Forumet - COP15-tråden

COP15-tråden

222 0 6
Den 7-18 december äger COP15 rum. Målet med detta möte är att ta fram det klimatavtal som ska ersätta det nuvarande Kyotoprotokollet. Precis som Kyotoprotokollet är målet att ta fram ett marknadsanpassat miljöprogram, där miljöåtgärderna ska inkräkta så lite som möjligt på den s.k. ”fria” marknaden. Som vanligt är man endast ute efter att symptombehandla istället för att faktiskt peka på vad som orsakade miljökrisen från början, det kapitalistiska systemets hänsynslöshet. Miljön är ett av de mest tydliga exemplen på kapitalismens exploaterande och ologiska natur, där kortsiktiga vinster och maximerad profit går före långsiktig planering, hållbarhet och behov.

Många har dock tröttnat på denna marknadsextremism och kräver förändring. Under helgen 22-26 maj höll storföretag och miljöbovar som SAS och Vattenkraft ett möte i Köpenhamn för att diskutera sin strategi inför COP15, hur de skulle komma undan sitt ansvar och minimera sina egna kostnader så mycket som möjligt. Redan innan deklarerades det att resultatet av detta möte skulle spela en avgörande roll under klimatförhandlingarna i december. Under parollen ”Our Climate is not Your Business” ordnades en rad demonstrationer och aktioner i protest mot att de som skapade miljökrisen ska ha en avgörande roll i slutförhandlingarna.

Inför COP15 mobiliserar nu en rad olika nätverk och miljöorganisationer för att protestera mot marknadsanpassade miljölösningar och mot deras försök att marknadsföra en ny, ”grön” kapitalism. I den här tråden diskuterar vi COP15, informerar om protesterna och de olika deltagande organisationerna, och liknande.
"NEVER TRUST A COP! Mot COP15-mötet, Köpenhamn december 2009

Katastrofen är verklig och klimatförändringarna är en av dess många symtom. COP15 påstår att de ska "rädda världen från klimatkrisen". Men det är inget annat än en avancerad bluff för att dölja COP15:s egentliga syfte: att återställa legitimiteten hos den globala kapitalismen genom att införa en nya era av "grön" kapitalism. En ny retorik där man säger sig "rädda klimatet" kommer användas för att rättfärdiga repression, fortifierade gränser och koloniala resurskrig. Kejsaren ges nya kläder. Vårt svar på denna häpnadsväckande lögn är ett kompromisslöst och absolut NEJ till deras system.

Mer måste rubbas än våra semestervanor för att bevara världen till kommande tider. Det vore dåraktigt att sätta vårt hopp till samma personer som fortsätter ödelägga jorden för pengar. I Köpenhamn kommer de att gräla över hur den marknad bäst utformas som omvandlar biosfären till handelsvara så att de kan fortsätta förgifta den. Samtidigt kommer miljontals människor fråntas sin mark. Allt för att kunna profitera på att förstöra det som finns kvar av vår jord. Regeringar och företag kommer inte att offra sin tillväxt för att minska utsläppen av koldioxid, eller bara göra så för att skapa nya auktoritära regimer.

Hela retoriken kring "klimatkrisen" och den "finansiella krisen" är cyniska utspel från statliga PR-agenter för att dölja den västerländska civilisationens allomfattande kris. COP15 är inget annat än ett försök att dölja kriget som kapitalismen för mot allt liv på planeten - ett krig som har spridit sig över hela jordklotet de senaste 500 åren, ett krig som nu även omfattar haven och atmosfären. När man befinner sig i krig, talar man inte om administration och "tekniska lösningar". Man kan inte utkämpa ett krig genom att låtsas som om kriget inte existerar - genom att blunda för repressionen och bidra till acceptansen för hycklande småborgerligt samförstånd. Istället identifierar man fienden. Man väljer sida. Man slåss.

Bara genom att göra oss av med dem som påstår sig representera oss och genom att bekämpa idén om ändlös tillväxt, industriell produktion och konsumtion, kommer vi ta tillbaka kontrollen. Det är dags att slå fast: vi kommer att medvetet angripa strukturerna som stödjer COP15, vi kommer bryta igenom deras polislinjer, vi kommer vägra förhandla med krigsivrande regeringar och deras media, vi kommer vägra ställa oss på samma sida som köpta NGO:s och alla dem som önskar styra och leda protesterna. Vi motsätter oss alla regeringar och allt ledarskap och kommer inte bara delegitimera vissa av dem. Det är dags att slå fast varför vi tycker att uppror är nödvändigt för att påbörja den förändring vi alla så desperat längtar efter. När vi handlar tillsammans i fundamental opposition till dem vid makten och när idéer, tankar och erfarenheter utbyts mellan människor från hela världen kan vi få en första glimt av den rikedom av möjligheter vi faktiskt har.

ITS SOCIAL WAR, NOT CLIMATE CHAOS!"

http://www.motkraft.net/nyheter/3557

Spana också in:

God Konsument:

Kapitalismen är ett dött system som för länge sedan borde ha begravts.


Men man måste ju erkänna att kapitalisterna är proffs på propaganda. Annars skulle ju inte kapitalismen ha gått under direkt...
Propagandan sker ju fortfarande idag. Man blir så äcklad när man tänker på alla lektioner där lärarna försökt hjärntvätta oss.

Image
ingetnamn123:

Men man måste ju erkänna att kapitalisterna är proffs på propaganda. Annars skulle ju inte kapitalismen ha gått under direkt...
Propagandan sker ju fortfarande idag. Man blir så äcklad när man tänker på alla lektioner där lärarna försökt hjärntvätta oss.


Det är ju alla statare, utan propaganda blir det svårt att få folk att gå med på att någon annan ska bestämma över dem. [rolleyes]