Forumet - Dags för en ny syn på rasism?

Dags för en ny syn på rasism?

8821 0 79

ekivok ekvilibrist: Så människor som blir utförsäkrade osv. tycker huxflux att det är en bra idé att rösta på SD, trots att de fortfarande har ett välfungerande och omfattande socialt skyddsnät att luta sig mot och lever i ett av de rikaste och ekonomiskt och socialt mest stabila länderna i världen?
Att bli utförsäkrad med ditten och datten som blir privatiserat, försämrade arbetsvillkor, försvagad arbetsrätt och så vidare är inte direkt att leva i ett välfungerande och omfattande socialt skyddsnät längre. SD har ju kapitaliserat på detta trubbel samtidigt som Vänstern till viss del glömt bort sina kärnväljare och ägnat sig för mycket åt att vara akademiskt hippa.
ekivok ekvilibrist: men det är långt ifrån det enda som har det...
Nej, jag gjorde inte anspråk på att komma med den enda förklaringen, ställde mig mest skeptisk till Th-tjosans förklaringsmodell.
ekivok ekvilibrist: Ja. Spanien motsäger tesen att finanskriser och dåliga ekonomiska förhållanden leder till att högerextrema och främlingsfientliga partier uppstår...
Det är väl att ta i, utan att vara särskilt insatt så är väl Spanien absolut ett undantag, men det är väl rätt etablerat att högerextrema och/eller vänsterextrema krafter tenderar få uppsving i kristider.
ekivok ekvilibrist: Det går skitbra för de länderna hela tiden och de har inte ens så många invandrare att skylla på.
Vilket i synnerhet tyder på att det är en kontemporär tendens som sprider sig snarare än en reaktion på ett problem. Även om det "går skitbra" så har vi haft en finanskris följt av en lågkonjunktur, vilket som regel innebär att saker och ting inte är riktigt lika fett som det kanske var tidigare. 

Nachac: Att bli utförsäkrad med ditten och datten som blir privatiserat, försämrade arbetsvillkor, försvagad arbetsrätt och så vidare är inte direkt att leva i ett välfungerande och omfattande socialt skyddsnät längre. SD har ju kapitaliserat på detta trubbel samtidigt som Vänstern till viss del glömt bort sina kärnväljare och ägnat sig för mycket åt att vara akademiskt hippa.
Din analys angående vänsterns svek mot sina väljare stämmer, angående SD´s uppgång så startade den inte i samband med en ekonomisk kräftgång, då vi ännu inte sett någon sådan här ännu. Vi stod starka genom den internationella finanskrisen men inte helt utan eftergifter, dessa luckor har man kunnat täta i efterhand men sagt sig vara ovilliga då invandringen har prioritet.

Att SD kunnat växa har att göra med så mycket mer än ekonomiska bekymmer. Ekonomin spelar naturligtvis en stor del, framförallt i småkommunerna som tar emot mycket flyktingar och inte får tillräckligt med ersättning för det, kombinerat med försämringar inom äldrevården vilket folk ser som inget mer än orättvisa. Men en större anledning är att klyftan vidagts mellan väljare och de som säger sig företräda dem, att deras val får mindre inflytande och att makthavarna för en egen politik på deras mandat. Att de snart även håller på att bli oskiljaktiga mellan varandra och ingått i en gigantisk maktkartell har gjort att det inte är någon slump att de inom en nära framtid kommer att segla upp på 20%. Vidare har identitet börjat spela en roll för människor här då man inte förrens nu på allvar försökt att utmana de rådande föreställningarna om vad som egentligen är svenskt och inte för att sedan få en förevändning att kunna byta ut eller smälta in främmande element i våra dagliga seder och bruk i sken av skapa en mer representativ bild av sverige, som fastställt mångkulturellt.

SD är inte så mycket en gensvar på olyckliga världsliga omständigheter som det är på politikernas övergrepp mot det vi håller kärt.
För mig har rasist blivit ett skämtord mer eller mindre. Man kallar varandra för rasister på ett skämtsamt sätt eftersom ordet har blivit helt urvattnat pga överanvändning i media.

Sedan tycker jag inte det är några konstigheter med folk som inte vill ha med främmande kulturer att göra. Så länge man inte skadar någon ser jag inga problem.

Spana också in:


Nachac: Noterat vad du skrivit, och brukar också ange detta som en delandledning ifall jag blir tillfrågad, hur riksdagen blivit en politisk gröt där Vänstern var de enda som inte var socialliberaler (nu med tillskott av SD.)
Alla partier är socialliberala, med ett litet dopp av någonting annat som i slutändan är kompromissbart ändå. Det är den breda skaran mittenväljare som samtliga partier för en dragkamp kring. Men nog kring det, vänstern ingår mer eller mindre där bland alla partier de med, om än inte fullt lika integrerat som övriga kartellen. Men det hjälper dem föga ändå just för att partiet är mer splittrat än något annat parti egentligen som alla vill använda det som en plattform för att föra ut sina vänsterradikala nischer.

Weeaboo: Alla partier är socialliberala, med ett litet dopp av någonting annat som i slutändan är kompromissbart ändå.
Håller jag dock inte med om, som påtalat.
Weeaboo: Men det hjälper dem föga ändå just för att partiet är mer splittrat än något annat parti egentligen som alla vill använda det som en plattform för att föra ut sina vänsterradikala nischer.
Något åt det hållet, ja.
förstår inte riktigt hur vårt styre är "socialliberalt" i nån meningsfull betydelse. socialliberalism kan enligt mig endast betyda: strikt liberal-anarkistisk ekonomisk och straffrättslig politik med tillägg av omdistribution på individnivå i trygghetssyfte via negativ skatt. den svenska byråkratiserade välfärdspolitiken är raka motsatsen till socialliberalism. epitetet kan inte godtas.

sverige är i första hand statskapitalism och i andra hand kommunism. det finns partier som värnar borgarklassens intressen via kommunistiska metoder (riktade skattelättnader och avdrag etc) men det finns inget parti som är i närheten av liberalt.

Zodd: Det är uppenbart tvärtom, om en sorts rasism accepteras är det lättare att en annan accepteras också.
Så går ju givetvis att se på saken. Men tillslut kommer verkligheten i kapp extremisternas linje och vanligt folk inser att pepparkakor och negerbollar är ofarliga, att de ätits i generationer utan att folk fått för sig att vi ska förslava eller lyncha svarta.

Men du är väl också en av de som jag talade brett kring i min trådstart, att när du inte kommer åt dina meningsmotståndare tillräckligt effektivt bres det på med nya utvidgande definitioner som riskerar att fånga upp så gott som allt som drivs på luft, som "kulturrasism", "islamofobi", "främlingsfientlighet".thl*kt N.: förstår inte riktigt hur vårt styre är "socialliberalt" i nån meningsfull betydelse. socialliberalism betyder enligt mig: strikt liberal-anarkistisk ekonomisk och straffrättslig politik med tillägg av omdistribution på individnivå i trygghetssyfte via negativ skatt. den svenska byråkratiserade välfärdspolitiken är raka motsatsen till socialliberalism. epitetet kan inte godtas.

sverige är i första hand statskapitalism och i andra hand kommunism.
Ett välfärdssystem som upprätthålls genom en liberal arbetslinje. Det är väl där du har den simpla förklaringen. Det fetstilade är väl precis det sverige håller på med, hur menar du att det skulle skilja sig mot det vi håller på med?

thl*kt N.: det finns inget parti som drivs av en genuin ambition att inkludera alla människor i borgarklassen.
Socialliberalismens kärna i Sverige är att bevara välfärdssystemet som ska garantera existensminimum (eller lagom med livsutrymme) åt människor med syfte att hålla sig väck från kriminalitet och andra samhällsfarliga sysslor.


Weeaboo:
Ett välfärdssystem som upprätthålls genom en liberal arbetslinje. Det är väl där du har den simpla förklaringen. Det fetstilade är väl precis det sverige håller på med, hur menar du att det skulle skilja sig mot det vi håller på med?

vi sköter det via behovsprövning och extra myndigheter istället för via negativ skatt. socialliberalism betyder en välfärdspolitik med liberala principer, dvs en där man mot bakgrund av en systematisk maktanalys försöker att minimera statens befogenheter. 

du kan kalla den svenska modellen för socialism, mer specifikt kommunism, men inte socialliberalism. socialliberalism betyder specifikt att ha en liberal välfärdspolitik. medborgarlön är den enda liberala välfärdspolitiken.

du och Nachac är knappast ensamma om er syn på saken så min kritik ska inte uppfattas som nån personlig attack.

Weeaboo:
Socialliberalismens kärna i Sverige är att bevara välfärdssystemet som ska garantera existensminimum (eller lagom med livsutrymme) åt människor med syfte att hålla sig väck från kriminalitet och andra samhällsfarliga sysslor.


det du beskriver är socialismens kärna. socialliberalism är en precisering med den liberalt betingade ambitionen att minimera utökandet av statens befogenheter relativt den vunna välfärden. socialliberalism är inte en mildare grad av kommunistisk socialism.

thl*kt N.: du kan kalla den svenska modellen för socialism, mer specifikt kommunism, men inte socialliberalism. socialliberalism betyder specifikt att ha en liberal välfärdspolitik. medborgarlön är den enda liberala välfärdspolitiken.
thl*kt N.: det du beskriver är socialismens kärna. socialliberalism är en precisering med den liberalt betingade ambitionen att minimera utökandet av statens befogenheter relativt den vunna välfärden. socialliberalism är inte en mildare grad av kommunistisk socialism.
Visst att sverige inte är fullt lika liberalt i sammanhanget som andra jämförbara länder, men det är marginaler i slutändan. Arbetslinjen är defakto liberal då den insisterar på ett samspel mellan arbetare och kapital där den senare sätter villkoren vilket lett till ett kvantitativt förhållningssätt som syftar till att bussa ut människor i arbete än att fångas in i ett bidragsberoende. Målet är inte att skapa så bra och trygga jobb som möjligt utan mängden arbeten så att människor ska kunna ta dessa och sluta bli en börda för samhället - i tron om att ett sämre jobb är bättre än inget jobb alls.

thl*kt N.: vi sköter det via behovsprövning och extra myndigheter istället för via negativ skatt. socialliberalism betyder en välfärdspolitik med liberala principer, dvs en där man mot bakgrund av en systematisk maktanalys försöker att minimera statens befogenheter.
Okej kikade in vad negativ skatt var för något då jag antog att detta var ett skällsord för vanlig taxering. I övrigt svarade jag ju på dina argument längre upp.


Weeaboo:
Visst att sverige inte är fullt lika liberalt i sammanhanget som andra jämförbara länder, men det är marginaler i slutändan. Arbetslinjen är defakto liberal då den insisterar på ett samspel mellan arbetare och kapital där den senare sätter villkoren vilket lett till ett kvantitativt förhållningssätt som syftar till att bussa ut människor i arbete än att fångas in i ett bidragsberoende. Målet är inte att skapa så bra och trygga jobb som möjligt utan mängden arbeten så att människor ska kunna ta dessa och sluta bli en börda för samhället - i tron om att ett sämre jobb är bättre än inget jobb alls.

Okej kikade in vad negativ skatt var för något då jag antog att detta var ett skällsord för vanlig taxering. I övrigt svarade jag ju på dina argument längre upp.


liberalism i sig handlar inte om att folk ska jobba. alla är överens om att om jobb finns att göra så ska det göras. inte heller handlar liberalism om att folk blir lata av bidrag, även om det konstaterandet utgör nåt slags perifert lemma i teoribygget. liberalism handlar om att statlig makt är dåligt. således kan man inte säga att ett välfärdsprogram har liberala inslag på basis av att det tar hänsyn till incitament att arbeta. man rör sig då snarare inom politisk realism, socialdarwinism, konservatism. tillämpligheten hos prefixet/epitetet "liberal" avgörs utifrån huruvida en teori eller ideologi tar hänsyn till statliga befogenheter som destruktiv maktfaktor.

thl*kt N.: liberalism i sig handlar inte om att folk ska jobba. alla är överens om att om jobb finns att göra så ska det göras. inte heller handlar liberalism om att folk blir lata av bidrag, även om det konstaterandet utgör nåt slags perifert lemma i teoribygget. liberalism handlar om att statlig makt är dåligt. således kan man inte säga att ett välfärdsprogram har liberala inslag på basis av att det tar hänsyn till incitament att arbeta. man rör sig då snarare inom politisk realism, socialdarwinism, konservatism. tillämpligheten hos prefixet/epitetet "liberal" avgörs utifrån huruvida en teori eller ideologi tar hänsyn till statliga befogenheter som destruktiv maktfaktor.
Det liberala tankegodset sätts väl i praktik i samband med marknadskrafter och hur skadlig/dålig intervention inom det här området är - att välstånd och progression kommer av konkurrens yada yada. Det är inte som att arbetskravet i en välfärdsstat har en liberal utgångspunkt, nej nej där missförstod du mig allt. Utan det är på viset man väljer att fördela arbetsbördan och hur man strukturerar arbetsmarknaden i sverige (och så gott som övriga kapitalistiska världen) som är det liberala delen av socialliberalismen

Weeaboo: Så går ju givetvis att se på saken. Men tillslut kommer verkligheten i kapp extremisternas linje och vanligt folk inser att pepparkakor och negerbollar är ofarliga, att de ätits i generationer utan att folk fått för sig att vi ska förslava eller lyncha svarta.
Rasism kan vara långt mildare än slaveri och lynchning. Men förstår om gränsen för rasism börjar där i din mening.

Weeaboo: Men du är väl också en av de som jag talade brett kring i min trådstart, att när du inte kommer åt dina meningsmotståndare tillräckligt effektivt bres det på med nya utvidgande definitioner som riskerar att fånga upp så gott som allt som drivs på luft, som "kulturrasism", "islamofobi", "främlingsfientlighet".
Främlingsfientlighet är inget ord jag använder mig av, jag säger hellre bara rasism. Eftersom rasister sällan talar om direkt om ras längre utan fokuserar på kultur istället kan kulturrasism vara ett lämpligt ord att använda.