Forumet - Brottsbekämpning

Brottsbekämpning

212 0 1
För att motverka kriminaliteten så behöver vi ett helt nytt sätt att se på polisverksamhet och brottsbekämpning. Jag tror att det är helt fel väg att gå att som nu i allt växande grad betrakta brottsbekämpning som ett "krig mot brottsligheten".

Här är några idéer om hur man skulle kunna göra istället.Polisen bör i mycket större utsträckning vara lokalt förankrad och ställd under demokratisk insyn och kontroll.
Vi måste sträva efter en polis som är integrerad i lokalsamhället och som står till dess tjänst istället för en polis som upplevs som en främmande makt, ja ofta rent av som ett hot. Polisen bör därför hålla en låg profil, allt militaristiskt tänkande måste ut.

Nyckeln till en effektiv brottsbekämpning är att allmänheten vill samarbeta med polisen. En framgångsrik polis bör agera mot individer som begått ett brott och inte mot mer mindre diffust definierade "gäng". Alltså individuellt riktade insatser istället för generaliserade. I dag går polisens verksamhet ofta ut över anhöriga till den kriminella individen, hela dennes umgängeskrets utvecklar en stark fientlighet mot polismyndigheten.

Polisen måste lita på att lokalsamhället förser dem med specifik information om brottslingar och inte använda sig av integritetskränkande metoder som ex. buggning, infiltratörer eller profilering annat än under ytterst särskilda omständigheter.

Polisen bör i minimal utsträckning arbeta proaktivt och försöka gissa sig till vem eller vilka som kommer att begå ett brott, när eller hur. Polisen bör istället agera strikt reaktivt mot brott som redan begåtts.

Fängelset bör i stort avvecklas och endast användas för brottslingar som utgör ett allvarligt hot mot allmänheten. Detta eftersom fängelsestraff bidrar till att marginalisera kriminella när syftet borde vara precis tvärt om. Fängelsestraff är också ett avskräckande straff, men inte så mycket för brottsling innan de begår ett brott (de flesta brott är inte rationella) utan för brottslingar och deras vänner, bekanta, anhöriga osv. efter att brottet begås. Om t.ex. min kompis har rånat en person och riskerar fängelse om han åker dit så vill jag delge polisen någon information. Därför är alternativa påföljder som t.ex. samhällstjänst att föredra, de upplevs inte som lika hårda och de bidrar inte till att marginalisera brottslingar utan tvärt om till att återföra dem i samhället.

Polisens huvudsyfte ska inte vara att upprätthålla någon "allmän ordning" utan att ingripa vid kriminalitet.


Tankar? Invändningar?

Bra idéer?

Spana också in:

I stort håller jag med dig. Hade velat se ett polissystem som var uppbyggt likt värnplikt, så att alla medborgare fick en bra juridisk utbildning och så att polisen blev både mer lokalt och mer demokratiskt förankrad.

En sak dock:

Spartakus:

Polisen bör i minimal utsträckning arbeta proaktivt och försöka gissa sig till vem eller vilka som kommer att begå ett brott, när eller hur. Polisen bör istället agera strikt reaktivt mot brott som redan begåtts.


Hur menar du här? Jag vill att polisen ska arbeta förebyggande på ett socialt och icke-våldsamt sätt, så att man bygger upp ett förtroende för rättsstaten (om vi förutsätter ett samhälle där rättsstaten fungerar). Givetvis kan man dela upp det så att andra sysslar med det förebyggande och polisen bara arbetar reaktivt, kan se fördelar med både att dela upp det och att ha samma.