Forumet - Borg utlovar 100 miljarder sek till EU's krispaket

Borg utlovar 100 miljarder sek till EU's krispaket

101 0 2
Nyligen har Borg uttalat sig om att Sverige står berett med att bistå med drygt 11 miljarder euro (100 miljarder svenska kronor) av skattebetalarnas pengar till IMF och den stundande eurokrisen. Problemet är bara det att Sverige inte ens är med i valutasamarbetet EMU av det enkelt förklarade skälet att en majoritet av vår befolkning sedan tidigare röstat ner förslaget om att gå med i den. Många menar att det är väldigt konstigt att vi ska bistå till en union vi inte ens är delaktiga. Finansministern betonar dock att det här är av vikt för att kunna säkra den ekonomiska stabiliteten i Europa som annars indirekt skulle drabba Sverige vid en eventuell upplösning.

Men innan planen kan skrida till verket så måste den först godkännas i riksdagen. Är det upp till oppositionen nu må tro att gå med folkviljan?

Hur förhåller sig folket på forumet i denna fråga. Ska Sverige vara med och bidra eller inte?

​http://svt.se/2.22620/1.2652038/sverige_berett_stalla_upp_med_100_miljarder_till_imf

Sverige berett ställa upp med 100 miljarder till IMF

Sverige är berett att ställa upp med upp till 100 miljarder kronor i lån till den Internationella valutafonden IMF för att fonden ska kunna hjälpa krisande euroländer. Det sade finansminister Anders Borg i kväll efter en telefonskonferens med övriga finanminsitrar inom EU.

Sveriges insats beror dock på hur andra icke-euroländer ställer sig. Om andra länder bidrar med för lite kommer även Sveriges insats att minskas. Hittills har intresset varit svalt från övriga världen. Förutom Sverige lovar Tjeckien, Danmark och Polen att ställa upp med lån.

h​ttp://www.svd.se/naringsliv/loften-om-pengar-till-eurokrisfonden_6718305.svd

Löften om pengar till eurokrisfonden

EU-länderna arbetar febrilt för att få klart sitt eurokrispaket. I kväll pågick förhandlingar om mer pengar till IMF. Sverige är ett av fyra länder utanför eurozonen som lovade att bidra.

På toppmötet den 9 december i Bryssel gav EU-ledarna sig själva en tio dagars frist för att få ihop 200 miljarder euro till den räddningsfond som ska upprättas i Internationella valutafondens (IMF) regi. När fristen gick mot sitt slut hade EU:s finansministrar på måndagskvällen en telefonkonferens för att diskutera sina bidrag och vilka villkor som ska gälla. IMF-fonden ska byggas vid sidan av euroländernas egen permanenta räddningsfond.