Forumet - Dags att tänka nytt

Dags att tänka nytt

204 0 3
Världen står vid katastrofens rand. Mänskligheten har nu valet att fortsätta på samma jävla väg som ledde henne hit, ut på klippan och rakt ner i avgrunden, eller ta ett steg bakåt, vända om och kuta för livet bort från det ohållbara system vi kallar Civilisationen.

För cirka 10 000 år sen föddes världens kanske största idiot någonsin. Han kom på den infantilt korkade idén att ta en vilt växande planta, fälla ett stycke skog, sätta ner denna förut vilda planta i jorden, hägna in jordplätten och kalla den Sin Egen. Han började tillverka vapen att försvara sin lilla plätt med, tog sig en fru och lät henne föda upp söner som kunde jobba sönder ryggarna på åkern, och började, med vapenmakt, expandera sin plätt.
Till slut hade han fällt hela skogen, som förutom att ha gett liv åt ett extremt avancerat ekosystem, hade låtit människorna som levt där få tillgång till god, energirik och nyttig mat i stort överflöd. De tvingades nu söka jobb hos denne Jordbrukare, som ersatte deras nyttiga och mångsida kost med endast en eller två grödor, vilket ökade risken för svält vid torrperioder och dessutom försvagade både immunsystem och skelett. När både de domesticerade djuren och människorna bodde trångt på små områden och åt dålig föda ökade spridningen av olika sjukdomar såsom influensor och andra bakterie- och virusrelaterade sjukdomar.

Detta kallas med andra ord för Civilisation.

Civilisation per definition handlar om att bo i städer och utnyttja agrikultur, och har som främsta mål att Producera och Konsumera (detta kallas Industri), det vill säga, att försöka frikoppla människan från naturen. Eftersom all form av massorganisering av samhällen kräver en utbyggd handel, specialisering av ekonomin, organiserat försvar och religion samt utvecklande av teknologier leder detta oundvikligen till bildandet av ekonomiska, politiska och sociala hierarkier och maktstrukturer. Därav följer ödeläggelse av naturen och livet.

Vårt sätt att prata om framsteg för mänskligheten under civilisationen är förbryllande. Det förutsätter nämligen en massa saker som de flesta inte håller med om, nämligen, för att ta några exempel:

- Att vår nuvarande ”utveckling” har lett framåt, utvecklat oss själva och naturen omkring oss.

- Att det finns ett klart definierat ”vi”, som skulle gynnats av denna ”utveckling”

- Att utrotandet av tusentals, kanske miljontals arter, förstörandet av naturliga ekosystem och spridandet av miljögifter i naturen ses som en framgång.

Den ödeläggelse som följer i Civilisationens fotspår kan inte talas om i andra ordalag än ”katastrofal”. Jag har mycket svårt att se att det skulle ligga i vår, eller någon annan arts intressen, att genom giftspridning och annan förstöring av biosfären försvåra för livets fortlevnad på jorden. Dioxiner, polyklorerade bifenyler (PCB), och diklordifenyltrikloretan (DDT) är alla starka miljögifter och har inte förut påträffats i naturen. De är utmärkande för det destruktiva synsätt vi gärna har på naturen som mänsklig lekplats.

Vårt domesticerande av djur och växter måste upphöra.

Civilisationen måste upphöra.

Så vänd dig om.

Och kuta så fort du bara kan.