Aviseringar
Rensa alla

bra sida


Lounge
Ämnesstartare

http://www.hjarnkoll.se/

"Om Hjärnkoll

Pratar vi öppet om psykisk ohälsa så får vi en större acceptans och därmed ett friskare samhälle. Det är vad vi menar med temat för kampanjen Hjärnkoll - ”För ett psykiskt friskare Sverige”.

Kunskapsspridning och förändring av allmänhetens negativa attityder och beteenden är en viktig insats för att människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning ska kunna återhämta sig och/eller hitta strategier för att kunna hantera sitt liv.

Det finns en stor samstämmighet kring att diskriminering av personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar är omfattande. Diskrimineringen påverkar i stort sett livets alla områden. Dessutom visar forskning att den självupplevda psykiska ohälsan ökar i samhället.

Negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning skapar många hinder. Skam- och skuldkänslor hämmar både den med psykisk ohälsa och människorna runt omkring.

Många blundar inför problemen och väntar för länge med att söka hjälp. Hindren växer sig lätt allt högre och människor riskerar att förlora sina jobb, vänner och familj. På så sätt blir vi sjukare i Sverige. Helt i onödan."


   
Citera

mh de gör reklam för den typ hela tiden på radion : e


   
SvaraCitera
Lounge
Ämnesstartare

Nintendos BFF:

mh de gör reklam för den typ hela tiden på radion : e

hörde d me

e bra


   
SvaraCitera


   
SvaraCitera