Forumet - Cyberaktion mot GMO

Cyberaktion mot GMO

1143 0 75
De kommande 3 veckorna är viktiga för att förhindra att de riskfyllda GMO-grödorna tillåts att släppas ut på Europas åkrar. De europeiska ländernas regeringar ska snart debattera GMO och framtiden för vår mat. Den 4:e december 2008 ska EU:s miljöministrar fatta ett avgörande beslut: antingen att försvaga proceduren för bedömningen av riskerna med GMO, eller, att verkligen förstärka den på ett betydelsefullt sätt.

Det finns redan idag stora problem med genmodifierade grödor som smitter vanliga odlingar, ger ett ökat beroende av kemikalier, hälsorisker som som inte utreds och stora risker med att GMO sprider sig och hotar den biologiska mångfalden.

Vill inte du heller att Monsanto leker med din mat?

Var med och:

*Stöd länderna som säger nej till GMO Österrike, Cypern, Frankrike, Grekland, Litauen, Luxemburg, Polen, Slovenien

*Hjälp till att påverka de länder som står i mitten Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Irland, Italien, Lettland, Malta, Slovakien

*Öka trycket på länderna som säger ja till GMO Tjeckien, Estland, Finland, Holland, Portugal, Romänien, Sverige, Spanien, England

Delta i Greenpeace cyberaktion

Spana också in:

Mawns:

Vad står GMO för?


Genetiskt Modifierade Organismer. Människan har alltså förändrat arvsmassan hos dessa växter.

Mawns:

Vad är det för fel på GMO-grödorna?


GMO-grödorna är tämligen nya och att storskaligt börja olda dem utan längre studier av hur de påverkan sin miljö och andra växter är oförsiktigt gjort. De företag som säljer dessa grödor tjänar stora pengar på att de kan ge en gröda speciella egenskaper. Människan vet dock mycket lite av hur vårt agerande har för påverkar på vår omgivning. Därför krävs mer studier innan något potentiellt farligt släpps ut i naturen.
Genom att genmodifiera våra grödor så kan vi få större skördar. Större skördar = mer mat = lägre pris. Inte bara för oss som redan har mat, utan även för de som nu svälter.

Att vara emot GMOs av den enkla anledningen att det "inte är naturligt" är ingenting annat än dumhet, ignorans och trams. Den som är av den åsikten kan få äta sina naturliga flugsvampar medan jag käkar genmodiferade potatisar.

Sen är det givetvis bra att ha gjort ordentliga undersökningar gällande huruvida de genmodiferade grödorna kan komma att sprida sig till det vilda och konkurrera ut de växter som växer ute i naturen.
iddqd:

Trams. Greenpeace suger.


Svälten i världen beror inte på att det inte finns tillräckligt med mat. Det produceras mer mat än vi konsumerar. Det är alltså fördelningen av födan som är fel. De rika industriländerna får näst intill allt och de fattigare utvecklingsländerna har knappt något. GMO-grödor kan därför inte stoppa världshungern.