Forumet - Brukar du ägna dig åt filosofiska funderingar?

Brukar du ägna dig åt filosofiska funderingar?

2057 1 13

Spana också in:

Amatören:

Ja (Du röstade på detta alternativ)


Javisst! Under i princip all min vakna tid, haha. Går inte att undvika. Det finns så mycket människan inte har svar på. Känns nästan som en skyldighet att försöka knäcka eller vidareutveckla gåtorna för att bidra med något till världen; att komma framåt och hela tiden vidga vår kunskap.

Är svårt att specificera bara några enkla frågor som jag håller mig till, då jag anser att alla frågor är viktiga att ta sig ann för att kunna få en helhet. En helhet behövs för att det endast(?) är den som kan förklara sammanhanget mellan allt. Inget sammanhang = ingen full förståelse.

När jag var yngre var det nog epistemologi som var "the thing", och jag ägnade mig mycket åt att fundera kring konceptet 'sanning'. Vad är sanning? Vad är sant? Hur vet man om något är sant? Vad är kunskap? etc, etc. Det är fortfarande något jag håller på med.

Sedan har vi värdeteori som jag kommit in väldigt mycket på, speciellt det senaste året, tack vare min vänskap med kastanj. Också mycket för att värden verkar dominera hos människor beslutsfattande, åsikter och värderingar mer än information. Sedan har vi naturligtvis språk-filosofi.

En av de grundläggande hörnstenarna man bör ta sig ann, även som "vanlig" svensson. Att veta varför något betyder si och inte så och varför, är viktigt, annars tror jag inte man verkligen känner sitt språk. Men att förstå vad orden man uttalar innebär är ett måste för att få en korrekt bild av vad orden försöker beskriva; budskapet, dvs.

Något jag frågat mig själv var om man skulle börja med kunskapsteori eller språk-filosofi. Jag måste ha någon definition på kunskap, för att kunna veta vad jag bör ta till mig. Sedan behöver jag så klart veta vad alla verk om ämnet faktiskt försöker berätta, och för det behöver jag språk-filosofins vägledande.

Annat är det jag nämnt ovan har jag väl funderat mycket kring människans existens, min egen existens, identitet, vad som är verkligt och kanske mer sådana allmänna frågor som jag tror alla funderar på någon gång. Svårt att rama in alla i något särskild kategori.
Amatören:

Ja (Du röstade på detta alternativ)


Gillar att förstå saker på nya sätt, och bättre.

Intresserad av etik. Vad är ett gott liv? Hur bör man vara mot andra människor?

Och på ett större plan politik. Vilket samhälle främjar ett gott liv för sina medlemmar?

Sen massa ontologiska frågor kopplade till vetenskaper jag är intresserad av. Samhällets natur? Människans natur? Psykets natur? Struktur/Aktör? Natur/Kultur? Orsak/Verkan?