Forumet - Byta betygsystem?

Byta betygsystem?

194 0 29
ja, gymnasiereformen togs i bruk för ettorna förra hösten, eller om det är för de som börjar i höst. tror det är från A-D som godkända betyg, och F om det du blir underkänd.
Känns som att det är mycket bättre och rättvisare än IG-MVG, hade velat ha fler steg...

Men går du redan på gymnasiet med IG-MVG-systemet kommer du ej att påverkas av reformen

Spana också in:

med tanke på att betyg över g-nivå i praktiken sätts rätt jävla godtyckligt så skulle det inte bli mer rättvist med flera betygssteg, bara mer godtyckligt och långt mer förvirrande.

jag menar, läs ​betygskriterierna för, säg, samhällskunskap b. det går säkert att bilda sig en uppfattning om vad man måste prestera för att uppnå, säg, ett vg, men bara i relation till ett visst kursupplägg i en viss klass, och med en viss lärare. och då är det ändå bara "rättvist" i relation till de andra personerna i din klass, det tappar helt poängen när du ska konkurrera till, säg, högskoleutbildningar, med tanke på att den stora majoriteten inte läste samma kurs, vid samma tillfälle och med samma lärare som du gjorde. Och ens om de gjorde det så är betygsättningen, ärligt talat, rätt godtycklig.
mediakatt:

Varför


Tycker att betygen ska visa hur bra du klarat av dina studier, om inte annat för att kunna avgöra hur bra du klarar av framtida högskolestudier.
Att skillnaden blir något tydligare i ett system med 4-5 steg än i ett med 3 steg säger väl sig självt?

Är dock väl medveten om att gymnasiebetygen inte behöver säga så mycket om hur kvalificerad du är till högskolan längre fram i livet. Det är därför det finns högskoleprov och brukade/borde finnas goda möjligheter att plugga upp betyg efter gymnasiet.

Jag har ännu inte kommit på nåt bättre sätt att avgöra vilka som är kvalificerade nog att komma in på utbildningar med ett begränsat antal platser.
Dold text: Inträdesprov kanske iofs
Arlo:

Tycker att betygen ska visa hur bra du klarat av dina studier, om inte annat för att kunna avgöra hur bra du klarar av framtida högskolestudier.
Att skillnaden blir något tydligare i ett system med 4-5 steg än i ett med 3 steg säger väl sig självt?


bara om otydligheten beror på brist på betygssteg, det har potentiellt motsatt effekt om den beror på subjektiva bedömningar av lärare som skiljer sig från utbildning till utbildning och skola till skola.
Arlo:

Tycker att betygen ska visa hur bra du klarat av dina studier, om inte annat för att kunna avgöra hur bra du klarar av framtida högskolestudier.


Varför skulle betyg visa hur väl någon klarar av framtida högskolestudier? Ett VG eller ett MVG kräver inte mer kunskap om kursen än ett G gör, det kräver att man kan formulera sig på ett sätt som överensstämmer med betygskriterierna för VG och MVG. Det har mycket lite med enskilda kurser att göra.

Jag tycker att betygen ska visa om du har uppnåt kursmålen i en kurs eller inte.

Arlo:

Jag har ännu inte kommit på nåt bättre sätt att avgöra vilka som är kvalificerade nog att komma in på utbildningar med ett begränsat antal platser.


Högskoleprov, intagningsprov, intervjuer.
Leijonsparf:

bedömningar av lärare


sant. Tycker att detta verkar vara ett väldigt stort problem, Dold text: även om det kanske inte framgått av mina tidigare inlägg. Å andra sidan kommer alltid finnas svin till lärare med orättvisa bedömningar, oavsett betygssystem. (har redan erkänt mig besegrad i debatten, så kan ju säga att detta kanske är ytterligare argument för intagningsprov)

men tycker dock fortfarande om betyg. Blir glad när dom är bra iaf
Arlo:

Å andra sidan kommer alltid finnas svin till lärare med orättvisa bedömningar, oavsett betygssystem. (har redan erkänt mig besegrad i debatten, så kan ju säga att detta kanske är ytterligare argument för intagningsprov)


inte oavsett betygssystem, riktigt. eller ja. en lösning är ju att helt enkelt ha två nivåer, godkänd och icke godkänd, som används för att avgöra om personen har behörighet att gå en viss utbildning, som särskilda behörighetskrav idag (exempelvis, vill du bli läkare så måste du ha läst fysik b). sen har man allmän behörighet, som fås genom att gå färdigt en utbildning med godkända studieresultat, eller motsvarande. sen har man något standardiserat prov eller dylikt för att sålla ut bland de elever som har behörighet för utbildningen, i stil med högskoleprov.

ser inte några nackdelar i ett dylikt system jämfört med rådande system, under förutsättning att det standardiserade provet är väl utformat.