Forumet - De 15 tyngsta vetenskapliga argumenten emot Big Bang-teorin....

De 15 tyngsta vetenskapliga argumenten emot Big Bang-teorin....

543 0 15
.
GLÖM BIG BANG!

Bara en vansinnig HOKUSPOKUS-TEORI!

Big Bang-kreationismen sänks här med 15 vetenskapliga argument!


Universum påstås av de Big Bang-troende ha TROLLAT fram sig själv från TOMMA INTET, hokuspokus (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare...BANG BANG...


Låter detta som en logisk och plausibel teori till konstruktionen av vårt perfekt strukturerade, lagbundna, superkomplexa, finkalibrerade, koordinerade universum?


Snacka om flummig HOKUSPOKUS-teori!

Flummigare än magi till och med, där det i alla fall finns NÅGON som trollar, med NÅGONTING...!!!UNIVERSUM ÄR ETT MÄSTERVERK!

BARA NÅGON MED SUPER-IQ KAN HA SKAPAT DET!"Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud regerar över allt och vet allt som ska och kan göras."

"Detta det mest storslagna system av sol, planeter och kometer, kan endast ha härrört från styrningen hos en intelligent och mäktig varelse." (Principia Mathematica)

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica

- Sir Isaac NewtonMateria och energi har ingen självständig, skapande kraft!

På samma sätt som leran inte självständigt kan skapa lerkrukor, så kan inte heller den materiella energin självständigt skapa himlakroppar!


Någon MÅSTE alltså ha skapat Universum! Ingenting kan skapa sig själv!

Ingen produkt utan tillverkare = Ingen skapelse utan skapare!Planläggningen och struktureringen bakom universums superintelligenta superkomplexa perfekt lagbundna konstruktion måste ju ha krävt en superintelligent konstruktör!

En extraordinär skapelse kräver en extraordinär skapare!

Fulländad organisation kräver fulländad organisatör, design kräver designer, intelligens i skapelsen kräver en intelligent skapare, det som finns i verkan måste alltså även finnas i dess orsak!Förresten så sprängde jag mitt kök i morse - BIG BANG BOOM - och oj vilken fin ordning det blev! Nu väntar jag bara på att saker och ting slumpvis ska börja organisera sig, och om jag bara väntar tillräckligt länge så är köket helt ok....det är ju bara en tidsfråga juuu. Tror ni mig inte? Explosioner - BIG BANG BOOM - skapar och organiserar saker....eller?!?
HÄR FÖLJER 15 VETENSKAPLIGA ARGUMENT EMOT BIG BANG:

____________________________________________


INNEHÅLL:


1. Ingenting kan ske i en icke-tid!

2. Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!

3. Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

4. Singulariteten, "punkten", måste ha kommit nånstans ifrån!

5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!


6. En oändligt liten "punkt" med en oändligt stor tyngdkraft...omöjligt!

7. Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få pricken att börja expandera!

8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!

9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!

10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!


11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!

12. Bortflyende informationsfria partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!

13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!

14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!

15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!

____________________________________________1. Ingenting kan ske i en icke-tid!

Enligt Big Bang-teorin så fanns det inte någon tid innan den fiktiva smällen/explosionen.

Frågan man då osökt ställer sig är:

Hur kan något överhuvudtaget ske i en icke-tid, med tanke på att händelser och skeenden omöjligen kan ske i en icke-tid?!

Finns det ett EFTER händelsen, måste det även finnas ett FÖRE händelsen!

Varför?

Just det, eftersom man aldrig kan tala om en verkan (händelsen) utan en orsak som orsakat den!

Dessutom, det som exploderade måste ha existerat INNAN själva explosionen, för hur skulle det annars ha kunnat explodera?

[y]
____________________________________________2. Ingenting kan äga rum i ett icke-rum!

Enligt Big Bang-teorin så var det rummet som började expandera, men hur kan rummet överhuvudtaget börja expandera, när det enligt teorin inte ens fanns något rum till att börja med?

Hur kan något överhuvudtaget börja expandera från ett icke-rum?

[y]
____________________________________________3. Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

Det finns ingen mittpunkt, expansionspunkt, i ett oändligt stort universum!

Det går överhuvudtaget inte att propagera för Big Bang-teorin, eftersom universum inte har någon mittpunkt, ingen expansionspunkt!

Det kan ju inte finnas något centrum varifrån allt ska ha expanderat, som man påstår, med tanke på att universum är oändligt stort; i det oändliga finns inget centrum och därmed heller ingen expansion!


Därmed fallerar också teorin kring att bakgrundsstrålningen skulle bevisa Big Bang, då man i en oändlig rymd överhuvudtaget inte kan hitta någon riktning mot ett centrum...

Till råga på allt, så utgör ju inte strålning i sig något som helst bevis för att det hela nödvändigtvis måste ha startat med en herrelös smäll/explosion, vilket är ett groteskt felslut!

Påståendet att universum skulle ha förvandlats från oändligt litet till oändligt stort, inom en kort ändlig tidsrymd på några få miljarder år, är ännu en i raden av alla orimligheter kring denna Big Bluff-teori...

Till sist, hur kan det finnas en expansionspunkt, utan något rum?
Finns det en punkt, måste det givetvis även finnas rum för denna punkt!

[y]
____________________________________________4. Singulariteten, "punkten", måste ha kommit nånstans ifrån!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur den fiktiva singulariteten, "punkten", överhuvudtaget skulle ha kommit till!

Vem skapade "punkten"?

Blundar man för kausaliteten, orsakssambandet, så är det bara pseodovetenskap man saluför!

En del menar att "punkten" skulle ha kommit från en kvantfluktuation, men en sådan kräver ett vakuum, vilket ju inte heller kan ha funnits, då inget rum enligt teorin fanns!

Om man försöker slingra sig undan den besvärande frågeställningen genom att påstå att "punkten" skulle ha funnits i en evighet innan den fiktiva smällen, så har man gjort bort sig rejält, med tanke på att smällen då aldrig överhuvudtaget ens skulle ha kunnat inträffa, eftersom det skulle ta en evighet av tid att ens ta sig fram till smällen...

Dessutom borde ju då "punkten" finnas även idag, eftersom det som är evigt även måste inbegripa framtiden; evigheten har nämligen vare sig någon begynnelse eller något slut!

[y]
____________________________________________5. Den uppdiktade smällen måste ha orsakats av någon/t!

Big Bang-teorin ger inget svar på vad eller vem som skulle ha ORSAKAT den uppdiktade smällen!

Man bara inbillar och fantiserar sig att det fanns en punkt och att den hokuspokus plötsligt började expandera!

Alltså är Big Bang ingen vetenskaplig teori, eftersom den fullständigt ignorerar kausaliteten, som annars ska vara vetenskapens adelsmärke.

Big Bang-troende brukar då försöka kontra med: "Vad finns norr om Nordpolen?"

Men det är inget giltigt argument, eftersom Nord är en riktning, medan Tid är ett mått på förändring. Om det inte skedde någon sorts förändring innan den förmenta Big Bang, hur kunde den då sättas igång?

För att något ska kunna smälla, så måste det som smäller ha existerat innan själva smällen!

Så vem orsakade fantasismällen?

[y]
____________________________________________6. En oändligt liten "punkt" med en oändligt stor tyngdkraft...omöjligt!

Singulariteten ("punkten") är en matematisk och praktisk omöjlighet; man kan vare sig räkna på eller föreställa sig en OÄNDLIGT LITEN punkt med en OÄNDLIGT STOR tyngdkraft!

[y]
____________________________________________7. Ingenting kan övervinna en oändlig tyngdkraft och få pricken att börja expandera!

Det är OMÖJLIGT att den fiktiva pricken överhuvudtaget skulle ha kunnat RUBBAS, med tanke på att den sägs ha haft en oändlig täthet; oändligt stor densitet och tyngdkraft...vilket ju absolut ingenting kan rubba!

Detta enda motargument räcker faktiskt för att krossa och tillintetgöra hela Big Bang-flummet i 1000 Bang-bitar!

[y]
_____________________________________________8. Egenskaper i verkan (universum), måste även finnas i dess Orsak!

Egenskaper och potentialer som finns i verkan (universum), måste givetvis även finnas i dess Orsak!

Alltså måste Orsaken till universums skapelse ha varit ett levande intelligent väsen med en otroligt hög IQ, logisk tankeförmåga och kreativ skaparförmåga...dvs Skaparen/Gud..!!!

Men i Big Bang-teorin finns ingen som helst IQ att skönja, vare sig bokstavligt eller bildligt talat!


Bara någon med en svårt kaotisk hjärna kan på fullt allvar tro att kaos och herrelös informationsfri IQ-befriad livlös materia som enda initial-ingredienser skulle kunna leda till något annat än just bara herrelöst informationsfritt livlöst IQ-befriat kaos...

Ingen IQ, information eller liv i input, kan heller inte leda till någon IQ, information eller liv i output...

Ändå så är världen full med IQ, information och liv...

[y]
____________________________________________9. Rödförskjutningen motsäger Big Bang! Universum expanderar inte!

Den världsberömde astronomen Halton C. Arp, vår tids Galileo, som var assistent åt självaste Edwin Hubble, har grundligt motbevisat Big Bang-teorin, tron på ett expanderande universum, då han upptäckt att rödförskjutningen inte alls är analogt med avståndet från jorden:

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/arch05/051102arp-galileo.htm

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1977evci.conf..377A&db_k...


Det är Halton C. Arp som ligger bakom den revolutionerande upptäckten att många kvasarer med extremt höga värden av rödförskjutning är belägna i närheten av galaxer som har låg rödförskjutning, vilket vi kan se här på Arps sensationellt avslöjande fotografier, vilket ju bevisar att Big Bang-teorin är falsk!

http://www.electric-cosmos.org/arp.htm

"The idea of an expanding universe is predicated upon the accurate assumption of redshift being analogous to distance alone. From that ERROR of believing that redshift correlates with distance, the theory of an expanding universe was developed. In fact as Halton Arp has shown, redshift is not analogous with distance, therefore the expanding universe theory falls apart."


Det är alltså inte universum som expanderar!

Det är galaxernas strålning som förskjuts mot större våglängder. Detta kallas rödförskjutning och är strålningsenergins (entropi)förskjutning mot termisk jämvikt.

Samma naturlag men med olika förskjutnings- (entropi-) konstanter gäller för hydrodynamik, elektrodynamik (ljus) och air-dynamik (ljud).

Detta innebär konstant vågförskjutning på 6,6*10^-34. Planck och Hubble har uppmätt men feltolkat denna förskjutning som innebär en acceleration som är 1,986*10^-28 km/s^2.

Bekräftelse på att strålningens fart ökar med våglängden gjordes 9 juli 2005 vid analys av strålning från Markarian 51 (men de har inte förstått hur och varför):

http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0702/0702008v2.pdf

"The team studied two gamma-ray flares in mid-2005 from (…) the galaxy Markarian 501. They compared gammas in two energy ranges, from 1.2 to 10 tera-electron-volts (TeV) and from 0.25 to 0.6 TeV. The first group arrived on Earth four minutes later than the second."


Påståendet att universum expanderar, saknar alltså all vetenskaplig grund!

Dessutom; även om vi skulle ponera att universum expanderar, så utgör ju inte det något som helst bevis för att det hela skulle ha börjat med en blind, herrelös Bang Smäll...

Snacka om att Big Bang-teorin saknar all form av logik och sunt förnuft, bara fråga om en absurt flummig hokuspokus-teori!

[y]
____________________________________________10. Materiens extremt ojämna fördelning motsäger Big Bang!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur det kommer sig att materian inte är jämnt fördelad i Universum, den är tvärtom extremt ojämnt fördelad och uppträder som små öar och hopar i form av galaxer i den vidsträckta rymden.

[y]
____________________________________________11. Termodynamikens 2:a lag om entropin motsäger Big Bang!

Utan någon inbyggd information som skulle kunna styra utvecklingen, så borde kaoset efter den fiktiva explosionen bara öka, och inte som propagandan förtäljer, att materian helt utan information började organisera sig själv till mer och mer komplexa system.

[y]
____________________________________________12. Bortflyende informationsfria partiklar kan aldrig bilda himlakroppar!

Big Bang-teorin ger inget svar på hur det är möjligt att partiklarnas likvärdiga linjära rörelser utåt åt alla håll i supersonisk hastighet i vakuum, bort från explosionspunkten (vilket innebär att partiklarna bara kommer längre och längre ifrån varann för varje sekund), någonsin hade kunnat förena partiklarna till komplexa föreningar, gasmoln och himlakroppar. Det hade inte funnits en chans att partiklarna hade kunnat ändra riktning eller att gravitationen hade kunnat fånga in den bortflyende materian, och därmed är det omöjligt att det hade kunnat bildas några himlakroppar överhuvudtaget!

[y]
____________________________________________13. Stendöd materia kan inte organisera sig själv överhuvudtaget!

Om vi ändå ponerar att farbror "slumpen", ateistens IQ-befriade fantasifoster, var ute och härjade och mirakulöst ändrade på partiklarnas riktning; vad skulle ha orsakat att dessa stendöda informationsfria partiklar organiserade sig själva till fantastiskt komplicerade variationsrika himlakroppar och sfäriska planeter som sedan mirakulöst nog även började rotera och cirkla runt varann i perfekta matematiska banor, både medurs och moturs och dessutom utan att krocka, såsom exempelvis Saturnus 56 månar...

[y]
____________________________________________14. Big Bang-teorin är vare sig duplicerbar eller falsifierbar!

Big Bang är omöjlig att ens föreställa sig eller göra upp några modeller kring, eftersom en värld utan medvetande (den uppdiktade prebiotiska) inte ens teoretiskt sett skulle vara observerbar eller möjlig att uppfatta och därmed inte heller möjlig att ställa några som helst hypoteser kring, än mindre vara duplicerbart eller falsifierbart.

[y]
____________________________________________15. IQ-befriade smällar och explosioner kan inte skapa ordning och lagar!

Inga observationer eller experiment har någonsin gjorts, som har kunnat duplicera Big Bang-myten; att nån herrelös kaotisk IQ-befriad explosion skulle kunna skapa ordning och kreativa skapelser.

Till saken hör att det inte ens går att duplicera Big Bang, eftersom ingen IQ, inget intelligent liv, får vara inblandat i experimenten, med tanke på att den uppdiktade ursmällen sägs ha skett utan någon som helst inblandning av IQ...

Om en stor sjuk smäll skapade universum med dess biljoner himlakroppar, så borde det, enligt vetenskaplig logik, vara möjligt att skapa åtminstone en liten planet med en liten smäll. Kan någon vetenskapsman skapa någonting överhuvudtaget med hjälp av en smäll?


Om man nu ändå tror på den vansinnigt sjuka Big Bang-myten, varför inte kontakta al-Qaida när det är dags för ett nytt husbygge...ett litet fritidshus ska väl vara en baggis i så fall, när en herrelös kaotisk smäll på egen hand ska ha fixat till ett helt fungerande Universum...

[y]
_____________________________________________


Ja, vad säger ni, kära vänner?

Dags att börja tänka om, vad gäller denna vansinniga hokuspokus-teori? [bigsmile]

Har ni några motargument, ni som fortfarande tror på denna Big Bang-myt?

[y]
.

Spana också in:

Dödsguden:

Universum påstås av de Big Bang-troende ha TROLLAT fram sig själv från TOMMA INTET, hokuspokus (utan ens trollkarl eller trollstav), och IQ-befriat sprängt sig själv i bitar likt en självmordsbombare...BANG BANG...


när ska du fatta att alla ateister inte tror på big bang?