Forumet - Chefers betydelse! Därför behövs det chefer i dagens samälle

Chefers betydelse! Därför behövs det chefer i dagens samälle

1127 0 37
Om du ska kommentera, LÄS DÅ TEXTEN!

Med denna tråden riktar jag mig först och främst till personer med socialistiska och kommunistiska åsikter. Eftersom att det i en kommunistisk stat enbart ska vara arbetarna som, genom demokrati, bestämmer vad som händer med- och i företaget så ska jag belysa problemen med detta.

Till en början kan jag utan några som helst tvivel hålla med om att ett företag utan en chef och/eller ägare rent praktiskt skulle kunna fungera och gå runt. Det jag också utan tvekan kan hävda är att produktiviteten och lönsamheten inom företaget inte på långa vägar hade uppnått samma resultat som om där hade funnits en eller flera chefer.

Grunden i mina argument kommer från människans begynnelse, men den första vetenskapliga undersökningen som ligger till grund för min text är Human Relations Movement och den berömda Hawthornestudien som genomfördes av Elton Mayo mellan 1927-1932.

Resultatet av Hawthornestudien innebar att produktiviteten och lönsamheten i ett företag ökade allt eftersom arbetarna fick uppmärksamhet i form utav beröm, tillsägelser och hot. Testpersonerna som ingick i studien bevakades och leddes ständigt av företagsledningen och av forskare under 5 års tid. Från början trodde man att den ökade produktiviteten var som resultat av te x längre raster, kortare arbetsdag och bättre belysning. Men produktiviteten ökade trots att man ibland drog in rasterna och även förlängde arbetsdagen. Man kom då fram till att människan gillar att stå i centrum och få uppmärksamhet från en auktoritet!

För att arbetarna i dagens samhälle ska känna samma uppmärksamhet så krävs det chefer för att hålla uppe produktiviteten. Chefer har enligt Mintzberg en hög arbetstakt och långa arbetstider med väldigt varierande arbete. Av ett stort antal tillfrågade chefer uppgav 40% av de att de jobbade mer än 50 timmar i veckan. Den största del arbetet som chefer genomför går ut på att kommunicera med andra för att skapa relationer, agera konfliktshanterare och problemlösare etc. Arbetet är alltså socialt orienterat. Chefer skapar relationsfärdigheter som ingen i ett företag där alla har samma auktoritet hade haft tillfället och chansen att göra. (samma auktoritet inom en organisations långa liv är för övrigt en utopi) Någon sådan expertis hade aldrig utvecklats.

Betydligt mer sällan består chefernas arbete av att besluta vad som borde och ska göras. På dagens arbetsplatser är empowerment en viktig del av organisationen och går ut på att arbetarna får större ansvar och frihet att utföra sina arbetsuppgifter. Därigenom stärks deras självförverkligande.

Chefernas roll i dagens företag består som sagt mer av att kommunicera med sina anställda för att ge de uppmärksamhet, uppskattning och visa att de är av betydelse för företaget. Detta stödjs av Maslows Behovstrappa där det tydligt framgår att människans behov innefattar behov av trygghet, uppskattning och självförverkligande. Detta behov stillas bäst genom att en chef finns på arbetsplatsen och kan tillgodose detta. Som exempel kan du själv ställa dig frågan vad som får dig att känna dig mest stolt om du får beröm för ditt MVG på ett prov, dina kompisars beröm eller din lärares beröm? Eller om du har hindrat ett bankrån, beröm från dina kompisar eller från polischefen? Den genomsnittliga människan (enligt mig själv och dessa undersökningarna) skulle svara läraren och polischefen. Man känner sig mer uppskattad och mer i centrum om någon med auktoritet berömmer en, vilket ur ett företags syn leder till ökat produktivitet. Även "negativ" uppmärksamhet från ledningen och chefen i form utav kritik, indragna raster osv resulterar även det i ökad produktion, just för att arbetaren känner att han är uppmärksammad.

För att härstamma lite till att "mina argument från början kommer från människans begynnelse" kan jag precis som de som hävdar att människan från början är växtätare, hävda att människan är ett naturligt flockdjur och att alla flockar har någon form utav och något sorts behov utav en eller flera ledare.

Om någon motsätter sig detta så vill jag gärna se lika utförliga och relevanta undersökningar som säger att produktiviteten och lönsamheten skulle vara högre utan chefer. Jag har personligen inte stött på en enda sådan Organisering och Organisationsteori som håller måttet.
men då glömmer du att det finns tre sorters människor: medberoende, motberoende och oberoende.

en medberoende människa är en som gillar ordning, lagar och auktoriteter. den tar beslut utifrån vilka bestämmelser som redan finns, det är även denna som passar bäst i en hierarkisk struktur och reagerar bäst på beröm från ovan. (dessa personer blir oftare poliser och militärer än övriga befolkningen).

en motberoende människa sätter sig emot alla auktoriteter, ogillar oftast det system som redan existerar och tar sina beslut utifrån vad som går emot trenden/reglerna, även ifall den tror att det är dens egna beslut. (dessa personer är mer förtjust i anarkistiska modeller)

en oberoende människa är inget av det. den tar de beslut som är mest logiska ur ens egen synvinkel och tenderar därför bli mer egoistiska än de övriga. dessa kan bli vad som helst utifrån vad de känner för.

dina exempel fungerar med medberoende och oberoende människor, men inte motberoende.

sikkos:

Nej (motivera varför utifrån texten) (Du röstade på detta alternativ)


jag tror att chefer kan fasas ut ifall arbetarna får rätt utbildning.
iosib:

dina exempel fungerar med medberoende och oberoende människor, men inte motberoende.


Även om en människa är motberoende och ogillar något så ligger det fortfarande i människans natur (behovstrappa m.m) att vid beröm känna sig i centrum och därefter känna vällust och i detta fall prestera bättre.

En 5årig studie visar ingen tillfällighet i valet av testpersonerna.

Men även om det skulle stämma det du säger, vilket jag inte håller med om. Så utgör motberoende personer troligtvis en relativt obetydande roll för ett helt företags produktivitet.

Spana också in:

sikkos:

Men även om det skulle stämma det du säger, vilket jag inte håller med om. Så utgör motberoende personer troligtvis en relativt obetydande roll för ett helt företags produktivitet.


troligen sant. då kommer nästa påpekande/fråga: varför är produktiviteten det viktigaste? ett företag med låg produktivitet men välmående arbetare är väl lika bra som ett hierarkiskt styrt företag där arbetarna sporras att arbeta hårdare?
iosib:

varför är produktiviteten det viktigaste? ett företag med låg produktivitet men välmående arbetare är väl lika bra som ett hierarkiskt styrt företag där arbetarna sporras att arbeta hårdare?


För det första, en ökad produktivitet behöver inte alltid och leder oftast inte till att människor får slita mer. (löpande bandet inom bilindustrin är dock ett undantag från detta) Snarare rationaliseras arbetstillvägagångssättet så mycket som möjligt för att underlätta arbetet och självklart för att öka produktiviteten.

Fast det är självklart en bra fråga! Men ur en ren företagsmässig synvinkel så är ju produktiviteten och lönsamheten den viktigaste delen i dagens samhälle. Det är dagens samhälle jag har utgått ifrån i min text.

Men som ett resultat av hög produktivitet och lönsamhet skulle jag utifrån de rapporter och undersökningar jag läst vilja påstå att möjligheterna till att skapa sociotekniska system och företagskultur ökar avsevärt, och därmed även höjer trivseln för arbetarna på arbetsplatsen. Att personligen känna sig delaktig i något stort och effektivt, genom företagskultur, höjer troligtvis trivseln.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Sammanslagning 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -


svartarosen:

Och jag behöver inte läsa en jättelång text för att inse det.


Den är intressant[cute]
Jag har inget behov av att se en ökad produktion i företag, och de som föredrar det socialistiska sättet väljer det då det innebär mer frihet för dem. Man använder ökning i produktion som argument eftersom det är vad man har sett i olika socialistiska exempel som exempelvis Spaniens arbetarägda företag. Det behöver inte ligga i att de arbetar mindre timmar eller att arbetsmiljön förbättras (även fast det förbättrar produktionen då man inte slits ut lika snabbt och alltså kan man arbeta längre/mer effektivt, det är en självklarhet). Det är även för att man själv äger företaget. Småföretagare idag engagerar sig oftast enormt i deras företag just eftersom det är deras egna. Det är många fler som frivilligt målar sitt egna hem på fritiden bara för att det blir trevligare. Likadant skulle man känna på sin arbetsplats om allt man producerade gick till en själv, och man faktiskt ägde allt själv. Produktionen skulle naturligt stiga vilket den även gjorde i Spanien.

Att man uppskattar när en lärare gratulerar en för ett MVG beror inte på den formellt hierarkiska roll läraren har utöver dig i de flesta fall. Läraren har mer kunskap än dig och därför kan du se upp till denne och en sorts hierarki uppstår emellan er där du som elev blir en som ser upp till en med mer kunskap. Detsamma kan hända med en elev i din klass som har mer kunskap än dig. Om han gratulerar dig så kan du bli gladare än om läraren gratulerar dig. Det gäller även kritik.

Det är alltså en stor skillnad mellan formella hierarkiska strukturer och informella sådana. Formella hierarkier som en chef är idag innebär en maktposition där resten står maktlösa, även fast de inte behöver respektera denna person. Denna roll skulle enkelt kunna, om den nu behövs, tas över utav en arbetskamrat eller någon på en annan avdelning. Folk kommer ta till sig dennes kritik och därefter utvecklas som person. Det innebär dock inte att någon har en maktposition över den andra.

Läkare har en naturlig och bra hierarki över undersköterskor i vissa medicinska fält (medan undersköterskor förstår har mer kunskap inom andra saker som hör med omvårdnaden att göra). Undersköterskan förbättrar sig genom läkarens kritik och det är inget som är dåligt, utan det förbättrar för de båda. Att en chef skulle behövas för deras utveckling är ju bara struntprat.

sikkos:

Testpersonerna som ingick i studien bevakades och leddes ständigt av företagsledningen


[rolleyes]

sikkos:

Den största del arbetet som chefer genomför går ut på att kommunicera med andra för att skapa relationer, agera konfliktshanterare och problemlösare etc. Arbetet är alltså socialt orienterat.


Du menar som kuratorerna gör?

sikkos:

Betydligt mer sällan består chefernas arbete av att besluta vad som borde och ska göras.


Skitsnack. Du kan ju fråga en vanlig arbetare om deras chef har agerat som psykolog åt dem på sistone.

sikkos:

Detta behov stillas bäst genom att en chef finns på arbetsplatsen och kan tillgodose detta.


Nej, då det innebär mindre kontroll över ditt liv och mindre kontroll över det du har producerat.

Jag tycker det här är en larvig diskussion, och någon argumenterar nog på samma sätt runt att slavar ska fortsätta vara slavar. Man tyckte ju att det gynnade dem i till exempel amerika då deras produktion troligen ökade och det gjorde även deras levnadsstandard. Men vad betydde det när de inte hade friheten som de värderade så mycket mer. Jag kommer slåss för min frihet precis som människor har slagit sig ur monarkin och andra hierarkiska samhällssystem.
sikkos:

Även "negativ" uppmärksamhet från ledningen och chefen i form utav kritik, indragna raster osv resulterar även det i ökad produktion, just för att arbetaren känner att han är uppmärksammad.


Eller så leder indragna raster till ökad produktion då arbetaren faktiskt måste arbeta istället för att ha rast.
Din första åsikt om produktivitetens betydelse FÖR DIG får ditt inlägg att direkt visa och betona att du utgår ifrån dina egna hypoteser som saknar belägg.

Tennsoldaten:

Produktionen skulle naturligt stiga vilket den även gjorde i Spanien.


Spanienexemplet... det mest oseriösa exemplet man kan ta. Har du för övrigt källor som stödjer det du påstår? Jag har då rakt inte läst några sådana. Produktiviteten hade fortfarande inte kunnat stiga till samma nivå som om chefer finns på arbetsplatsen.

Du säger själv;
Tennsoldaten:

Läraren har mer kunskap än dig och därför kan du se upp till denne och en sorts hierarki uppstår emellan er där du som elev blir en som ser upp till en med mer kunskap.


Detta innebär att den expertis och större kunskap inte kommer uppnås i ett företag utan chef på samma sätt som i ett företag med chef. Det finns inget utrymme till "arbetarna" att få samma expertis i området, speciellt inte i sättet hur man ska hantera människor så att de ska känna sig uppskattade och samtidigt producera mer. För även i ett kommunistiskt företag så är lönsamheten en viktig del, även om ni gärna påpekar att det inte är det. Det är simpel logik och matte.

Jag tycker att det borde brista i din egen logik om du menar att de som besitter högre och större kunskap inte ska kunna utnyttja detta i form utav auktoritet och hierarki. Istället för att beblanda sig med "de dumma" så är det de som besitter större kunskap som rent logiskt fattar de bästa besluten för företaget och arbetarna. Om inte en lärare hade haft auktoritet i en hierarkisk skala i skolan" så hade "de dumma" eleverna troligtvis bestämt att de inte velat ha läxor och prov.. och därmed inte lärt sig lika mycket.

Tennsoldaten:

Eller så leder indragna raster till ökad produktion då arbetaren faktiskt måste arbeta istället för att ha rast.


Bara för att DU saknar förmågan av att förstå att man kan sätta produktiviteten i förhållande till antalet utförda arbetstimmar för att få ett rättvisande resultat, så betyder det inte att forskarna saknade denna förmågan.[zzz]

Tennsoldaten:

Nej, då det innebär mindre kontroll över ditt liv och mindre kontroll över det du har producerat.


Ehh? Nu ordbajsar du bara. Kan du utveckla hur det innebär mindre kontroll över ditt liv? Och varför ska DU personligen ha kontroll över det du producerat, dvs produkterna?

Tennsoldaten:

Jag kommer slåss för min frihet precis som människor har slagit sig ur monarkin och andra hierarkiska samhällssystem.


Gör du så, det förändrar dock inte hur människan fungerar. Du har fortfarande inte gett något exempel som stödjer dina teorier. Att utgå från en ideologisk synvinkel är i detta fall totalt misslyckat. Du måste ha något som stödjer dina teorier om hur människan fungerar. Det har jag. Jag förstår inte hur man kan trotsa en 5år lång studie om man inte har något att visa och komma med själv.[zzz]

Jag föreslår dig att läsa ett par Organisation och Organiseringsböcker så kan du nog få lite annan uppfattning om vad som skapar trivsel och samtidigt produktivitet på en arbetsplats.

Ad_Hoc:

Du utgår ifrån att allt som redan är, är något nödvändigt, det gör inte jag


Intressant. Men så länge du inte kan ge några egna förslag så förkastar jag din åsikt.
sikkos:

Nej (motivera varför utifrån texten) (Du röstade på detta alternativ)


"Människan är i grunden djupt antiauktoritär. Samtidigt har varje individ en förmåga att anpassa sig till en grupp och underkasta sig gruppens behov, att ta hänsyn till andra och vara solidarisk."
sikkos:

Nej (motivera varför utifrån texten) (Du röstade på detta alternativ)


Tennsoldat formulerade det jag hade tänkt skriva så enormt mycket bättre än vad jag själv hade kunnat, men kan skriva lite kort ändå:

1. Produktivitet är totalt oviktigt jämfört med frihet, drägliga arbetsvillkor, social trygghet, självbestämmande, etc. I dagens samhälle producerar vi redan enormt mycket mer än vad vi behöver, vi har i Sverige redan tillräckligt för att tillfredställa långt många fleras grundläggande behov än vad vi i dagsläget gör. Den konsumtionshets som idag finns i samhället via bland annat hård marknadsföring inbillar oss dock att vi behöver en massa skräp vi inte behöver, att minska produktionen är därför inte skadligt utan snarare ekologiskt nödvändigt om vi vill nå en hållbar utveckling. Många resurser som idag ses som självklara beräknas vara bristvaror redan år 2025 om jag inte minns fel. I augusti förra året hade vi förbrukat den del resurser som vi hade tillgängliga för hela året ur ett hållbart perspektiv (den här faktan kommer från nån FN-rapport och lite annat, har inte sparat källor så du får ta mig på mitt ord eller nåt).

2. Anarkism/frihetlig socialism är inte emot den typen av samordning som en chef innebär, man är bara emot den auktoritet som en officiell ledare innehar och det faktum att du som chef inte själv skapar/producerar något mervärde men ändå skor dig på andras arbete. Gäller förstås inte alltid. Inom småföretag är ju ofta även chefen med och producerar, men roffar fortfarande även åt sig av arbetarnas löner. Socialister vänder sig emot att arbetarklassen är beroende av sitt eget arbete för att överleva, medan borgarklassen endast tillhandahåller produktionsmedlen utan att själv behöva tillföra något konkret. De får med andra ord betalt för att äga produktionsmedlen och hyra ut dessa till arbetarklassen.

3. Den "coaching" du talar om att chefen tillför kan lika gärna ske mellan arbetare på en arbetsplats istället för uppifrån. Det är dessutom bevisat att auktoritära ledarstilar och hot ökar produktiviteten, men det är även bevisat att det minskar kvaliteten på produkterna eftersom att arbetarna blir omotiverade. Vi har läst om det i psykologin och sett filmer om det och sånt, men kan tyvärr inte ge någon konkret källa. Men skulle gissa att du hittar information om det i de flesta moderna psykologiböcker som behandlar olika ledarstilar.

sikkos:

Spanienexemplet... det mest oseriösa exemplet man kan ta. Har du för övrigt källor som stödjer det du påstår? Jag har då rakt inte läst några sådana. Produktiviteten hade fortfarande inte kunnat stiga till samma nivå som om chefer finns på arbetsplatsen.


Källa på Tennsoldats påstående om att produktiviteten ökade under Spanska Inbördeskriget efter kollektivisering:

Antony Beevor - The Spanish Civil War

Vet tyvärr inte vilken sida. Tror Produktiviteten tredubblades om jag inte minns fel, men kan ha varit att det fyrdubblades. Är ett tag sedan jag läste hans bok.