Forumet - Brottsförebyggande Rådet: Tjugo grova sexualbrott i timmen

Brottsförebyggande Rådet: Tjugo grova sexualbrott i timmen

1787 10 13
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sexualbrotten-pa-hog-niva_4092875.svd

"Sexualbrott är ett brett begrepp, som spänner över allt från blottning till våldtäkt. Genom följdfrågor försöker NTU klarlägga brottens art. Svaren visar att 47 procent av sexualbrotten i NTU skulle kunna klassas som försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt. Det motsvarar 201 000 våldtäkter och våldtäktsförsök förra året. Det är drygt 550 om dagen. Tjugo i timmen."

Är denna definition rimligt? Trivialiseras sexualbrott? Är förövarna egentligen buspojkar?

Märk väl att detta är en plusmodererad tråd.
Senast ändrad 12 Nov 2014, 14:17 av Exner
Sverige försöker göra allt efter bästa förmåga att devalvera sexualbrottsligheten ser jag. Snart ska vi bli världsbäst i icke-faktiska brottsutfall och sverige ska föras upp som okrönt med ett rykte om sig att ha ett rättssäkert läge i linje med de värsta u-länderna trots att ingenting egentligen händer.
Att den juridiska definitionen av sexualbrott täcker in hela spektrumet av ofredanden är bra. Genom att täcka in spektrumet innebär det en markering om rättsväsendets nolltolerans mot sexuella kränkningar. Det innebär att vi tar det obehaget på allvar. Däremot är det viktigt att hänsyn till gradfrågan och att konsekvenserna av att begå ett brott står i relation till hur allvarligt brottet anses vara. Att se snatteri och mord som jämlika brott, kan anses vara att trivialisera vad det innebär att mörda andra. På samma sätt kan det finnas en poäng i att skilja mellan våldtäkt och exempelvis blottning. Vi bör respektera och visa medkänsla och förståelse för att även ett offer för blottning kan må dåligt och känna sig kränkt och illa till mods, samtidigt som vi tar hänsyn till att våldtäkt generellt upplevs och värderas som än värre. Där får man dock se till individuella skillnader och försöka stötta oavsett hur bra eller dåligt någon känner inför att ha blivit utsatt för ett sexualbrott. 

Sexuellt våld bör aldrig reduceras till "pojkstreck", för det är att säga att sexualbrott lite okej. "Äsch, de är ju bara så som pojkar brukar vara". Att råka vara en pojke är inget frikort för att utöva våld, i min mening. Samma sak gäller givetvis flickor, men där är traditionen inte lika stark. 

Slutligen vill jag säga att det här är en komplicerad fråga; våldtäktsutsatta personer reagerar inte alltid som vi kan förvänta oss. Pga av väldigt traditionell och kristen sexualsyn har det många gånger ansetts vara lite fulare, lite äckligare att våldtas än att, låt oss säga, misshandlas. Kvinnor och män tappar sin ära och värde när detta sker. De anses bli smutsiga. Utifrån denna syn är det inte underligt ifall många offer mår väldigt dåligt. Däremot finns det offer som reagerar annorlunda och inte upplever samma dramatiska tyngd - detta kan bero på en annan sexualsyn där sexualbrott därför värderas annorlunda. Det påverkar deras inställning till att ha blivit utsatta. Dessa människor måste vi också stötta. Det är lätt att ifrågasätta deras inställning och tycka att de borde må sämre, men att göra så vore att tvinga människor att må dåligt för något de egentligen inte borde känna någon skuld inför. 

Spana också in: