Forumet - COOLAST: Fanatiker eller Ultramaterialister

COOLAST: Fanatiker eller Ultramaterialister

138 0 9
Fanatism (av latin fanaticus "inspirerad", "besatt", "förryckt") är en allmän, pejorativ benämning på religiösa eller politiska riktningar som driver sin sak utan någon hänsyn till rationella argument. Fanatikern är skeptikerns motpol.

Ultramaterialism är det mest extrema och modärnaste formen av sketiksism. [cool] Kropp och själ/sinne problematiken är bara töntigt. Klart det bara finns materia inget annat menar ultramaterialisten. [cool] Vårt jag och medvetande är en del av våran kropp, om inget annat en illusion. [cool]

Spana också in:

Materialism är att man ser det materiella och förändringar i det som det drivande i samhällsutveckling och människors sätt att tänka, i motsats till idealister som tror det är tankar och idéer som driver samhället framåt. Materialister ser att man måste förändra samhället för att förändra människor, idealister tror att man måste förändra människor för att förändra samhället.