som att skolan tappar sin objektiva ställning till religion då. Samtidigt kan man ju inte heller jämställa antalet undervisningstimmar efter alla religioner.
xsaosinx:

Nej, på att kristendomen prioriteras över de andra. För mig känns det som att skolan tappar sin objektiva ställning till religion då. Samtidigt kan man ju inte heller jämställa antalet undervisningstimmar efter alla religioner.


Kristendomen har till stor del format vårt västerländska kulturarv och våra samhällsvärderingar. Islam är helt oförenligt med våra västerländska värderingar och ska därmed betraktas som orelevant och begränsas till samma nivå som de övriga religionerna.