Forumet - Därför är ateism det enda alternativet för en förnuftig och moralisk människa

Därför är ateism det enda alternativet för en förnuftig och moralisk människa

5249 0 126
Tro, teism, religiositet: i värsta fall utformar du ditt liv efter skadliga religiösa föreskrifter och normer och låter dig själv förtryckas av maktfullkomliga, korrupta och sadistiska påvar, präster, imamer och andra auktoritära svin - i bästa fall ljuger du bara för dig själv för att må lite bättre. Oavsett ser du inte verkligheten för vad den egentligen är och använder Fjärtgud eller Bajsallah som stödhjul när du, om du nu ens gör det, reflekterar över dina värderingar och din moral, så att du själv och andra människor slipper ta fullt ansvar.

Agnosticism, tvivel och andra kvasireligiösa "ställningstaganden" som panteism eller tron-på-något-högre: agnosticism vederlägger sig självt, den kastar ner ditt tänkande i en oändlig regression (om man inte kan veta om gud finns eller inte, så kan man inte veta om man kan veta om gud finns eller inte etc. etc.). Resultat är, precis som panteism och liknande, rent och fullkomligt meningslöst nonsens som bara leder dig in i återvändsgränder fulla av gamla tankevurpor och annat skräp. Tvivel är inte befogat när svaret är så uppenbart, när den totala avsaknaden av minsta spår av fakta, logik och sanning är så påtaglig.

Ateism, icke-tro, antireligiositet: utgår från verkligheten (av vilken gud garanterat inte är någon del) och från människan, från hennes känslor och förnuft, hennes frihet och känsla för rättvisa... och - och, och - ... ähh, kom igen nu... det här borde vara självklart, ha lite tilltro till människan vafan... religioner skapar bara en massa krig och elände och används ständigt för att rättfärdiga lidande, förtryck och auktoritärt maktutövande. Finns det ett enda rimligt och förnuftigt skäl att tro på så uppenbara vanföreställningar och lögner?

Spana också in:


Razor: Nja, du undervärderar detta ganska grovt. I bästa fall får man ett trygghet i livet, dämpning av sorgen efter närståendes bortgång, gemenskap i tron, inspiration, mening och mål med hela ens existens. Det är inte bara att "må lite bättre".
man ska ändå inte tvinga på sig en annan person det och anse att man är bättre än den personen.

ekivok ekvilibrist: ... genom att ljuga för sig själv. Undervärderar det inte, ser det bara som självbedrägeri.
Om du bara visste hur många människor och hur ofta de ljuger för sig själva, och då syftar jag inte på religion, då skulle du kanske tycka att det är fullt mänskligt och svårt att komma bort från. Det är för de flesta smärtsamt att se sanningen...och därför lever vi i en så irrationell värld.

Razor:
Om du bara visste hur många människor och hur ofta de ljuger för sig själva, och då syftar jag inte på religion, då skulle du kanske tycka att det är fullt mänskligt och svårt att komma bort från. Det är för de flesta smärtsamt att se sanningen...och därför lever vi i en så irrationell värld.
haha det är ju precis vad han skriver.. att religion accepteras är ju något som ger alla möjliga föreställningar utrymme 

Razor: Om du bara visste hur många människor och hur ofta de ljuger för sig själva, och då syftar jag inte på religion, då skulle du kanske tycka att det är fullt mänskligt och svårt att komma bort från. Det är för de flesta smärtsamt att se sanningen...och därför lever vi i en så irrationell värld.
Om fler människor försökte göra något åt allt lidande istället för att rättfärdiga det genom religion och andra vanföreställningar, så kanske världen hade blivit lite bättre och lättare att uthärda?

Razor: Jo jag vet men jag tror inte att man kan kringgå det. Människan är i dess nuvarande utvecklingsfas beroende av tröstande tankar och fantasier som prioriteras framför sanning och fakta.
anledningen till att allt är så dåligt att vi är beroende av tröstande inbillning är att vi låter allt vara dåligt när vi nöjer oss med tröstande inbillning

ekivok ekvilibrist: Om fler människor försökte göra något åt allt lidande istället för att rättfärdiga det genom religion och andra vanföreställningar, så kanske världen hade blivit lite bättre och lättare att uthärda?
Utan tvekan, men går det att motivera människor till detta utan att referera till en Gud med ett syfte för existensen? Många verkar bli förvirrande och tomma inombords när de ska behöva forma sin egen tro, sin egen mening med livet. De flesta vill välja en färdig tro, förmodligen p.g.a. lättja.