Forumet - Dags för en ny syn på rasism?

Dags för en ny syn på rasism?

5940 0 79
I vaket av nyspråk har den privilegierade eliten med många namn berikat det svenska vokabuläret med nya käcka begrepp för att synliggöra vinklad problematik i syfte att bejaka ideologiska särintressen samt avväpna politisk opposition för att gå emot detsamma. För att göra detta möjligt har man varit tvungen att tumma på verkligheten - eller i vart fall hur folk får uppfatta den. Inte längre är det lika självklart för människor att få lov att yttra sig vilt och brett kring olika samhällsfrågor, identitetpolitikens inträde gjorde det dessutom klart att så länge en problematik inte omfamnade dig personligen så hade du inget med det att göra, att du var oförmögen att vara en del i arbetet på den fronten. Lika klart och fördomsfullt som de olika grupperna hävdade att samhällets attityder var gentemot dem var de i sin tur mot andra människor och deras rätt att få identifiera sig utan att först bli godkända av självutnämnda talespersoner.

Vi hade nog kunnat fördjupa oss ett tag till men jag tror att den här bakgrunden räcker för att belysa utgångspunkten för det jag egentligen vill ska diskuteras - hur en modern syn på rasism bör sträcka sig.

Jag är nog inte ensam om att känna att rasism som strikt ordbetydelse antyder på ett mer allvarligt och gravt synsätt än hur det idag appliceras i den gängse samhällsdebatten. Numera, när allt med en etniskt snedfördelad dimension på någon avkrok kan fås som en rasistisk tendens, eller hur rasistanklagelser haglar över människor som i det yttersta försöker föra en realistisk migrationspolitik och föra medborgarnas intressen. Det är klart att rasism idag inte inbegriper samma saker som det gjorde ett par generationer tillbaka, trots att utgångspunkten för begreppsanvändningen kvarstår. Rasism, som aldrig kunnat ses som något bra eller positivt har med konsekvens av ovanstående genomgång inte blivit så liktydig längre. I dagens läge, i den utsträckning den används, kan den snart komma att ses som något positivt och rent av nödvändigt. Synen på rasism kan alltså bli något av en motpol till förnuft, realism, görbar - kompliment till den världsåskådning som vår självaste civilisation vilar på.

Så, shoot - är dagens definition av rasism träffande i förhållande till dess användning?

Jungman: ja, använd xenofobi istället, det beskriver det bättre, onödigt att urvattna begreppet rasism på folk som är tveksamma mot främmande kulturer och människor
Även xenofobi används dock ofta felaktigt. Det appliceras ofta på alla som vill strama åt invandringen, oavsett om det faktiskt rör sig om rädsla för främlingar eller om det finns andra anledningar bakom, såsom rent pragmatiska skäl. 

Dessutom behöver man inte vara främlingsfientlig för att vara emot mångkulturalism som princip. Ett allmänt ointresse för blandade kulturer behöver inte bygga på hat eller rädsla, på samma sätt som jag knappast vill prata med diverse människor även om jag varken ogillar eller är rädd för dem. Det handlar då snarare om en "jag sköter mitt, du sköter ditt"-mentalitet, vilket inte är detsamma som rädsla eller hat. 

Spana också in:

Mja, man borde väl kanske snarare börja prata mer om fördomar och att de kan vara minst lika jävliga och leda till diskriminering och liknande, än om ren rasism. Håller helt med om vikten av att inte urvattna begreppet. Hur man än vrider och vänder på det är förhållanden mellan olika etniska grupper i Sverige av i dag inte jämförbara med dem i amerikanska södern på 50-talet eller apartheidstidens Sydafrika osv. osv. Smygrasism? Möjligen, men inte längre sterilisering av oönskade "raser", särskilt hänvisade platser på bussen och offentliga toaletter baserat på vilken "ras" du tillhör osv. osv.

ekivok ekvilibrist:
Det är en del av det, men oftast är den till skillnad från fördomar osv. något väldigt medvetet och systematiskt, en diskriminering som uttrycks klart och tydligt i lagen... typ. Eller tänker jag tokigt nu?
Jag har nog aldrig skilt juridisk rasism, alltså sådant som sker i lagens namn, på rasism som sker pga fördomar. Det kanske finns en officiell sådan distinktion, men inte som jag då kände till. 

Chibibbi: Jag har nog aldrig skilt juridisk rasism, alltså sådant som sker i lagens namn, på rasism som sker pga fördomar. Det kanske finns en officiell sådan distinktion, men inte som jag då kände till.
Det behöver inte nödvändigtvis vara juridiskt. Men någon sorts kritisk massa måste uppnås som medför att en stor del av folket i ett samhälle tycker att det är okej eller i alla fall inte höjer på ögonbrynen när staten t.ex. börjar sterilisera folk i rashygieniska syften. Kanske en frågan om gradskillnader, men ibland kan det va ganska viktigt att skilja mellan de olika graderna i helvetet...

Chibibbi: Jag vet inte - rasism har väl alltid betytt diskriminering pga hudfärg och etnicitet? Sedan har det missbrukats av vissa debattörer, men det ändrar inte på ursprungsinnebörden, imo. 

rasism är för mig en världsbild där människor tillskrivs essentiella och politiskt, moraliskt eller hygieniskt relevanta attribut utifrån etnicitet - där människor kan bli oönskade enbart på basis av etnicitet, där det förefaller rimligt att utesluta någon ur gruppen och varna andra för dess självskrivna om än måhända dolda korrumperande influens sedan det uppdagats att personen är av något visst påbrå. det är inte detsamma som strukturell diskriminering av etnicitet, inte detsamma som ogillande av en kultur, inte detsamma som att förespråka en politik med inslag av exklusiv kollektiv självbevarelsedrift, och i synnerhet inte detsamma som att generalisera kring etniska och kulturella grupper - även om alla dessa saker självklart har beröringspunkter med rasism i egenskap av karaktäristiska uttryck för xenofobi, vi/dem-tänkande och tribal mentalitet.

huruvida någon ursprungsinnebörd är förändrad spelar ingen roll när begreppet systematiskt tillämpas på ett oärligt sätt där man försöker att mildra kriterierna men behålla den starka laddningen, i syfte att kunna legitimera sina åsikter utan att behöva argumentera för dem. vilket är ämnet för tråden.
Fast ja, att gå runt och skrika "negerjävlar!" är också rasistiskt, så det behöver ju inte va nåt som bara är systematiskt och sådär... men samtidigt behöver inte alla fördomar folk har om etniska grupper vara sprungna ur rasism heller, är väl mest det jag vill påpeka... nåt sorts medvetet element finns ändå... det är skillnad mellan en människa som är uppvuxen med att säga neger och inte vet bättre och en person som fattar varför det är kränkande men ändå använder det och kanske till och med använder det just för att det är kränkande... eller nåt...

Slim Shady: Jag har aldrig sett någon som kallat någon annan för rasist lika mycket som vänsterextremist, vänsterextremist blir du såfort du uttrycker vänster-åsikter 

har inte märkt att folk i betydande utsträckning blir kallade vänsterextremister när de typ förespråkar offentligt finansierad vård och skola, är med i facket, hyser något slags jämlikhetsideal, gillar public service etc.

lust att ge några exempel?
Tycker snarare att man undviker ordet "rasism", än att det är urvattnat. Någon blir diskriminerad utifrån etnicitet: "Inte är det väl rasism, nejnej, det skulle väl i så fall vara *något annat begrepp som betyder samma sak, men inte har samma laddning föringenärvälrasistnuförtiden.*"